Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az elmúlt években jelentősen csökkent a franciák helyesírási szintje, állapítja meg a Voltaire barométer. A gyermekek éppúgy érintettek ebben a kérdésben, mint a felnőttek.

Le niveau des Français en orthographe a considérablement diminué ces dernières années, d'après le premier baromètre Voltaire publié. Les enfants, comme les adultes, sont touchés.

Helyesírás és nyelvtan, a franciák mumusai? Úgy tűnik, valóban ez a helyzet. A tanulmány, amely egy online szolgáltatáson alapul, azt mutatja, hogy a felnőttek és gyermekek szintje jelentősen romlott az elmúlt években. Ez a megfigyelés minden társadalmi rétegre és minden korosztályra vonatkozik.

L'orthographe et la grammaire, bêtes noires des Français? Il semble que cela soit le cas. L'étude, qui se base sur un service en ligne de remise à niveau, montre que celui des adultes et des enfants s'est fortement dégradé ces dernières années. Un constat qui concerne toutes les classes sociales et tous les âges.

Ennek a romlásnak a bizonyítéka egy sajátos számra támaszkodik: 2010-ben ötezer programhasználó 51%-a ismerte az alapvető nyelvtani és helyesírásai szabályokat. Öt évvel később, a felhasználók száma meghaladta a 85 ezret, de csak 45%-uk rendelkezik ezekkel a szabályokkal, azaz 6%-kal kevesebb.

Pour prouver cette dégradation, le baromètre s'appuie sur un chiffre en particulier: en 2010, les 5000 utilisateurs du logiciel en ligne étaient 51% à connaître la grammaire et les règles orthographiques de base. Cinq ans plus tard, si le nombre d'usagers est passé à 85 000, ils ne sont plus que 45% à maîtriser ces règles, soit six points de moins.

A nők jobbak, mint a férfiak

De akkor, mi okoz problémát a franciáknak? A Le Parisien tíz szabályt említ, amelyek a legnagyobb gondot okozzák az embereknek. Ezek között szerepel, a kijelentő- és a feltételes mód közötti választás, a participe passé egyeztetése vagy éppen a tagadás alkalmazása  magánhangzó előtt.

Les femmes meilleures que les hommes

Mais alors, qu'est-ce qui pose problème aux Français? Le Parisien cite les dix règles qui donnent le plus de fil à retordre à la population. Parmi elles, le choix entre l'indicatif et le conditionnel, l'accord du participe passé avec le verbe avoir ou encore l'emploi de la négation devant une voyelle. 

A Voltaire barométer szerint, a nők jobban ismerik a helyesírást, mint a férfiak, mind az iskolában, mind szakmájukban. A nők 48%-a ismeri a főbb szabályokat, míg a férfiaknak csak 43%-a.

Selon le baromètre Voltaire, les femmes maîtrisent mieux l'orthographe que les hommes, dans leur parcours scolaire comme professionnel. Elles sont 48% à connaître les principales règles contre 43% chez les hommes. 

Földrajzi különbségek is léteznek. A tanulmány megállapította, hogy dél-franciaországban az emberek jobb ismeretekkel rendelkeznek, mint északon. A Languedoc-Roussillon régió tudhatja magáénak a legmagasabb pontszámot az online teszt szerint. Az osztályozás alján pedig Picardie, Alsace és Franche-Comté helyezkedik el.

Il existe également des disparités géographiques. L'étude révèle que les habitants du Sud de la France disposent d'une meilleure connaissance orthographique que ceux du Nord. La région Languedoc-Roussillon cumule le plus haut score à la suite du test en ligne. En bas de classement, on retrouve la Picardie, l'Alsace et la Franche-Comté.

Source : lexpress

Fordította : P.E.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó