Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Si elle n'est présente dans la langue française que depuis le 19e siècle, elle est tout de même assez ancienne. 

Habár a francia nyelvben csupán a tizenkilencedik században jelent meg, ez a kifejezés bizony, elég régi.

L'expression "l'enfer est pavé de bonnes intentions" signifie que même les meilleures pensées peuvent conduire aux pires résultats. En d'autres termes, malgré le fait qu'une personne soit animée de toute la bonne volonté du monde, elle peut arriver à faire des catastrophes.

"A pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve" azt jelenti, hogy még a legjobb gondolatok is rossz eredményekhez vezethetnek. Más szóval, ha valakit a világ legjobb akarata vezérel is, az eredmény katasztrófát produkálhat.

Ce dicton remonte au 16e siècle, où il était fréquent d'entendre (chez les Anglais) que "l'enfer est plein de bonnes intentions". Il s'agissait d'un proverbe biblique. Cela signifie que les paroles (les bonnes intentions) ne suffisent pas, seuls les actes sont pris en compte. Il ne s'agit donc pas seulement de promettre, mais également d'agir. 

Ez a mondás a XVI. századig nyúlik vissza, amikor (az angoloknál) mindennap hallhattuk, hogy a "pokol tele van jószándékkal". Egy bibliai eredetű közmondásról van szó, ami azt jelenti, hogy nem elegendőek a szavak (a jószándék), egyedül a cselekvés számít. Nem az ígéretek számítanak, hanem a cselekedetek.

Au 18e siècle, le mot "plein" fut remplacé par "pavé". Par pavé, il ne faut pas imaginer une longue route faite de dalles. Il s'agit ici d'une ancienne métaphore qui signifiait alors "complètement recouvert". Et c'est dans cette version qu'elle finit par s'exporter sur le territoire français, au 19e siècle. Elle trouve d'ailleurs bien vite sa place, et fait rapidement partie du dictionnaire français. C'est pourquoi l'on dit "l'enfer est pavé de bonnes intentions".

A XVIII. században a "plein" (tele) szót a "pavé" (kövezett) váltotta fel. Ne képzeljünk magunk elé egy hosszú, lekövezett utat. Ez egy metafora, ami azt jelenti, teljesen beborított. Ez a formula került át a XIX. században a francia nyelvbe. Gyorsan megtalálta helyét és hamar bekerült a francia szótárba. Innen ered tehát a jól ismert "l'enfer est pavé de bonnes intentions", azaz magyarul "a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve" közmondás.

Source : Internet

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó