Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az alábbi cikkben a francia főnevek többes számának képzésével foglalkozunk.

arc-en-ciel 2

A francia szavak kiejtését meg is hallgathatod, ha kijelölöd a szöveget és a megjelenő hangszóró ikonra kattintasz. Az aposztrófos (') szavakkal nehezen birkózik meg, de amúgy elég használható.

A francia főnevek többes számának jele – a legtöbb esetben – az « s » végződés, amit egyébként legtöbbször nem ejtünk.

Mondok néhány példát.

Les enfantS aiment le chocolat. [lézanfan em lö sokolá] – A gyerekek szeretik a csokoládét.
Je lis deux livreS par semaine. [zsö li dö livr pár szömen] – Hetenként két könyvet olvasok.

Idáig nagyon egyszerű, de mint rendesen, következnek azok az eltérések, amelyeket be kell biflázni ! Jó tanács: ha már a francia szavak tanuláskor a névelőt (le, la) úgyis meg kell tanulni, hogy tudd, milyen nemű a szó, mindig tanuld meg hozzá a főnév többes számú alakját is.

Az -s, -x vagy -z végű főnevek többes számban nem kapnak ragot:

le fils - les fils [lö fisz; lé fisz] - a fia; a fiai
le nez - les nez [lö né; lé né] - az orr; az orrok
la voix - les voix [lá voá; lé voá] - a hang; a hangok

Az -al végű főnevek többes számban -aux-ra végződnek:

le journal - les journaux [lö zsúrnál; lé zsurnó] – az újság; az újságok
le cheval - les chevaux [lö sövál; lé sövó] – a ló; a lovak
le signal - les signaux [lö szinyál, lé szinyó] – a jel; a jelek

Az -ail végű főnevek közül heten (mint a gonoszok) -aux-ra, a többi -s-re végződik többes számban:

  1. le travail - les travaux [lö travaj; lé travó] – a munka; a munkák
  2. le vitrail - les vitraux [lö vithráj; lé vithró] – a színes üveg; a színes üvegek
  3. l'émail(m) - les émaux [lémáj; lézémó] – a zománc; a zománcok
  4. le corail - les coraux [lö koráj; lékohró] – a korall; a korallok
  5. le soupirail - les soupiraux [lö szupiráj; lé szupihró] – a pinceablak; a pinceablakok
  6. le vantail - les vantaux [le vantáj; lé vantó] – az ajtószárny; az ajtószárnyak
  7. le bail - les baux [lö báj; lé bó] – a lakásbérlet; a lakásbérletek

le détail - les détails [ lö détáj; lédétáj] - a részlet; a részletek
le portail - les portails [lö portáj; les portáj] - a kapu; a kapuk

Az -au, -eu, -eau végű, és hét (már megint az a bűvös hét) -ou végű* (bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou) főnevek esetében a végződés -x lesz:

le tuyau - les tuyaux [thüjó; thüjó] – cső, csövek
le manteau - les manteaux [mantó; mantó] – kabát, kabátok

*
bijou –bijoux [bizsu ; bizsu] – bizsu, ékszer, bizsuk, ékszerek
caillou – cailloux [kaijju ; kaijju] – kavics, kavicsok
chou – choux [su ; su] – káposzta, káposzták
genou – genoux [zsönu ; zsönu] – térd, térdek
hibou – hiboux [ibu ; ibu] – bagoly, baglyok
joujou – joujoux [zsuzsu ; zsuzsu] – játék, játékok
pou – poux [pu ; pu] – tetű, tetvek

Kivételek:
le trou - les trous [thru; thru] – lyuk ; lyukak
le pneu - les pneus [pnő; pnő] – gumi ; gumik

És akkor jönnek a főnevek, melyek többes száma kiejtésbeli változással is jár:

un œuf - des œufs [án öf; déző] – egy tojás, tojások
une bœuf - des bœufs [ün böf; dé bő] – egy tehén; tehenek
un os - des os [án osz; dézó] – egy csont ; csontok

Még nincs vége! Vannak rendhagyó többes számú főnevek is!

un œil - des yeux [án öj; dézjő] - egy szem; szemek
le ciel - les cieux [lö szjel; lé szjő] - az ég; az egek

Számos olyan főnevet találunk, amelyek csak egyes számban használhatók. Ezek lehetnek :

a) anyagnevek

du pain [dü pán] – kenyérből
du sel [du szel] – sóból
de la limonade [dö lá limonádg– limonádéból

b) elvont fogalmak

la beauté [lá bóté] – szépség
la justice [lá zsüsztisz] – igazság

c) fogalmak

la presse [lá pressz] – sajtó
la santé [lá szanté] – egészség

d) gyűjtőnevek

le mobilier [lö mobilié] – bútorok
la vaisselle [lá vésszel]– edények

Léteznek csak többes számban használt főnevek is.

Ilyenek pl.:

les fiançailles [lé fianszájj] - eljegyzések
les funérailles [lé fünérajj] - temetések
les archives [lézarsív] - irattár, levéltár, arhívum
les gens [lé zsan] – emberek
les frais [lé frhe] – költségek

Vegyük számba még azokat a főneveket, melyeknek egyes és többes számban eltér a jelentésük :

une lettre – egy levél ; des lettres – irodalom, bölcsészet
un travail – egy adott munka ; des travaux – építkezés
une toilette – tisztálkodás ; les toilettes – illemhely
un droit – jog ; des droits – illeték
une vacance – üresedés ; des vacances – szünidő, vakáció

Az összetett főnevek (kötőjellel írt főnevek) többes száma meglehetősen bonyolult tud lenni, de léteznek alapvető szabályok, amely azért megkönnyítik életünket.
Tanuljuk meg, hogy csak főnevek és melléknevek kerülhetnek többes számba, igék és határozók nem.

un chou-fleur - des choux-fleurs – karfiol
un coffre-fort - des coffres-forts – páncélszekrény
un laisser-passer - des laisser-passer – menlevél
un tire-bouchon - des tire-bouchons – dugóhúzó
un grand-parent - des grands-parants – nagyszülő
un arrière-plan - des arrière-plans – háttér

Ha pedig az összetett szó elöljárót is tartalmaz, akkor csak az első elem kapja meg a többes szám "s" jelét.

un arc-en-ciel - des arcs-en-ciel – szivárvány
un chef-d'oeuvre - des chefs-d'oeuvre – remekmű

Mint ahogyan előző leckénk végén említettem, elég hosszú ez az anyag, de szerencsére viszonylag könnyen emészthető és megtanulható. Gyakorlással pedig gondolkodás nélkül alkalmazható. Kérdésed van? Tedd föl hozzászólásban!

Si ton labeur est dur, et si tes résultats sont minces, rappelle toi qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi.
Ha kemény a munkád, de eredményed még gyengécske, emlékeztesd magad, hogy egykor a nagy tölgyfa is csak egy makk volt, mint Te.

 

Forrás : Pour résoudre toutes les difficultés de la langue français ; Conjugez sans fautes ; Précis de grammaire français
Feldolgozás: Párducz Erzsébet

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó