Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Összegyűjtöttem a legfontosabb nyelvtani kifejezések nevét franciául és magyarul. A nehézkesnek tűnő nyelvtani magyarázatok érthetőbbé válnak, amint megtanuljuk ezeket a kifejezéseket, ráadásul a szótárforgatás is hatékonyabbá válik.

Bon courage !

 • adjectif (m) – melléknév
 • adverbe (m) – határozó
 • affixe (m) – toldalék, képző
 • article  (m) – névelő
 • auxiliaire (m) – segédige
 • complément (m) – bővítmény
 • conjonction (f) – kötőszó
 • consonne (f) – mássalhangzó
 • épithète (f) – jelző
 • flexion (f) – rag
 • gérondif (m) – határozói igenév
 • infinitif (m) – főnévi igenév
 • locution (f) – szerkezet, szókapcsolat
 • majuscule (f) – nagybetű
 • minuscule (f) – kisbetű
 • mot (m) – szó
 • mot composé (m) – összetett szó
 • nom (m) – főnév, névszó
 • numéral (m) – számnév
 • objet (m) – tárgy
 • ordre des mots (m) – szórend
 • participe (m) melléknévi igenév
 • parties (f, pl) du discurs – szófajok
 • phrase (f) – mondat
 • pluriel (m) – többes szám
 • prédicat (m) – állítmány
 • préposition (f) – elöljárószó, viszonyszó
 • pronom (m) – névmás
 • racine (f) – szótő, gyök
 • radical (f) – szótő
 • singulier (m) – egyes szám
 • substantif (m) – főnév
 • substitut (m) – névmás
 • sujet (m) – alany
 • syllabe (f) – szótag
 • terminaison (f) – végződés
 • verbe (m) – ige
 • vocabulaire (m) de base – alapszókincs
 • voyelle (f) – magánhangzó
 • adjectif démonstratif (m) – mutató névelő
 • adjectif exclamatif (m) – felkiáltószó
 • adjectif indéfini (m) – határozatlan melléknév
 • adjectif interrogatif (m) – kérdőszó
 • adjectif numéral cardinal (m) – számnév
 • adjectif numéral ordinal (m) – sorszámnév
 • adjectif possessif (m) – birtokos névelő, determináns, melléknév
 • adjectif qualificatif (m) – minőségjelző, tulajdonságjelző
 • article défini (m) – határozott névelő
 • article indéfini (m) – határozatlan névelő
 • article partitif (m) – anyagnévelő, részelő névelő
 • complément circonstanciel (m) – határozó
 • complement d’attribution (m) – részes eset
 • complément d’objet direct (m) – tárgy
 • complément d’objet indirect (m) – határozó, viszonyszós bővítmény
 • complément de but (m) – célhatározó
 • complément de l’adjectif (m) – melléknévvonzat
 • complément de lieu (m) – helyhatározó
 • complément de temps (m) – időhatározó
 • complément du verbe (m) – állandó határozó, vonzat
 • locution conjonctive (f) – kötőszós szerkezet
 • locution figée (f) – állandósult szókapcsolat, szólás
 • locution prépositionnelle (f) – viszonyszós szerkezet
 • locution prépositive (f) – viszonyszós szerkezet
 • locution verbale (f) – igés szerkezet
 • nom commun (m) – köznév
 • nom composé (m) – összetett szó
 • nom de nombre (m) – számnév
 • nom de nombre cardinal – tőszámnév
 • nom de nombre ordinal (m) – sorszámnév
 • nom propre (m) – tulajdonnév
 • numéral cardinal (m) tőszámnév
 • numéral ordinal (m) sorszámnév
 • participe passé (m) múlt idejű melléknévi igenév
 • participe présent (m) – jelen idejű melléknévi igenév
 • passé (m) – múlt idő
 • passé antérieur (m) – nincs magyar megfelelője
 • passé composé (m) összetett múlt idő
 • passé récent (m) – közvetlen múlt idő
 • passé simple (m) / défini – nincs magyar megfelelője
 • passif (m) – szenvedő szerkezet
 • phrase (f) – mondat
 • phrase affirmative (f) – állító mondat
 • phrase complexe (f) – összetett mondat
 • phrase déclarative (f) – kijelentő mondat
 • phrase impérative (f) – felszólító mondat
 • phrase injonctive (f) – felszólító mondat
 • phrase interrogative (f) – kérdő mondat
 • phrase simple (f) – egyszerű mondat
 • plus-que-parfait (m) – régmúlt igeidő
 • point (m) – pont
 • point d’exclamation –  felkiáltójel
 • point d’interrogation – kérdőjel
 • point de suspension – három pont
 • pronom (m) – névmás
 • pronom adverbial (m) – határozói névmás
 • pronom démonstratif (m) – mutató névmás
 • pronom indéfini (m) – határozatlan névmás
 • pronom interrogatif (m) – kérdő névmás
 • pronom personnel (m) – személyes névmás
 • pronom possessif (m) – birtokos névmás
 • pronom réfléchi (m) – visszaható névmás
 • pronom relatif (m) – vonatkozó névmás
 • proposition (f) – tagmondat
 • proposition elliptique (f) – hiányos mondat
 • proposition incidente (f) – közbeékelt mondat
 • proposition principale (f9 – főmondat
 • proposition subordonnée (f) – alárendelt mondat
 • rapport possessif (m) – birtokviszony
 • relation possessive (f) – birtokviszony
 • style (m) – stílus
 • style direct (m) – közvetlen beszéd
 • style indirect (m) – függő beszéd/ közvetett beszéd
 • subjonctif (m) – kötőmód
 • subordonnée (f) – alárendelt mellékmondat
 • voix (f) – hang ; szerkezet
 • voix active (f) – cselekvő szerkezet
 • voix passive (f) – szenvedő szerkezet
A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó