Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

I. KÉPZÉSE

1.
Le subjonctif présent – subjonctif jelen idõ

• Kijelentõ mód jelen idõ T/3 alak végzõdését levágjuk + e/es/e/ions/iez/ent:

• Rendszerint que kötõszó vezeti be
parler> ils parl/ent
Il faut que je parle
Il faut que tu parles
Il faut qu’il parle
Il faut que nous parlions
Il faut que vous parliez
Il faut qu’ils parlent

• Amennyiben az ige Tsz/1 és Tsz/2 alakban megváltoztatja tövét, azt a subjonctif-ban is megõrzi:
venir > nous venions, vous veniez, ils viennent
que je vienne
que tu viennes
qu’il vienne
que nous venions
que vous veniez
qu’ils viennent

• Néhány ige rendhagyó módon képzi subjonctif-ját, a legfontosabbak:

A legfontosabb rendhagyó subjonctif képzések

2. Le subjonctif passé – subjonctif múlt idõ

• Le subjonctif passé composé
- être vagy avoir segédige subjontif présent alakja + participe passé

• amennyiben être segédigével használatos az ige, egyeztetjük a participe passé-t a mondat alanyával (lásd: passé composé)

• elõidejûséget fejez ki a fõmondat cselekményéhez képest
Je regrette qu’elle soit partie. - Sajnálom, hogy elment.

• Létezik még subjonctif imparfait és subjonctif plus-que-parfait is, mivel azonban használatuk nagyon ritka (kizárólag a választékos írott nyelvben használjuk), ismertetésétõl eltekintünk.

• A subjonctif fordítása mindig a mondat értelmétõl függ, lehet kijelentõ módban, felszólító módban vagy akár feltételes módban is.

II. HASZNÁLATA

1. Akaratot, kívánságot, érzelmet, kételkedést kifejezõ igék után, valamint penser/croire, stb ige után, ha tagadást fejeznek ki, vagy fordított szórendben szerpelnek.

Néhány gyakori ige:
• souhaiter/désirer/avoir peur/craindre/être content/redouter/regretter/vouloir/ordonner …
Je veux que tu viennes avec moi. - Azt akarom, hogy gyere velem. > akarat
Je ne crois pas qu’il soit chez lui. Nem hiszem, hogy otthon lenne. > kételkedés.
Je regrette que vous n’ayez pas pu venir. - Sajnálom, hogy nem tudott eljönni. > érzelem

Megjegyzések:
• espérer (remél) után kijelentõ mód van.
J’espère que tu vas bien. - Remélem jól vagy.

• Ha a fõmondat és a mellékmondat alanya megyegyezik, fõnévi igeneves szerkezetet használunk.
Je ne crois pas pouvoir faire ça. - Nem hiszem, hogy meg tudom csinálni ezt.
Je ne crois pas qu’il puisse faire ça. - Nem hiszem, hogy meg tudná csinálni ezt.

2. Néhány személytelen szerkezet után kötelezõ a használata:

Il faut que… - …kell. >> Il faut que tu parles avec lui. - Beszélned kell vele.
Il vaut mieux que… - Jobb lenne ha…
Il est important que… - Fontos, hogy…
Il est dommage que… - Kár, hogy..


3. Felszólítást jelöl E/1. E/3. és T/3. személyben:

Qu’ils chantent. - Énekeljenek!

4. Néhány kötõszó után kötelezõ a használata:

pour que (azért, hogy; a célból, hogy)
afin que…(ua.)
de crainte que (attól félvén, hogy)
de peur que…(ua.)
avant que …(ne) (mielõtt)
en attendant que (amíg)
jusqu’à ce que… (amíg)
(de après que után kijelentõ mód van!!!)
bien que (noha, bár)
quoique (ua.)
à moins que…ne…(hacsak nem)
sans que… (anélkül, hogy)
à condition que (feltéve, hogy)
pourvu que…(ua.)

(Forrás: fn)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó