Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az ige cselekvést, történést, állapotot, létezést jelentő többalakú szó. A mondatban az állítmány szerepét tölti be.

Tipp: A francia szavak kiejtését meg is hallgathatod, ha kijelölöd a szöveget és a megjelenő hangszóró ikonra kattintasz. Az aposztrófos (') szavakkal nehezen birkózik meg, de amúgy elég használható.

Általánosan az igékről (ezeknek nincs köze a ragozáshoz):

1. Az ige kifejezheti a mondanivaló időviszonyait.
lehet folyamatos: être [etr] - van ; ressembler [rösszamblé] - hasonlít
nem folyamatos: naître [netr] - születni ; éternuer [éternüé] - tüsszent

2. Az ige jellemezheti a cselekmény lefolyását.
segédigével: se mettre à pleuvoir [szö mettr á plövoár] - elered az eső
mozzanatosság: interroger [enterrozsé] - kérdezget, faggat
eredményesség: vieillir [vejjir] - megöregszik
gyakoriság: grignoter [grinyoté] - rágcsál

3. Az igék többségét jelentésük, alaki felépítésük és vonzatszerkezetük alapján a következő
igenemekbe soroljuk:
cselekvő: il fait quelque chose [il fe kelkösóz] - csinál valamit
szenvedő: il est fait [il e fe] - meg van csinálva
visszaható: il se fait [il szö fe] - szokás csinálni ; il se lave [il szö láv] - megmosakodik
személytelen: il fait beau [il fe bó] - szép idő van
műveltető szerkezet: il fait rire [il fe rir] - megnevettet

Ha mindezt túléltétek, akkor beszéljünk egy kicsit arról, mire valók az igék.

Az ige kifejezi a cselekvés idejét, módját, az alany személyét és számát, az igemódot és az igenemet, erre szolgál a ragozás.
Minden ige két részből áll: az ige tövéből és az ahhoz illesztett igeragokból. Ragozáskor egyes igék töve változhat. A ragok az igeidők szerint változnak.
Eddig semmi újat nem mondtam, hiszen a magyar nyelvre is igazak ezek a kijelentések.

A francia igék ragozása azonban meglehetősen bonyolult, ugyanakkor logikus és átlátható.
Az ige minden személyben és számban, valamint az összes igeidőben változik. A változások valódi jelentősége főként írásban érzékelhető, mert sok esetben a személyes névmás nélkül szinte nincs « hallható » eltérés.

Háromféle igeragozási csoportot kell majd megtanulnuk. Ezek az -er, az -ir és a -re végződésű igék.

Mielőtt hidegvizes borogatást kérnétek, szeretnélek megnyugtatni benneteket.
A hozzávetőleg 12 ezer ige java része -er végződésű. Ragozásuk igen egyszerű.
A második – azaz -ir végződésű –, illetve a harmadik – azaz -re végződésű – igék száma, ezek a bonyolultabbnak tűnő igék, mindössze 350 körül mozog. Ez azért nem olyan rossz hír, ugye?

Mielőtt teljesen fellélegeznénk, gyors egymásutánban érkezik még két hidegzuhany:
– a leggyakoribb igék rendhagyó ragozásúak. De most sem kell kétségbe esni, hiszen igen gyakoriak, tehát lépten-nyomon találkozunk velük, így aztán könnyű megtanulni ezeket.
– mindhárom igecsoporton belül vannak rendhagyó alcsoportok. Nos, ez nem hangzik valami szívetmelengetően, de ahol nagykapu van, ott kiskapu is található.

Bemelegítésnek ennyi elegendő. Remélem, megússzátok izomláz nélkül, mert a nyelvtanulás során – éppúgy, mint a sportban –, rá kell dolgozni! Rendszeresen, minden nap egy kicsit. A siker kulcsa a te zsebedben van, mi csak az edzéstervet adjuk hozzá. 

Legközelebb az igék ragozásával foglalkozunk, illetve a személyes névmásokról is ejtünk néhány szót.

La fortune sourit aux audacieux. [lá fortün szuri oz odasziő] – Bátraké a szerencse (Szó szerint: Bátrakra mosolyog a szerencse).
Bon courage ! [bon kurázs] (Sok sikert!)

 

Az -er végű igékkel itt, az -ir végű igékkel pedig itt foglalkozunk.

Forrás : Pour résoudre toutes les difficultés de la langue français ; Conjugez sans fautes ; Précis de grammaire français
Összeállítás: Párducz Erzsébet

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó