Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
 1. Hivatalos levél írásakor az alábbi szabályokat tartsuk szem előtt! Mint látni fogjuk, ezek több ponton is különböznek a magyar szabályoktól.

  1. A bal felsõ sarokba saját nevünket, címünket írjuk.
  2. Ha adunk a levélnek iktatószám ot, ezt - kissé lejjebb - nevünk és címünk alá írjuk. Az iktatószámból következtetni lehet a levél írójára is: Réf. 792.95/KI-ND.
  3. Az iktatószám alá kerül levelünk tárgyának megjelölése:

   Objet : demande de renseignements.
   'Tárgy: információkérés.'
  4. A jobb felső sarokba írjuk a dátumot: Paris, le 15 mai 1995.

  5. Ugyancsak a jobb oldalra, de a levél tárgyának megjelölésénél kissé lejjebb írjuk a címzett nevét és címét. Ha hivatalok, intézmények vezetőinek magánszemélyként írunk, nevüket - hacsak nem személyes ismerőseink -, sem a borítékra, sem a levélpapírra nem írjuk fel:

   Monsieur le Directeur
   du Théâtre Musset
   3, rue Napoléon
   12001 AJACCIO
  6. Megszólításként a címzett rangját használjuk - nevét soha! Nem használunk jelzőket sem ('Tisztelt..., Igen tisztelt...'). A megszólítás után nem felkiáltójelet, hanem vesszőt teszünk: Monsieur le Directeur , ... Ha nem jelöljük meg, hogy a hivatalon, intézményen belül személy szerint kinek írjuk a levelet, akkor a megszólítás: Messieurs, ...
  7. A Monsieur, Madame, Mademoiselle szavakat sem a címzésben, sem a megszólításban (sem a borítékon, sem a levélpapíron) nem illik rövidíteni.
  8. Nagykövetnek írt levelek címzése:

   Son Excellence
   Monsieur l'Ambassadeur de France en Hongrie
   1062 Budapest Lendvai utca 27.


   Ha hivatal, intézmény írja a levelet, akkor a nagykövet nevét is feltünteti:

   Son Excellence
   Monsieur Roger Lafleur Ambassadeur de France en Hongrie
   1062 Budapest Lendvai utca 27.


   A megszólítás mindkét esetben: Monsieur l'Ambassadeur, ...
  9. Néhány példa a hivatalos levél kezdésére:

   • En réponse à votre lettre du 27 juin dernier, je me permets de vous informer que ...
    'Június 27-i levelére válaszul tájékoztatom, hogy ...'
   • À la suite de notre conversation téléphonique, je vous confirme que ...
    'Hivatkozva telefonbeszélgetésünkre szeretném megerõsíteni, hogy ...
   • 'J'ai bien reçu votre lettre du 20 septembre 1995 et je vous en remercie.
    'Köszönettel vettem 1995. szeptember 20-i levelét.'
   • Nous accusons réception de votre courrier du 15 avril 1995.
    'Visszaigazoljuk 1995. április 15-i levelének vételét.'
   • J'ai l'honneur (j'ai le plaisir) de vous informer que ...
    'Tisztelettel (örömmel) tájékoztatom, hogy ...'
  10. A levélzáró formulát természetesen a szerint kell megválasztani, hogy kinek írunk.

   • Ha a címzett velünk egyenrangú, akkor az alábbi záróformulák közül választhatunk. A záróformulában pontosan ugyanazt a megszólítást kell használni, mint a levél elején. (A záróformulák magyar megfelelője mindegyik esetben a magyar 'Tisztelettel: ...', 'Szíves üdvözlettel: ...', 'Szívélyes üdvözlettel: ...' záróformulákkal egyenértékű.)

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur (Messieurs), vagy:
    Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur (Messieurs), à vagy:
    Veuillez agréer, Monsieur le Directeur (Messieurs),
    l'assurance de ma considération distinguée,
    l'assurance de ma parfaite considération,
    l'assurance de mes sentirnents distingués,
    l'assurance de rnes sentiments les rneilleurs,
    l'expression de ma plus parfaite considération,
    l'expression de mes plus courtoises salutations,
    l'expression de rnes salutations distinguées,
    l'expression de n:es sentiments dévoués,
    l 'expression de ntes sentiments bien dévoués,
    l'expression de mes sentiments distingués,
    l'expression de mes sentiments les meilleurs,
    mes bien sincères salutations,
    mes distinguées salutations,
    mes salutations distinguées,
    mes salutations empressées,
    mes sincéres salutations,
    mes sentiments distingués,
    mes sentiments les plus distingués,
    mes sentiments les meilleurs.

   • Ha a címzett fontos személyiség, akkor az alábbi záróformulák közül választhatunk:

    • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mon respectueux dévouement.
    • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mon profond respect.
    • Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de mes sentiments dévoués.

   • Ha hölgy a címzett, s férfi a levélíró, akkor a záróformulában mindig szerepel a mes (respectueux) hommages 'tisztelő hódolat' kifejezés (amely a franciában egyáltalán nem tűnik keresettnek), leggyakrabban így:

    Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes respectueux hommages.
   • Előfordul, hogy a levélzáró formulát határozói igeneves szerkezettel kezdjük: 'segítségét előre is megköszönve', 'gyors válaszát várva' stb. Ebben az esetben ügyeljünk arra, hogy a határozói igeneves szerkezet alanya és a mondat alanya megegyezzen! Gyakran olvasható hibás mondat:

    En vous remerciant à l'avance de votre aide, veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
    'Saját segítségét előre is megköszönve fogadja, Uram, szívélyes üdvözletemet!'
    Helyesen: En vous remerciant à l'avance de votre aide, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
    'Segítségét előre is megköszönve kérem, fogadja, Uram, szívélyes üdvözletemet.'
   • A magyar 'válaszát várva' formula francia megfelelõje csak ritkán en attendant votre réponse, gyakrabban: dans l'attente de votre réponse. Néhány példa e szerkezetre:

    Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
    Dans l'attente d'une prompte réponse, je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.
    Dans l'attente d'une prochaine réponse, je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes sentiments bien dévoués.
    Dans l'attente du plaisir de vous lire, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
    En vous remerciant de votre attention et dans l'attente de vous lire, je vous prie de croire, Monsieur, à mes sentiments les plus distingués.
   • A levelet jobb oldalt két-három sorral a záróformula alatt írják alá. Ha az adott intézmény vezetőjéről van szó, annak beosztása jön előbb, azután az aláírás, majd (esetleg) a neve gépírással is. Egyéb esetekben a foglalkozás vagy a beosztás az aláírás alatt szokott állni. Megjegyezzük, hogy a francia levelekben a levél alján baloldalt álló PJ (pièce jointe) betűk jelzik, ha a levélnek melléklete is van.
 2. A magánlevelek formájára természetesen nincsenek merev szabályok, mégis jó tudni az alábbiakat:

  1. Megszólítás
   • Távoli ismerősök esetében: Monsieur (Madame, Mademoiselle). A megszólítás után a magánlevelekben sem felkiáltó jelet, hanem vesszőt teszünk.
   • Közelebbi ismerősök esetében a megszólításban általában a cher (chère) 'kedves' melléknév is szerepel: Cher Monsieur, Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Ami , 'Kedves Barátom!', Chère Amie 'Kedves Barátnõm!'.
    A Mon Cher Monsieur , vagyis a Monsieur, Madame, Mademoiselle szavak elõtt a birtokos névelő használata a magyar ' aztat '-hoz hasonlítható durva nyelvi hibának számít, hiszen e szavakban már szerepel a mon, illetve a ma. A megszólításban a Monsieur, Madame, Mademoiselle szavakhoz nem illik hozzátenni a megszólított személy nevét: Cher Monsieur Durand,...
   • Barátok így szólítják meg egymást: Cher ami, Chère amie, Cher Jean, Chère Sylvie, Mon cher Pierre, Ma chère Catherine stb.
   • Családtagok megszólítása: Chère Maman, Cher Papa, Ma chère mére, Mon cher pére, Bien chers parents, Mon cher fils, Ma chère fille, Mon cher Philippe, Ma chère Jacqueline, Ma chère tante stb.

    Házastársak egymást, illetve szülõk gyermekeiket gyakran így szólítják meg leveleikben: Mon chéri, Ma chérie, Mes chéri(e)s. Sokszor a feleségnek vagy a leánygyermeknek írt levélben is a hímnemû (Mon chéri) alakot használják.

  2. Levélzáró formulák
   • Távoli ismerõsnek írt levelekben:
    Je vous prie d'accepter, Monsieur, mes sentiments les meilleurs.
    Veuillez croire, Monsieur, à mes sentiments distingués.
    Je vous prie de croire, Monsieur, à mes salutations distinguées.


    Ha a címzett hölgy, a levélíró pedig férfi, akkor a magánlevelezésben is kötelezõ a mes (respectueux) hommages:
    Je vous prie d'accepter, Madame, mes respectueux hommages.
   • Közeli ismerõsöktõl így búcsúznak a franciák:
    Veuillez croire, cher Monsieur, à mes sentiments trés amicaux. J
    e vous prie de croire, cher Ami, à mes sentiments les meilleurs.
    Je vous prie d'accepter, cher Ami, l'expression de mes sentiments trés cordiaux.
   • Barátok így köszönnek el egymástól:
    Amicalement.
    Je te serre la main bien fort.
    Je te serre amiealement la main.
    Je t'embrasse. Bien à toi.
    Amitiés.
   • Családtagoknak írt levelek záróformulái:
    Bons baisers.
    Grosses bises.
    Je t'embrasse affectueusement.

   A levélírással és egyáltalán az írásos kommunikációval kapcsolatban az idők során kialakultak bizonyos fordulatok, nyelvi klisék, amelyek jól felhasználhatók témaváltáskor, illetve egy-egy gondolat "felvezetésekor".
(Forrás: Bárdosi-Karakai: A francia nyelv lexikona)
A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó