Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A francia beszélt nyelvben négy múlt időt különböztetünk meg. A passé récent-t, a passé composé-t, az imparfait-t és előidejűség kifejezésére a plus-que parfait-t – illetve még a nagyon ritkán használt passé surcomposé-t. Az írott nyelvben használunk további két múlt időt: a passé simple-t és a passé antérieur-t, de e két utóbbi igeidő nem kerül tárgyalásra.

I. LE PASSÉ RÉCENT

Képzése:
venir de ragozott jelen idejű alakja + főnévi igenév
- Je viens de manger. - Épp most ettem.
- Tu viens de manger.
- Il/elle/on vient de manger.
- Nous venons de manger.
- Vous venez de manger.
- Ils/elles viennent de manger.


Használata:
- A passé récent -t a jelent közvetlenül megelőző múltbeli események kifejezésére használjuk.
- Je viens d’arriver. - Épp most érkeztem meg.

II. LE PASSÉ COMPOSÉ

Képzése:
- avoir / être segédige ragozott jelen idejű alakja + az ige participe passé-ja /múlt idejű melléknévi igenév/
Hier, j’ai acheté une voiture. - Tegnap vettem egy autót.
Elle est allée en France. - Elment Franciaországba.


- passé composé être segédigével ragozódik a következõ igék esetében:
aller / venir / arriver / rester / partir / monter / descendre / passer / revenir / repartir / ressortir / remonter /
entrer / sortir / naître /mourir / décéder / devenir / rentrer / renaître retourner / tomber / intervenir / parvenir / provenir + visszaható igék

- passé composé avoir segédigével ragozódik az összes többi ige esetén. Vigyázat! Minden tárgyas ige avoir-ral ragozódik, így a monter = felvisz, a descendre= lehoz, a rentrer = behoz, sortir = kivisz, passer = tölt, retourner = kifordít valamint tomber = kiüt igék ebben a jelentésükben szintén avoir-ral ragozódnak.

• A múlt idejű melléknévi igenév (participe passé) képzése:

- er végû igék> szabályos: er-t levágjuk + é végzõdés > J’ai mangé. - Ettem.

- A többit meg kell tanulni!
A legfontosabbak:

 

Egyeztetési szabályok:
1. Az être segédigével ragozott igék múlt idejű melléknévi igenevet számban és esetben egyeztetjük az alannyal ! (De a visszaható igéket csak akkor, ha a mondat alanya egyben a mondat tárgya is. Marie s’est lavée. = Marie megmosakodott. De! Marie s’est lavé les mains. = Marie megmosta a kezét!)
Elles sont allées en France. - Elmentek Franciaországba.

2. Ha a tárgy megelőzi a passé composé-ba tett igét (akár avoir-ral, akár être-rel ragozzuk), a múlt idejű melléknévi igenevet egyeztetjük nemben és számban a tárggyal.
Voilà les robes que j’ai achetées hier. - Itt vannak azok a ruhák, amelyeket tegnap vettem.

Használata:
A passé composé kifejezhet:
- előidejűséget a jelenhez képest.
Quand il a fini son travail, il rentre chez lui. - Amikor befejezte a munkáját, hazamegy.

- múltban történt eseményt vagy egymást követő eseményeket.
Le président du Conseil a démissionné.

! Fontos megjegyezni, hogy a passé composé önmagában nem fejez ki folyamatos vagy ismétlődő cselekvést, de használata mégsem zárja ki sem a tartósságot, sem az ismétlődést, amennyiben határozó segítségével megjelöljük, hogy meddig tart a cselekvés vagy hányszor ismétlődik.
Paul est resté pendant six heures. - Paul 6 órán át maradt.
Il a ouvert la porte plusieurs fois. - Többször kinyitotta az ajtót.


III. L’IMPARFAIT

Képzése:
Az ige jelen idejû T/1 alakjának végzõdését (-ons) levágva kapott igetõ + az alábbi végződések:
- ais
- ais
- ait
- ions
- iez
- aient
parler > nous parl-ons > je parlais/tu parlais/il parlait/nous parlions/vous parliez/ils parlaient

Használata:
- A passé composéval szemben (elbeszélés fõbb eseményeihez képest) állapot, háttér leírására, illetve magyarázatra használjuk:
Il pleuvait. J’avais froid. Pour se réchauffer j’ai mis un pull. - Esett az esõ. Fáztam. Felvettem egy pulóvert, hogy felmelegedjem.
Pendant que tu dormais, quelqu’un a sonné. - Miközben aludtál, valaki csöngetett.

Elle s’est couchée parce qu’elle était très fatiguée. - Lefeküdt aludni, mert nagyon fáradt volt.
- Múltban zajló esemény, folyamat (melynek eleje és vége nincs pontosan meghatározva) leírására:
Quand j’étais jeune, je faisais du piano. - Amikor fiatal voltam, zongoráztam.
(Ha az idõtartamot határozó jelöli > passé composé
Pendant deux ans, j’ai fait du piano. Két évig zongoráztam.
J’ai vécu en Hongrie de 1980 à 1990. - 1980-tól 1990-ig éltem Magyarországon.
)
- Emlékek leírására :
Quand j’étais jeune, j’avais un petit chien mignon. - Amikor fiatal voltam, volt egy aranyos kiskutyám.
- Szokás, ismétlõdés kifejezése:
Le matin, je me réveillais à 6 heures. Reggel rendszerint 6 órakor ébredtem.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó