Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Astérix et ObelixAhelyett, hogy a fordulatos és látványos történet részleteit elmesélnénk, legyen elég annyi: Asterix, Obelix a bátor gallok élén ismét megvívja õrületes csatáját az idióta és gonosz rómaiakkal...

Hatalmas szenzáció! Bögyörix, a fõnök unokaöccse a gall faluba látogat, ahol Asterixnek és Obelixnek kell igazi férfit faragniuk belõle.

Tais-toi !Miután Ruby (Jean Reno - Jöttünk, láttunk, visszamennénk-trilógia; Godzilla; Leon, a profi), a filozofikus lelkületû gengszter ügyesen elrejtette hatalmas zsákmányát, rács mögé kerül. A börtönben csak egyetlen cél lebeg a szeme elõtt: bosszút állni a férfin, aki megölte a nõt (Leonor Varela - Penge 2.;A panamai szabó; Addig jár a korsó a kútra...), akit szeretett.

 Hónapok óta tartja rettegésben a pénzszállító autók biztonsági embereit egy különös kegyetlenséggel fosztogató banda.

 A múlt század eleji Provence-ban, a levendulamezõkkel borított vadregényes tájakon megelevenedõ történet az itt lakó emberek élet-halál harcát mutatja be, amit egymás ellen, és a vidéken ritka kincsnek számító forrásvízért folytatnak már hosszú évtizedek óta.

Montaigne{mos_ri}„Legyünk hálásak a végzetnek, hogy olyan korban élünk, amely a legkevésbé se lágy, kényeskedõ és tétlen" — írja gondolatainak utolsó, idõskori gyûjteményében a francia reneszánsz legkitûnõbb és legirodalmibb stílusban alkotó elmélkedõje, Montaigne. Nem úgy filozófus, mint a gondolkodás tudósai, ezeknél sokkal inkább író. De nem úgy író, mint a regények, novellák vagy éppen színdarabok kitalálói, ezeknél sokkal inkább filozófus.

Francia rémesChampion mélabús vézna kisfiú, akit nagymamája, Madame Souza nevel. Kedvetlen gyermekkorában egyetlen társa Bruno, a nem túl szép, sõt ronda és mafla kutya. Mikor a mókás Souza mama felismeri, hogy a fiúcskát kizárólag a biciklik érdeklik, megajándékozza õt eggyel.

 Voltaire élete a felvilágosodás nagy kalandregénye. Voltaire életmûve a legnagyobb és a legnagyobb hatású irodalmi teljesítmény, amelyet „a fény százada", a csillogó francia XVIII. század létrehozott.

Anatole FranceMûvészi nagyságának és írói-gondolkodói jelentõségének jele az is, hogy életében, halálakor és az azóta eltelt hét évtized óta olyan elképesztõ ellentétek csaptak és csapnak össze, hogy az már filozófiai és politikai világnézet kérdése, hogy ki lelkesedik érte és életmûvéért, ki utasítja el szinte gyûlölködve, és ki emlegeti megvetõ mosollyal.

CorneilleA francia úgynevezett „új-klasszikus" tragédiát a XVII. század francia irodalmi és színházi gyakorlata a drámaépítkezés egyik alapformájává tette. Ez az antik görög tragédiák szerkezetét és Arisztotelész dramaturgiai szabályait igyekezett felújítani és Európa-szerte a színpadi irodalom egyik fõ irányzata lett. Elsõ sikeres kísérlete még a XVI. században Étienne Jodelle „A fogoly Kleopátra" címû, a maga korában nagy sikerû és hamarosan utánzók mintaképévé vált tragédiájával kezdõdött, és legmagasabb mûvészi színvonalát a XVII. század második felében Racine drámáival érte el. De világsikerré és sokak számára kötelezõ stílussá-formarenddé Pierre Corneille legfõbb mûveivel lett.

RacineXIV. Lajos francia uralkodót „Napkirály"-nak nevezték, s így emlegetik manapság is. Úgy is tûnt a XVII. század optikájában és akusztikájában, hogy minden körülötte kering, mint a bolygók a Nap körül. Versailles-i palotája követendõ, sõt utánzandó példa volt királyok, hercegek, módosabb földesurak számára. A Habsburgok Schönbrunnja Bécs mellett, a Hohenzollerek Potsdamja, illetve királyi pihenõje, a „Sanssouci", az Esterházyak kastélya és parkja Fertõdön, az orosz Petrodvorec Szentpétervár szomszédságában és velük úri otthonok, úri kertek tucatjai mind kicsi Versailles-ok voltak. Az illemszabályok, a táncok, az udvariasság társalgási szabályai. Európa-szerte olyanok voltak, ahogy Versailles példát adott.

MolièrePoquelin mester, a királyi udvar tekintélyes kárpitosa úriembernek akarta nevelni korán értelmesnek mutatkozó fiát, Jean-Baptiste-ot. Volt is annyi összeköttetése, hogy a fiút abba a legelõkelõbb gimnáziumba írathassa, amelyben csak arisztokraták és a legesleggazdagabb polgárok gyermekei tanulhattak. Az iparosfiú, aki végig a legszorgalmasabbak és legokosabbak közé tartozott, hamar felismerte, hogy a nagyúri ifjak megvetik, tüntetõen lenézik a polgári ivadékokat, a módos polgárfiúk pedig szóba is alig akarnak állni a kárpitos fiával, bárha az apja a királyi udvar házi mûhelyében dolgozik, de mégiscsak kézmûves. Ráadásul ez az alulról jött fiú mindegyiküknél jobb tanuló, tehát indulatos ellenszenvvel, sõt gyûlölettel találkozott iskolatársai között.

Jean GiraudouxA filozófiának és az ironikus humornak a jelenlétét a francia irodalomban pontosan meg nem határozhatóan „francia szellem"-nek szokás nevezni. A reneszánsz korban Montaigne, a felvilágosodás évszázadában Voltaire, a XIX. és XX. század fordulóján Anatole France szinte egymást folytatja a derûs, de mégis kritikai célzatú, kétkedõ, igazságkeresõ irodalmi magatartásban. Ennek a vonulatnak folytatása a XX. század húszas-harmincas éveiben Jean Giraudoux. Minden mûve a képzelet szárnyán lebeg, olykor még meseszerûvé is válik, mindig oly módon, hogy egyszerre mulattat és elgondolkoztat. Regényeit és drámáit egyaránt magáénak érzi a legigényesebb közönség és a könnyed irodalmat élvezõ olvasó.

Francois MauriacA francia olvasók legszélesebb rétegeiben — olykor merõben más okokból — szakadatlanul népszerû író, ismeretterjesztõ, harcos újságíró. A mûveltek, a legigényesebbek tisztelik lélektani mélységéért, árnyalt jellemábrázoló képességéért, a társadalmi viszonyok alapos és szemléletes elemzéséért. A nagy tömegeket lebilincseli könyvei cselekményének a mozgalmassága, érdekessége. A tanárok rámutatnak stílusa szépségeire, nyelvi gazdagságára, kifejezésmódja szabatosságára, közérthetõségére.

RabelaisKi ne ismerné, sõt ki nem mondta már, ha tanácsot kértek tõle: „Tégy, amit akarsz"? De talán még többen ismételgették ezt a közhellyé vált igazságot: „Evés közben jön meg az étvágy". Mind a kettõ és még tucatnyi szállóigévé vált bölcs — vagy álbölcs — mondat Rabelais könyveibõl való. — Ez a maga korában nagy hírû francia orvos elsõsorban azért írta mulatságos regényeit (vagy ha tetszik összefüggõ, tehát egyetlen mûnek tekinthetõ regénysorozatát), hogy gyógyszerként felolvassa komorságban szenvedõ betegeinek. Mivel nemcsak a gyógyfüvek felhasználásának, nemcsak az érvágásnak és beöntésnek, hanem a depresszió és a melankólia szavakkal való gyógyításának, a lelki betegségek szavakkal való gyógyításának is korai mestere volt.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó