Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

L'histoire de la "Wachkyrie" qui deviendra "la Vache qui rit".

Tout commence dans les montagnes du Jura, en 1865, à Orgelet, près de la frontière suisse, Jules Bel (23 ans) veut devenir affineur ; il fait l’acquisition de caves pour y débuter son activité d’affinage. En 1897, il transmet à ses deux fils, Henry et Léon, une entreprise florissante. Les nouveaux patrons installent leur atelier à Lons-le-Saunier. Mais quand éclate la Première Guerre mondiale, Léon (35 ans) est mobilisé et affecté au ravitaillement.

  • Az egész a Jura-hegységben kezdődött, 1865-ben, a svájci határ közelében fekvő Orgeletben, a 23 éves Jules Bel gyapjúfinomító akart lenni; pincéket vásárolt, hogy azokban kezdje el finomítási tevékenységét. 1897-ben virágzó üzletet adott át két fiának, Henrynek és Léonnak. Az új tulajdonosok Lons-le-Saunier-ben hozták létre műhelyüket. De amikor kitört az első világháború, a 35 éves Léont mozgósították és élelmiszer ellátással bízták meg.

Dans son escouade, les camions de ravitaillement en viande fraîche sont ornés d'un dessin offert par un illustrateur célèbre de l'époque, Benjamin Rabier, spécialiste des animaux humoristiques. Il représente une vache hilare (« La vache qui rit ») dénommée « La Wachkyrie » ! Il s'agit d'un jeu de mots qui rappelle le surnom donné aux combattants d'en face, les « Walkyries », en référence à d'anciennes divinités germaniques.

  • Szakaszában a friss hússzállító teherautókat rajzok díszítették, amelyet a kor híres illusztrátora, Benjamin Rabier, a humoros állatok specialistája ajánlott fel. Ez egy vidám tehenet ("A nevető tehenet") képviselt, a "Wachkyrie" -t! Ez egy olyan szójáték, amely felidézte a szemben álló harcosok becenevét, a "Valkírokat", az ősi germán istenségekre utalva.

La guerre finie, Léon rentre à Lons-le-Saunier pour reprendre la direction de l’entreprise familiale. Il rencontre alors deux Suisses, les frères Graf, qui ont développé à Dole une invention explosive : le fromage fondu. Leur technique permet au fromage de se conserver à température ambiante longtemps après que la meule a été entamée. Léon Bel peut de cette façon commercialiser les invendus de la guerre et exporter sa production au-delà des frontières, dans les colonies et en Amérique. Léon Bel n’a pas oublié la Wachkyrie de Benjamin Rabier. Il s’en inspire pour décorer ses boîtes de fromage fondu d’une vache hilare à quatre pattes sur un fond rouge. En 1921, « La vache qui rit » est née.

  • Amikor a háború véget ért, Léon visszatért Lons-le-Saunier-be, hogy átvegye a családi vállalkozás irányítását. Ezt követően találkozott a két svájci Graf testvérrel, akik fantasztikus találmányt fejlesztettek ki Doléban: az ömlesztett sajtot. Technikájuk lehetővé tette a sajt szobahőmérsékleten tartását még a sajttömb megbontása után is. Bel Léon így értékesíthette a háború eladatlan termékeit, és exportálhatta termékét a határokon túl, a gyarmatokon és Amerikában is. Léon Bel nem felejtette el Benjamin Rabier Wachkyrie-jét. Ez ihlette meg, hogy olvasztott sajtdobozait vörös alapon, négykézlábas vidám tehénnel díszítse. 1921-ben született „A nevető tehén”.

La vache sériuse

Par la suite, le dessinateur soumettra plusieurs ébauches de tête de vache. Anne-Marie, épouse de Léon, ajoute son grain de sel en suggérant d’ajouter à la vache des boucles d’oreilles. La même année, en 1924, Bel délaisse la conserve pour des portions individuelles en papier d’étain. Dans les années 30, La vache qui rit est un produit bien installé... Nombreux sont les fromagers à vouloir le copier. L’exemple le plus connu est « La vache sérieuse » commercialisée en 1926, également vendue en portions.

  • Ezt követően a rajzoló több vázlatot nyújtott be egy tehénfejről. Anne-Marie, Leon felesége azzal fűszerezte meg az ötletet, hogy javasolta a fülbevalók hozzáadását a tehénhez. Ugyanebben az évben, 1924-ben, Bel felhagyott az ónpapírba csomagolt adagokkal. Az 1930-as években a nevető tehén jól bevált termék volt ... Sok sajtkészítő akarta lemásolni. A legismertebb példa az 1926-ban forgalmazott "Komoly tehén", amelyet szintén porciózva árusítottak.

Un petit podcast : https://www.chosesasavoir.com/fut-conflit-entre-vache-rit-vache-serieuse/

 

Les années de "vache maigre".

En 1939, la guerre met de nouveau un coup d’arrêt à cet élan. Les ventes diminuent et le rationnement oblige à réduire le taux de matière grasse. Autre bouleversement pour l’entreprise, en 1941, Léon Bel cède sa place à son gendre Robert Fievet (qui restera à la tête de l’entreprise jusqu’en 1996). Après la guerre, le groupe familial repart à la conquête du monde. Son produit phare s’est adapté pour traverser les époques et les continents. Et c’est peut-être pour ça que près de 100 ans plus tard, avec treize mille salariés dans le monde (2018) et des résultats très enviables, « La vache qui rit » continue de rire et de nous régaler.

  • A "sovány tehén" évek.
  • 1939-ben a háború ismét megállította ezt a lendületet. Az értékesítés csökkenése és az adagolás kikényszerítette a zsírtartalom csökkenését. A vállalat újabb felfordulása miatt, 1941-ben Léon Bel utat engedett vejének, Robert Fievetnek (aki 1996-ig maradt a cég élén). A háború után a családi csoport ismét elindult a világ meghódítására. Kiváló termékét az egész világ elfogadta. Talán ez az oka, hogy csaknem 100 évvel később, világszerte tizenháromezer alkalmazottal (2018) és nagyon irigylésre méltó eredménnyel, a "La vache qui rit" továbbra is nevet és örömet okoz nekünk.

Une vache rouge avec des boucles d’oreilles qui rit et qui se prend pour une star, c'est la Vache qui rit est devenue, en 100 ans, un incontournable de l’agro-alimentaire mondial.

  • Egy kacagó vörös tehén fülbevalókkal, aki sztárnak képzeli magát, a Vache qui rit sajt 100 év alatt az élelmiszer-ipar alaptermékévé vált.

Source : Internet

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó