Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Pourquoi faut-il nécessairement partir loin pour chercher le travail ?

Miért kell feltétlenül messzire menni, hogy munkát találjunk?

Que ce soit pour se dépayser ou travailler, les Français sont 35% à envisager l’expatriation pour leur avenir. Une étude a tenté de comprendre quels sont leurs critères pour choisir le pays d’accueil, et pourquoi ils quittent le territoire français. On en apprend aussi un peu plus sur leurs réticences à partir. Cette enquête menée par YouGov pour TransferWise, la plateforme de transfert d’argent internationale révèle que le désir d’expatriation et le plus fort chez les jeunes Parisiens.

Akár kivándorlásról, akár munkahelyről van szó – jövőjüket tekintve –, a franciák 35%-a fontolgatja a külföldi munkavégzést. Egy tanulmány megpróbálta kideríteni, milyen támpontok alapján választják ki a fogadó országot és miért hagyják el a francia területet. Egy kicsit többet megtudunk arról is, miért vonakodnak elmenni. Ez a YouGov (internet alapú nemzetközi piackutató) által a TransferWise – nemzetközi pénzátutalási platform – számára készült felmérés rávilágít, hogy a haza önkéntes elhagyásának vágya a fiatal párizsiaknál a legerősebb.

Jeunes et Parisiens : plus motivés à travailler à l’étranger

Si plus d'un tiers des Français affirment envisager une expatriation, l’envie de s’aventurer hors des sentiers français faiblit avec l’âge. Alors que seulement 35 % des jeunes entre 18 et 24 ans n'envisagent pas de déménager à l'étranger, 71% des personnes âgés de plus de 55 ans n'ont jamais considéré l’idée de travailler à l'extérieur du territoire français. La volonté de travailler à l'étranger semble aussi dépendre de l'origine géographique. L’enquête montre que la moitié des Parisiens ont caressé cette idée ou l’envisageront dans le futur, cette proportion est bien moindre dans les autres régions de France.

A fiatalok és a párizsiak erősebben motiváltak abban, hogy külföldön dolgozzanak

Habár a franciák több mint egyharmada tervezi a kivándorlást, az idegen honban történő kalandozás vágya gyengül az életkor előrehaladtával. Amíg a 18 és 24 év közötti fiatalok 35%-a nem kíván idegenbe költözni, az 55 év felettiek 71%-ának soha meg sem fordult a fejében, hogy francia területen kívül dolgozzon. Úgy tűnik, a külföldi munkavállalás vágya függ a földrajzi eredettől is. A felmérés azt mutatja, hogy a párizsiak fele dédelgeti ezt a lehetőséget vagy erősen számításba veszi a jövőben; Franciaország más régióiban ez arány jóval alacsonyabb.

L'expatriation favorisée par une expérience préalable à l'étranger

Un précédent passage à l’étranger encourage les Français à chercher du travail à l’extérieur de l’Hexagone. Les personnes qui ont déjà vécu à l'étranger sont environ trois fois plus susceptibles (64%) de s’expatrier que les personnes n'ayant jamais quitté la France (22%).  Partir travailler au-delà des frontières françaises semble aussi être favorisé par la mobilité lors des études. 75 % des adultes diplômés qui ont eu une expérience internationale pendant leurs études nourrissent le projet de partir à nouveau un jour.

A kivándorlást a korábbi külföldi tapasztalatok motiválják

Egy korábbi külföldi tartózkodás ösztönzi a franciákat, hogy a Hexagon határain kívül keressenek munkát. Azok, akik már éltek külföldön, háromszor nagyobb valószínűséggel (64%) vándorolnak ki, mint azok, akik még (22%) sosem hagyták el Franciaországot. Francia határokon kívül dolgozni, szintén előnyösnek tűnik a tanulmányok mobilitása során. A felnőtt diplomások 75%-a, akiknek már tanulmányaik során is voltak nemzetközi tapasztalatai, erősen fontolóra veszik, hogy egy nap ismét távozzanak.   

Quand on demande aux Français la région où ils seraient tentés de s'expatrier pour des raisons professionnelles, plus d’un tiers des habitants de l'Hexagone (32 %) déclarent vouloir travailler en Europe. Cependant le pays le plus populaire est le Canada. Les Français sont en effet 15% à considérer le pays à la feuille d’érable comme une destination attractive. L’Australie atterrit en deuxième position avec 14 % des sondés.

Amikor rákérdezünk a franciákra, szakmai szempontból melyik régiót választanák kivándorláshoz, az anyaország lakosságának több mint egyharmada (32%) nyilatkozta, hogy Európában akar dolgozni. Emellett a legnépszerűbb ország Kanada. A franciák 15%-a tartja vonzó úticélnak a juharlevél országát. Ausztrália 14%-kal második helyen szerepel.

Élargir ses horizons

Les raisons pour lesquelles les Français sont attirés par une aventure professionnelle à l’étranger sont très variées, à la fois personnelles et professionnelles. Obtenir une ouverture plus générale sur le monde est la motivation la plus partagée (45 % des sondés). 34 % souhaitent partir pour  obtenir de meilleures perspectives de carrière et 33 % déclarent qu'obtenir un meilleur salaire est l'une de leurs motivations principales. Le climat plus clément est également un facteur important lors de la prise de décision pour près d’un tiers (28 %) des Français.

Új lehetőségek keresése

Az okok, amelyek miatt a franciák a professzionális vállalkozások felé vonzódnak, nagyon változatosak; egyidőben személyesek és szakmai jellegűek. A megkérdezettek 45%-a szerint a  legerősebb motiváció, hogy szélesebb rálátást nyerjenek a világra. A jobb karrierlehetőségek utáni vágyakozásra 34%-uk voksolt, míg a megkérdezettek 33%-a szerint az egyik fő motiváció a jobb fizetés. Az enyhébb éghajlat is  fontos (28%) tényezőként hat a franciák döntéshozatalában.

Mal du pays et barrière de la langue perçus comme des obstacles

Le mal du pays s’est avéré être l'obstacle principal pour une expatriation. Près de quatre Français sur dix (39 %) ne franchiraient pas le cap du départ pour cette raison. La barrière de la langue est un obstacle pour plus d’un quart des Français interrogés. La perception de la barrière linguistique est encore plus forte chez les 25-34 ans: près d’un tiers d'entre eux (32 %) perçoivent leurs faibles compétences linguistiques comme un obstacle important pour travailler à l'étranger.

Honvágy és nyelvi nehézségek jelentenk akadályokat

A kivándorlás legfőbb akadályának a honvágy bizonyult. Tízből közel négy francia (39%) emiatt képtelen túllépni az indulás Horn-fokán. A megkérdezett franciák negyven százalékának a nyelvi korlát jelent akadályt. A nyelvi akadály felismerése a 25-34 évesek korében a legerősebb: a megkérdezettek közel egyharmada (32%) tekinti rossz nyelvtudását a külföldi munkavállalás jelentős akadályának.

Vocabulaire

  • se dépayser - elhagyja hazáját, kivándorol
  • le pays d’accueil - (be)fogadó ország
  • l'expatriation - önkéntes kivándorlás
  • le mal du pays - honvágy
  • le cap - fok ; valami nehézségi fokát jelöli, mint például a Horn-fok megkerülése
  • la barrière de la langue - nyelvi akadály / korlát
  • la compétence linguistique - nyelvi készség, nyelvtudás, nyelvi kompetencia

 

Source : lepetitjournal
Traduit par P. E.

 
 
A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó