Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az -ir végű igék ragozása jelen időben.

Tipp: A francia szavak kiejtését meg is hallgathatod, ha kijelölöd a szöveget és a megjelenő hangszóró ikonra kattintasz. Az aposztrófos (') szavakkal nehezen birkózik meg, de amúgy elég használható.

Az első fő csoportba azok az igék tartoznak, melyek melléknévi igenevét (les participes) az « -iss » beszúrásával képezzük :
finir –> finissant (befejeződő, bevégződő, halálához közeledő)
réfléchir –> réfléchissant (visszaverő, visszatükröző)
Hozzávetőlegesen 300 ilyen igét használ a francia nyelv, tehát ez is egy nagy csoport.

liste de verbes 1

Az igék legnépesebb táborához tartozó -er végű igékhez hasonlóan, itt is ugyanazt az eljárást követjük Vegyük például a « réfléchir [réflésír] » – gondolkodik igét, a szótő megkereséséhez leválasztjuk az -ir végződést réfléch|ir majd hozzáillesztjük a ragokat :

je réfléchis [zsö réflési] – gondolkodom
tu réfléchis [thü réflési] – gondolkodsz
il /elle réfléchit [il / el réflési] – gondolkodik
nous réfléchissons [nu réflésisszon] – gondolkodunk
vous réfléchissez [ vu réflésisszé] – gondolkodtok / ön gondolkodik / önök gondolkodnak
ils / elles réfléchissent [ il / el réflésisszə] – gondolkodtok

Egy másik példa :

les verbes en -ir

A második csoportba tartoznak az úgynevezett « sentir » tipusú igék, amelyek melléknévi igenevét (les participes) az « -ant » képzővel képezzük.
partir –> partant ; sortir –> sortant

dormir [dohrmir] – alszik
partir [páhrtir] – távozik, elmegy
sortir [szohrtir] – kimegy
mentir [mantir] – hazudik
servir [szervir] – használ, szolgál, felszolgál
repartir [hröpahrtir] – kioszt, szétoszt, visszautazik
ressortir [hröszortir] – újra elővesz vmit, újra elmegy

Hogy érthetőbb legyen, nézzük át a « partir » ige ragozását jelen időben :

je pars [zsö pár] – elmegyek
tu pars [thü pár] – elmész
il part / elle part [il pár / el pár] – elmegy
nous partons [nu párton] – elmegyünk
vous partez [ vu párté] – elmentek (ön elmegy / önök elmennek)
ils partent / elles partent [il párt / el párt] – elmennek

Az alábbi képen egyszerű mondatokkal mutatjuk be ragozásukat.

sortir partir

A courir, parcourir, encourir, etc. igék ragozása a futur simple-ben (egyszerű jövő) tér el, ezért velük külön nem foglalkozom.
A mourir – meghal ige ragozása jelen időben is rendhagyó. Az egyetlen ige, amely a megadott sablon szerint ragozódik.

je meurs [zsö mőr] – meghalok
tu meurs [thü mőr] – meghalsz
il / elle meurt [il / el mőr] – meghal
nous mourons [nu muron] – meghalunk
vous mourez [vu muré] – meghaltok
ils /elles meurent [ il / el mőr] – meghalnak

A venir, tenir, és általában az -enir végződésű igéket az alábbi modell szerint ragozzuk jelen időben :

je viens [zsö vján] – jövök
tu viens [thü vján] – jössz
il / elle vient [il / el vján] – jön
nous venons [nu vönon] – jövünk
vous venez [vu vöné] – jöttök
ils / elles viennent [il / el vján] – jönnek

Az « offrir » tipusú igék – ide tartoznak például az ouvrir, couvrir, découvrir, souffrir, etc. igék –, egyes számban –e ; -es ; -e ragokat kapnak, többes számuk ugyanaz.

j'offre [zsofrə] – ajándékozok
tu offres [thü ofrə] – ajándékozol
il /elle offre [il / el ofrə] – ajándékoz
nous offrons [nuzofron] – ajándékozunk
vous offrez [vuzofré] – ajándékoztok
ils / elles offrent [ilzofrə, elzofrə] – ajándékoznak

A fuir ; voir igék érdekessége jelen idejű ragozásnál, hogy egyes számban csak az r végződést veszítik el fui|r ; voi|r ehhez kapcsoljuk az –s ; -s, -t ragokat ; többes szám első és második személyben az i betű y-ra vált. Lássuk :

je vois [zsö voá] – látom
tu vois[thü voá] – látod
il / elle voit [il / el voá] – látja
nous voyons [ nu wájon] – látjuk
vous voyez [vu wajé] – látjátok
ils / elles voient [il / el voá] – látják

Még egy nagy csoportról kell beszélnünk, ezek az –oir végődésű igék. Ide tartoznak a prévoir ; pourvoir ; asseoir ; savoir ; devoir ; pouvoir ; etc. Igék.

Most csak jelen idejű ragozásukat mutatom be.

je prévois
ti prévois
il / elle prévoit
nous prévoyons
vous prévoyez
ils / elle prévoient

je pourvois
t pourvois
il / elle pourvoit
nous pourvoyons
vous pourvoyez
ils / elles pourvoient

j'assieds
tu assieds
il / elle assied
nous asseyons
vous asseyez
ils / elles asseyent

je sais
tu sais
il / elle sais
nous savons
vous savez
ils /elles savent

je dois
tu dois
il doit
nous devons
vous devez
ils / elles doivent

je peux
tu peux
il / elle peut
nous pouvons
vous pouvez
ils / elles peuvent

Van két olyan igénk is, amelyek ragozása jelen időben és kötőmódban (subjonctif) rendhagyó. Ez a két ige a vouloir – akar és a valoir – ér valamit, értéke van. Lássuk ragozásuk modelljét :

je veux [zsö vő] – akarom, szeretném
tu veux [thü vő] – akarod
il / ele veut [ il / el vő] – akarja
nous voulons [nu vulon] – akarjuk
vous voulez – akarjátok
ils / elles veulent [ il / el völ] – akarják

je vaux [ zsö vó] – érek vmit
tu vaux [thü vó] – érsz vmit
il / elle vaut [il / el vó] – ér vmit
nous valons [nu valon] – érünk vmit
vous valez [vu valez] – értek vmit
ils / elles valent [il / el val] – érnek vmit

Még egy izgalmas igecsoport található ebben a témában, mégpedig a –cevoir végződésű igék halmaza. Ilyenek például az apercevoir, concevoir, décevoir, percevoir, recevoir, etc. Ezek közül az egyik leggyakrabban előforduló igén mutatom be a jelen idejű ragozást :

je reçois [zsö röszoá] – kapok
tu reçois [thü röszoá] – kapsz
il / elle reçoit [il / el röszoá] – kap
nous recevons [nu röszövon] – kapunk
vous recevez [vu röszövé] – kaptok
ils / elles reçoivent [ il / el röszoáv] – kapnak

Ha minden igaz, már csak két igénk maradt hátra : a falloir és a pleuvoir.Ezek ketten arról híresek, hogy jelen idejű ragozásban csak egyes szám harmadik személyű alakjukat használjuk. Ráadásul sem melléknévi igenevük, sem felszólítómódjuk nem létezik.

il faut – kell
il pleut – esik

Következő írásunkban az igék harmadik nagy csoportját fogjuk taglalni.
Addig is köszönöm a figyelmet, sok sikert kívánok a tanuláshoz !
Bon courage à Toutes et à Tous !

Forrás : Pour résoudre toutes les difficultés de la langue français ; Conjugez sans fautes ; Précis de grammaire français

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó