Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
Les Fourberies de Scapin, acte 1 (photo- maxicours)

 

Molière egyszerre volt nagy színész, nagyszerű rendező és zseniális író.

A sorozat részei:
1. rész – A komédia királya, a király komédiása
2. rész – Kétségek és betegség között
3. rész – Molière zsenialitása4
4. rész – Az író Molière

Molière est à la fois un grand comédien, un grand metteur en scène et un auteur de génie. Ces trois qualités conjuguées lui ont permis d’explorer le genre théâtral au maximum de ses possibilités.

Molière egyszerre volt nagy színész, nagyszerű rendező és zseniális író. Ez a három tulajdonság együtt lehetővé tette számára, hogy a színházi műfajt a lehető legteljesebb mértékben kiaknázza.

Les acteurs célèbres de l’époque de Molière étaient tous des tragédiens. Mais quand le dramaturge s’essaye à la tragédie, il fait rire ! Il se tourne alors vers la farce, en genre dans lequel il excelle.

Molière korának híres színészei egytől egyig tragikus színészek voltak. Amikor a drámaíró megpróbálkozott a tragédiával, mindenkit megnevettetett. Így hát a bohózat felé fordult, ahhoz a műfajhoz, amelyben remekelt.

Molière était une « bête de scène ». Il lui suffisait de quelques secondes à peine pour déclencher l’hilarité générale du public. Le comique de Molière avant tout un comique corporel, fait de postures et de mimiques désopilantes proches de l’art du clown. Il était aussi un imitateur hors pair, sachant caricaturer avec une vérité saisissante les comportements et les travers les plus ridicules de ses contemporains. 

Molière a színpad "fenevadja" volt. Néhány pillanat elegendő volt számára, hogy kiváltsa a közönség általános derültségét. Molière vígjátéka egy mulattató testbeszéd volt, amely komikus testtartásból és a bohócművészethez közeli arcjátékból állt. Nagyszerű utánzóművész is volt, tudva azt, hogyan lehet kézzelfogható igazsággal kifigurázni kortársai legnevetségesebb viselkedésformáit.

Les Fourberies de Scapin, acte 2 (photo- maxicours)

Comme tous les grand acteurs comiques, Molière maîtrise aussi l’art de galvaniser son public : il le prend à partie, anticipe ses réactions, charge le trait jusqu’à ce que les rires explosent. Dans ses pièces dites « à caractère », il se réservera toujours le rôle le plus drôle : Harpagon dans L’Avare, Algan dans Le Malade imaginaire … Les spectateurs de l’époque attestent que les interprétations de Molière étaient époustouflantes.

Mint minden nagyszerű komikus színész, Molière is mesterfokon űzte a művészetet, hogy felvillanyozza közönségét: részvételre szólította őket, előre látta reakcióikat, egészen addig feszítette a dolgokat, amíg a nevetés ki nem robbant. Úgynevezett jellemdarabjaiban minden humoros szerepet magának tartott fent: például Harpagont a Fösvényben, Algan szerepét a Képzelt betegben... Korának nézőközönsége igazolta, hogy Molière előadásmódja lélegzetelállító volt.

Pour connaître « la manière dont il faut jouer les choses » selon Molière, il suffit de voir ou lire L’Impromptu de Versailles, une courte comédie dans laquelle le dramaturge joue justement le rôle d’un metteur en scène dirigeant la répétition d’une pièce qui doit être donnée devant le roi.

Ahhoz, hogy megismerjük, hogyan játsszunk el egy szerepet Moliere stílusában, elegendő megnézni vagy elolvasni A versailles-i rögtönzést. Ez egy rövid vígjáték, amelyben a drámaíró egy olyan rendező szerepét alakítja, aki a király előtt előadásra kerülő darab próbáját irányítja.

Prenant chaque comédien à partie, il leur explique les différents aspects du rôle qu’ils doivent interpréter. Le caractère du personnage doit être longuement observé. « Tâchez de vous figurer ce que vous présentez », leur conseille-t-il.

Minden, a darabban résztvevő színésznek elmagyarázta a különböző szerepek lehetőségeit, melyeket el kell játszaniuk. A szerepek jellemzőit hosszasan kellett vizsgálni. "Próbálják elképzelni azt, amit bemutatnak", tanácsolta nekik.

Jouant tous les rôles de la pièce devant les membres de sa troupe, les hommes comme les femmes, le marquis comme le poète, la soubrette comme le comédien, il leur montre exemple d’une interprétation qui imite avec vérité et naturel son modèle.

A darab minden szerepét – legyen az férfi vagy nő, márki vagy költő, szubrett vagy komédiás – eljátszva társulata előtt bemutatta, hogyan kell utánozni valóságosan és természetességgel a szóban forgó típust.

L’École des femmes (image : wpengine)

Les mises en scène de Molière sont aussi très précises. « Chaque acteur sait combien il doit faire de pas, et toutes les œillades sont comptées », écrit un critique de l’époque à propos d’une représentation de L’École des femmes.

Molière rendezései nagyon precízek voltak. "Minden színész tudta, hányat kell lépnie és minden kacsintást számon tartottak" - írta egy korabeli kritikus a Nők iskolája előadásáról.

Pour de nombreux historiens du théâtre, Molière a inventé le jeu contemporain qui rompt avec l’art déclamatoire de la tragédie. L’Impromptu de Versailles en est, en quelque sorte, le manuel.

Számos színházi történész szerint Molière találta ki a modern színjátékot, amely szakított a tragédia szónokias művészetével. A versailles-i  rögtönzés e stílus egyfajta kézikönyvének tekinthető.

A sorozat részei:
1. rész – A komédia királya, a király komédiása
2. rész – Kétségek és betegség között
3. rész – Molière zsenialitása4
4. rész – Az író Molière

 

Source : écoute, Jean-Paul Dumas-Grillet
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó