Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Egyes szavak szóvégi néma mássalhangzóját kiejtik, ha hozzájuk szorosan kapcsolódó, magánhangzóval vagy néma h-val ('h muet') kezdődő szó következik utánuk. E jelenség a liaison, magyarul hangkötés. A liaison-t alkotó szópárt egy szuszra, a legkisebb szünet nélkül kell kiejteni: Vous étes [vuzet] trés gentil. 'Nagyon kedves.'

Liaison-ban a d [t]-nek, az s és az x [z]-nek, a g pedig [k]-nak hangzik: quand il pleut [kántilplö] 'amikor esik az eső', ces années difficiles [sezanedifisil] 'e nehéz évek', les beaux enfants [lebozáfá] 'a szép gyerekek', un sang impur tisztátlan vér (a Marseillaise-ben)'.

A neuf 'kilenc' számnév szóvégi f e (amely egyébként akkor is hangzik, ha önmagáhan áll e számnév, vagy ha mássalhangzóval kezdődő szó következik utána) az un 'év', perire homme' 'férfi' és autre 'másik' szavakkal alkotott szókapcsolatban [v]-nek hangzik: neuf ans 'kilenc év'.

Mértékkel éljünk vele, mert túlzott használata affektáló, sznob hatást kelthet, s külföldi szájából egyenesen nevetséges lehet.

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az eseteket, amikor kötelező, fakultatív, illetve tilos a liaison.

1. A következő szókapcsolatokban kötelező a liaison:

a) A személyes névmás és az ige között: nous allons 'megyünk'.
b) A névelő és a főnév vagy melléknév között: les Anglais 'az angolok', des enfants [dezáfá] 'gyerekek', ces images 'ezek a képek', nos amis [nozami] 'barátaink'.
c) A számnév és a főnév vagy melléknév között: deux autres 'két másik', premier étage 'első emelet'.
d) A melléknév és az utána álló, hozzá tartozó főnév között: un grand 'nagy szerelem'.
e) A határozószó és az utána álló, hozzá tartozó szó között: trés cr, réahle  'nagyon kellemes', trop étroit 'túl szűk'.
f) A viszonyszó és az utána álló, hozzá tartozó szó között: dans une heure 'egy óra múlva', sans engagement 'elkötelezettség nélkül'.
g) Állandósult szókapcsolatokban: de temps en temps, pas à pas 'lépésről lépésre', Etats-Unis [*etazyni] 'Egyesült Államok', de plus en plus 'egyre inkább', de moins en moins 'egyre kevésbé', pot-au-feu 'húsleves', vis- à -vis 'szemben'.
h) Az ętre ige ragozott alakja és az azt követő állítmánykiegészítő között: c’est exemplaire 'ez példaszerű', ce cas est intéressant 'ez az eset érdekes'.

2. Fakultatív a liaison a többes számú főnév és az utána álló, hozzá tartozó melléknév vagy jelzői funkciót betöltő egyéb szó, valamint az ige és az utána álló, hozzá tartozó szó között. A liaison ezekben az esetekben általában csiszoltabb, gondozottabb jelleget kölcsönöz a beszédnek. Mégis mértékkel éljünk vele, mert túlzott használata affektáló, sznob hatást kelthet, s külföldi szájából egyenesen nevetséges lehet: les pays étrangers 'az idegen országok', les enfants en vacances 'a vakációzó gyerekek', nous vivons en Hongrie 'Magyarországon élünk', ils travaillent ensemble 'együtt dolgoznak'.

3. Tilos a liaison:

a) Az et kötőszó után: lui et elle [lia ied] 'a fiú és a lány'.
b) A néma mássalhangzóra végződő, egyes számú főnevek után: un temps idéal  'ideális idő'.
c) Az oui 'igen' és az onze 'tizenegy' előtt: trois oui 'három igen', les onze joueurs 'a tizenegy játékos'.
d) A mássalhangzónak számító h-val ('h aspiré') kezdődő szavak előtt: les Hongrois 'a magyarok', la place des Héros 'a Hősök tere'. A liaison helytelen használatával kapcsolatban.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó