Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Hogyan korrigáljuk a gyerekek hibáit pozitív és hatékony módon? - Comment corriger les erreurs des enfants de manière positive et efficace?

Bátorítsunk pozitívan!
Értékeljük azokat a szavakat, amelyeket helyesen ír le (Nagyon jó! Látom, milyen sok szót / 14 szót hiba nélkül írtál le!).
Méltassuk a folyamatot, a hozzáállást (Nagyszerű! Egy teljes mondatot / egy egész bekezdést / X sort teljesen egyedül leírtál).
Minősítsük a fejlődést (Ez az! Mennyi szót le tudsz írni teljesen egyedül!)

Utiliser des encouragements positifs
Valoriser les mots qui sont écrits correctement («C’est très bien! Je vois tel et tel mots / 14 mots écrits sans faute »).
Valoriser le processus (« Superbe ! Tu as écrit une phrase entière/ un paragraphe entier/ X lignes tout seul ! »).
Valoriser les progrès (« Ça y est, tu sais écrire tel mot tout seul »).

Amikor nem sikerül kibetűznünk egy szót, nem kell feltétlenül megfenyítenünk, hagyjuk gondolkodni a gyereket, adjuk meg a javítás lehetőségét!
A szülő, ebben az esetben elmagyarázhatja, hogyan javítható a hiba: milyen segédeszközökkel lehet kiigazítani (pl.: iskolai feladat, korábbi szövegek, szótár, internet …); a környezetében élő személyek (apa, anya, mami, papi, tanár, batyi vagy nővér, barátok …) segítségével vagy milyen kérdések vetődhetnek fel a gyerkőcben.

Dire quand on n’arrive pas à déchiffrer un mot, sans forcément corriger mais en laissant l’enfant réfléchir à des alternatives orthographiques
Le parent peut ici expliquer à l’enfant comment se corriger : avec quels outils à disposition (leçons de l’école, rédaction précédente, dictionnaire, Internet… ) ; auprès de quelles personnes ressources (papa, maman, mami, papi, l’enseignant, le grand frère ou la grande sœur, les copains…) ; ou quelles questions l’enfant peut-il se poser.

Erősítsük meg a gyermeket, hogy bízzon magában
Példáuk, ha kétségei vannak egy szó helyesírását illetően, amire gondol és amit választ az legyen, amire gyanít és amit beszél.

Faire comprendre à l’enfant qu’il peut se faire confiance
Par exemple, s’il a un doute, il écrit toutes les orthographes d’un mot auxquelles il pense et il choisit celle qu’il « sent », qui lui « parle ».

Tegyünk javaslatokat anélkül, hogy hibáztatnánk
Például annak megfelelően, pontosan úgy írjuk az [eau]-t a marteau szóban, mint a bateau-ban. Vagy, bizonyos szócsaládokban (azonos kategóriájú szavakban, ahol közös jellemzőket találunk), egy [t] betű áll a szó végén - amit egyébként nem ejtünk ki -, az a [t], ami chaton vagy a chatte szavakban megtalálható.

Faire des suggestions sans juger
Par analogie - « on écrit le son [eau] dans marteau comme dans bateau ». En utilisant les familles de mots – « il y a un [t] à  la fin de chat car on peut former des mots à partir de chat dans lesquels on entend la lettre muette, comme chaton ou chatte ».

Magyarázzuk el a gyereknek, hogy a felnőttek is követnek el helyesírási hibákat vagy éppen áthúzásokat csinálnak.
Az írás megtanulása munkaigényes feladat a gyerek számára. Ha megérti, hogy a felnőttek is gyakran tétováznak, áthúznak, tévednek, akkor kevésbé lesznek gátlásai az írás folyamatában.

Faire comprendre à l’enfant que les adultes aussi font des ratures et des erreurs d’orthographe.
L’apprentissage de l’écriture est laborieux pour l’enfant. Si celui-ci a compris que les adultes aussi hésitent, rayent, se trompent, alors il sera moins inhibé dans le processus d’écriture.

Valóban szükséges mindent kijavítani?
A vita nyitott, de én amellett állok, hogy nem. Természetesen elvárjuk az iskolától, hogy javítsa a hibákat, de otthon ...  ugyebár, ez a mi hitelességünk, egy lelki tanfolyam jele, nem?
És melyik nagyszülő nem lenne elérzékenyülve azért, mert kisunokája kézzel írt levelében néhány hibát talál? És melyik anya vagy apa összpontosítana az anyák vagy apák napjára kapott kedves levelekben található hibákra?

Est-ce vraiment nécessaire de tout corriger ?
Le débat est ouvert mais je suis plutôt partisane du non. Bien sûr qu’on attend de l’école qu’elle corrige toutes les erreurs… mais à la maison, n’est-ce pas aussi un signe d’authenticité, d’un esprit en cours de formation ?Quels grands-parents ne seraient pas attendris par quelques erreurs dans une lettre écrite à la main par leurs petits enfants ? Quelle mère/quel père se focaliserait sur les erreurs dans une lettre d’amour reçue le jour de la fête des mères/ des pères ?

Forrás / Source : apprendreaeduquer (Caroline)

Vocabulaire

  • valoriser – értékel, méltat, minősít
  • faire comprendre – megértet, tisztáz, megerősít, elmagyaráz, oktat, bizonyít
  • faire des suggestion – javasol, javaslatot tesz, ajánl
  • être partisane de qch – támogat, kiáll valami mellett

Fordítás: Párducz Erzsébet

Hibát találtál? Te máshogy mondanád? Szólj hozzá! Akár Facebook- vagy Google fiókoddal is beléphetsz.

 

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó