Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

 

Puisque nous sommes dans la langue française, restons-y : place aux gallicismes, auxquels on a pu faire porter le chapeau d'un certain chauvinisme.

 • Mivel a francia nyelvben vagyunk, maradjunk is ott: ez egy hely, a gallicizmusok számára, amelyek egy bizonyos mértékű sovinizmus miatt a kalapot viselik.

Le coq gaulois de famille des gallinacés est l’emblème du patriotisme français.

 • A gall kakas – a tyúkalakúak családjának egyik tagja – a francia hazafiság jelképe.

On comprend pourquoi, de la même façon, les gallicismes à savoir construction ou formes propres à la langue française, sont un objet de fierté nationale.

 • Könnyen megértjük ugyanilyen módon, hogy a gallicizmus – nevezetesen a francia nyelvre épülő konstrukciók vagy formák – is a nemzeti büszkeség tárgya.

« Sans l’aventure de Babel, toute la Terre aurait parlé français. », écrivait Voltaire dans L’Ingénu.

 • "Ha Bábel tornya le nem omlott volna, az egész világ franciául beszélt volna." - írta Voltaire a L’Ingénu-ben.

C’est oublier qu’en franchissant les frontières notre fameux cocorico se traduit bel et bien, au grand dam de ceux qui pensaient unique ou inimitable !
En allemand, cela donne kikeriki, repris en écho par le gügerügue zurichois, kykliky kykliky en danois ou qui qui ri qui en espagnol.
Tout aussi consonantique et répétitif sera le japonais kokekokko. Mais bien plus mélodieux et dandinant est anglais : cock-a-doodle-doo.

 • A határok átlépésével a híres "cocorico"-t így vagy úgy, de fordítják azoknak, akik egyedülállónak vagy utánozhatatlannak hitték.
  Németül kikeriki, a zürichiek szerint gügerügue, a dánok azt mondják kykliky kykliky, a spanyolok pedig qui qui ri qui.
  Ugyanilyen hangzatú és ismétlődő a japán kokekokko. De a legdallamosabb és legbonyolultabb az angol cock-a-doodle-doo.

Le wo wo wo en chinois et son pendant, o o o en vietnamien, réduit ici à sa plus simple expression, à peine syllabique, participent de ce concert.
Mais le plus beau parmi tous c'est le kukurikú que chaque coq hongrois chante aux yeux fermés.

 • A kínai wo wo wo és vietnámi megfelelője az o o o egyszerű kifejezéssé, alig tagolhatóvá redukálódtak ebben a koncertben.
  Ám az összes között a legszebb közülük a kukurikú, amit minden magyar kakas becsukott szemmel énekel.

Ces nombreux créations lexicales, communément appelé « onomatopées », procedent des contraintes phonologiques inhérentes à chaque langue, s’il est vrai que le coq émet partout dans le monde le même son, chaque langue retranscrit son cri comme elle le peut, ou le veut.

 • Ez a számos lexikai alkotás – amelyet hangutánzásnak nevezünk – minden nyelvre jellemző fonológiai (hangtani) korlátokat hoz létre, amennyiben igaz az, hogy a kakas a világ minden táján ugyanazt a hangot bocsátja ki, minden nyelv újraírja a kiáltást aszerint, ahogyan tudja, vagy ahogyan akarja.

 

Source : Les expressions idiomatiques

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó