Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az -er végű igék ragozása jelen időben.

Tipp: A francia szavak kiejtését meg is hallgathatod, ha kijelölöd a szöveget és a megjelenő hangszóró ikonra kattintasz. Az aposztrófos (') szavakkal nehezen birkózik meg, de amúgy elég használható.

A világ legegyszerűbb ragozása. Fogjuk az igét – például « converser [konverszé] » - társalog, beszélget –, és egy bicskát, egy nyisszantással levágjuk az "er" végződést convers | er és az így kapott szótőhöz illesztjük a ragokat.

je convers |e
tu convers |es
il / elle convers |e
nous convers |ons
vous convers |ez
ils / elles convers |ent

Az alábbi táblázatban láthatjuk az -er végződésű igék jelen idejű igeragjait.

les verbes en -er

Ha az ige magánhangzóval – aimer – vagy néma h-val – habiter – kezdődik, akkor egyes szám első személyben aposztrófot kell használni ; a többes szám mindhárom személyében pedig hangkötést (liaison) kell alkalmazni.

Pl. :

j'aime [zsem] – szeretem
j'habite [zsábit] – lakok, tartózkodok (valahol)

nous aimons [nuzémon] – szeretjük
vous aimez [vuzémé] – szertitek
ils aiment [ilzem] / elles aiment [elzem] – szeretik

nous habitons [nuzábiton] – élünk, tartózkodunk (valahol)
vous habitez [vuzabité] – éltek, tartózkodtok (valahol)
ils habitent / elles habitent [ilzabit ; elzabit] – élnek, tartózkodnak (valahol)

Idáig minden világos, ugye? Akkor lássuk a kivételeket.

1. Ha az ige töve c-re vagy g-re végződik, akkor a többes szám 1. személyben – a kiejtés miatt – megváltozik a helyesírása.

Pl. :
manger [manzsé] – enni ––> nous mangEons
commancer [komanszé] ––> nous commenÇons

2 . Ha a szótőben y található, akkor a néma végződés (amit nem ejtünk ki) i-re vált.

Pl. :
essayer [észéjé] – próbál, megpróbál

j'essaie [zséssze]
tu essaies [tu éssze]
il / elle essaie [il / el éssze]
nous essayons [nuzésszajon]
vous essayez [vuzésszajé]
ils essaient / elles essaient [ilzéssze / elzéssze]

3. Jöhetnek azok az igék, amelyek szótöve e vagy é vagy t /tt vagy p/pp betűk, ezeknél kiejtéskor [ə] és [ε] hangok váltakoznak ; vagy az egy "t" átvált "tt"-re vagy a pp változik egy p-re.

Lássunk néhány példát :

appeler [apelé] – hív

j'appelle [zsapell] – hívom
tu appelles [tü apelle] – hívod
il appelle / elle appelle [ilapell / elapell] – hívja
nous appelons [nuzapelon] – hívjuk
vous appelez [vuzapelé] – hívjátok
ils appellent / elles appellest [ilzapell ; elzapell] – hívják

jeter [zsöté] – dob, eldob, odavet

je jette [zsö zset] – dobom
tu jettes [tü zset] – dobod
il jette ; elle zsette [il zset ; el zset] – dobja
nous jetons [nuzsöton] – dobjuk
vous jetez [ vu zsöté] – dobjátok
ils jettent / elles jettent [il zset ; el zset] – dobják

acheter [ásté] – vásárol

j'achète [zsáset] – vásárolok
tu achètes [thü áset] – vásárolsz
il achète / elle achète [iláset ; eláset] – vásárol
nous achetons [nuzás εton] – vásárolunk
vous achetez [vuzás εté] – vásároltok
ils achètent / elles achètent [ilzáset ; elzáset] – vásárolnak

Az acheter ige szerint ragozzuk a préférer, espérer, s'inquiéter, posséder, exagérer, accéder, céder, révéler, procéder igéket.

A végére hagytam a legfontosabbat :

Az aller ige nem tartozik az -er végű igék közé ! Rendhagyó ragozású.

le verbe aller

Ezzel végeztünk is az igék legnagyobb csoportjával.

Je vous souhaite bon travail pour améliorer votre français ! [zsö vu szuet bon tráváj púr ámélioré votrə fransze] – Jó munkát kívánok franciátok javításához.

Forrás : Pour résoudre toutes les difficultés de la langue français ; Conjugez sans fautes ; Précis de grammaire français

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó