Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A címet (lakcímet, hivatali címet stb.) nem fordítjuk le egyik nyelvről a másikra, hisz egyrészt a tulajdonneveket általában sem fordítjuk le, másrészt a postás nem tudná, mit kezdjen az olyan levéllel, amelyre például a Búzavirág utca 23. helyett a francia feladó azt írná - franciásan -, hogy 23, rue des Bleuets...

Mint fenti példamondatunk is mutatja, a francia címekben a szavak sorrendje a magyar sorrend fordítottja: a házszám áll elöl, utána általában vesszőt tesznek, ezután következik a rue 'utca', avenue (röv.: av.) 'út', boulevard (röv.: bd) 'út, körút', quai 'rakpart', place 'tér', square 'tér, liget' stb., végül pedig az utca neve. A város vagy falu neve áll a legvégén, előtte irányítószám (nemzetközi forgalomban előtte F), utána a nagyvárosok esetében a kerület száma (bár ennek kitétele a postai kódszámok bevezetése óta nem kötelező) általában nem római, hanem arab számmal:

  3, rue Nationale
  F 12001 AJACCIO

  53, avenue Rabelais
  75008 PARIS 8e

Ha az utca neve melléknév vagy puszta személynév, akkor - mint fenti példánk is mutatja - a rue, avenue stb. szavakhoz viszonyszó nélkül kapcsolódik, ha azonban nem melléknév s nem is puszta személynév, akkor birtokviszonyt (de viszonyszót és - a köznevek elõtt - határozott névelőt) használ a francia:

  72, rue de Rome
  75008 PARIS 8e

  5, place des Pyramides
  75001 PARIS 1er

  24, boulevard de l'Hôpital
  75005 PARIS 5e

  37, rue de la Tour
  75016 PARIS 16e

  12, rue du Président-Carnot
  69002 LYON 2e

  18, avenue du Général-Leclerc
  67000 STRASBOURG

Ha az utcanév teljes személynév (előnév és családnév), illetve olyan személynév, amelyhez foglalkozásra vagy rangra utaló szó is tartozik, akkor írásban az utcanevet alkotó szavak közé általában kötõjelet írnak: place Charles-de-Gaulle, quai du Maréchal-Joffre.

A rue, avenue, place stb. szavakat a címekben gyakran nagybetűvel írják: Rue de la Paix, Boulevard Saint-Michel.

A szám után betűt is tartalmazó házszámok esetében (7/a, 7/b, 7/c stb.) a franciában az 'a'-t nem jelölik, a 'b' helyett bis-t [bis], a 'c' helyett ter-t [teR], a 'd' helyett pedig quater-t [kwateR] használnak (tehát a latinból veszik át a 'kétszer', 'háromszor', 'négyszer' jelentésû szavakat). A bis nagyon gyakori, a ter ritkábban fordul elő, a guater pedig csak nagyon ritkán. Öt ház sohasem kapja ugyanazt a számot, tehát a guater feletti latin szavakat már nem használják. (A magyarban 7, 7/a, 7/b, 7/c számozás is előfordul, amikor is az első ház puszta számot kap, a második kapja az 'a'-t, a harmadik a 'b'-t, a negyedik a 'c'-t stb. Ilyen esetben természetesen az 'a'-nak felelne meg a bis, a 'b'-nek a ter stb.) A bis, ter, quater szavakat gyakran nagybetűvel írják: 113 Bis, Avenue Charles-de-Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, 1 Ter, Avenue Rochegude 92007 NANTERRE.

A 'postafiókot' a franciák boite postale-nak mondják; rövidítése a címzésben: B. P. Például:

  50, rue Ardouin B.P. 67
  93402 SAINT-OUEN

Mi az a CEDEX?

Francia intézmények, cégek címében gyakran találkozunk a CEDEX szóval. Ez a Courrier d'Entreprise à Distribution Exeptionnelle 'Soron Kívüli Kézbesítésű Vállalati Posta' rövidítése. A rendszerbe belépő cégek reggel korán, soron kívül, kapják meg küldeményeiket. Példa az ilyen címre:

  54, rue Pasteur
  94121 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX
A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó