Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Entre doutes et maladie – Kétségek és betegség között

A sorozat részei:
1. rész – A komédia királya, a király komédiása
2. rész – Kétségek és betegség között
3. rész – Molière zsenialitása4
4. rész – Az író Molière

Molière est maintenant riche, célèbre, mais mélancolique car il s’est mis à douter de la fidélité de sa jeune femme, la sœur de son ancienne maîtresse Madeleine – ou la fille de Madeleine, les historiens ne sont pas tous d’accord à ce sujet. Elle est si jeune, il commence à vieillir.

Molière gazdag, híres, de búskomor lett, mert kételkedett fiatal felesége, korábbi szeretője, Madeleine húga vagy lánya – ebben a kérdésben a történészek nem értenek egyet – hűségében. A hölgy annyira fiatal, Molière pedig korosodni kezdett.

De ses doutes et de son trouble naissent des pièces plus graves (Dom Juan ; Le Misanthrope). Et  c’est peut-être pour fuir ces mêmes doutes, renouer avec l’euphorie comique des débuts, qu’il écrit coup sur coup deux comédies-ballets et une farce (Monsieur de Pouceaugnac , Le Bourgeois gentilhomme  et Les Fourberies de Scapin).

Kételyeiből és zavarodottságából születtek komolyabb darabjai (Don Juan; A mizantróp). Talán azért, hogy elkerülje ezeket a kétségeket, hogy felélessze a kezdeti komikus eufóriát, egymás után két balett-komédiát és egy bohózatot írt (Pouceaugnac úr; Az úrhatnám polgár; Scapin furfangjai).

Vidéo :

La leçon d'Orthographe – Le Bourgeois Gentilhomme

Dans La Bourgeois gentilhomme, le maître de philosophie apprend l’articulation à Monsieur Jourdain. Cette leçon est une description précise de la prononciation du français au XVIIe siècle. Elle s’avère donc utile aux linguistes qui ont ainsi une bonne idée de la façon dont se parlait notre langue à cette époque. 

On apprend par exemple que le « r » était « roulé », comme en italien ou en espagnol. Quant à l’articulation du « d », elle se faisait à la manière du « th » anglais. Ces particularités subsistent encore dans quelques régions de France et sont aussi caractéristiques de l’accent québécois. 

Az úrhatnám polgárban a filozófia tanára Jourdain úrnak tanítja az hangképzést. Ez a lecke a XVII. századi francia nyelv kiejtésének pontos leírása. Ezért olyan hasznos a nyelvészek számára, akiknek ily módon jó rálátása nyílik az akkori időben beszélt nyelvünkre.

Például megtanuljuk a "pergetett r"-t, amely az olasz és spanyol nyelvnek is sajátja. Ami a "d" kiejtését illeti, ez az angol "th"-nak felel meg. Ezek a különlegességek még mindig léteznek Franciaország egyes régióiban, és szintén jellemzőek a québeci akcentusra.

Cependant, ses forces faiblissent, il se sent malade. Combien de temps tiendra-t-il encore dans cette vie trépidante où il s’épuise depuis si longtemps ? Il a vécu du théâtre, et bientôt le théâtre va le tuer. Il a peur de mourir. Alors peut-être écrit-il Le Malade imaginaire pour railler la mort. Cela suffira peut-être à la tenir à distance ?

Közben ereje egyre fogyatkozott, betegnek érezte magát. Meddig fog még kitartani ez a lüktető, hosszú ideje önpuszító élet? A színházból élt, és hamarosan a színház áldozata lesz. Félt a haláltól. Talán azért írta a Képzelt beteget, hogy kigúnyolja a halált. Ez talán elég lette volna, hogy távol tartsa magától ?

Le malade imaginaire

Le 17 février 1673, son état de santé est alarmant. Mais il faut monter sur scène, il faut que la recette rentre coûte que coûte. Il tousse. Le sang lui vient dans la bouche. Il faut finir. C’est la mort qui vient sans doute. Elle est tout près.

1673. február 17-én egészségi állapota aggasztó volt. Fel kellett lépnie, mindenképpen kellett a bevétel. Köhögött. Vér tolult a szájába. Be kell fejezni. A halál kétséget kizárva úton volt felé. Már túlságosan közel.

Sur scène, Molière s’agrippe aux accoudoirs de son fauteuil pour ne pas tomber. Il crache du sang. Il est hagard. On l’emmène chez lui à travers les rues des plaisirs de jadis. Il meurt dans son lit quelques dizaines de minutes plus tard après avoir demander un peu  d’eau et de parmesan …

Molière a színpadon foteljének karfájára támaszkodott, hogy el ne essen. Vért köpött. Rémült volt. A korábban annyi örömet nyújtó utcákon vezették haza. Miután vizet és parmezánt kért, kis idő múlva ágyában halt meg...

Moliere est mort

Le dramaturge est enterré quatre jours plus tard. Une foule immense lui rend hommage dans la nuit glacée de l’hiver. Dernier rideau.

A drámaírót négy nappal később temették el. Hatalmas tömeg kísérte végső útjára a jeges éjszakán. Utoljára gördült le a függöny.

 

Source : écoute, Jean-Paul Dumas-Grillet

Traduit par P. Erzsébet

Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó