Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

 

Általában nem szokott különösebb problémát jelenteni a műveltető szerkezet (La construction causative) alkalmazása. Ezért csak röviden foglaljuk össze a tudnivalókat.

fait passer

A műveltető szerkezettel azt fejezzük ki, hogy valaki mással vagy másokkal végeztetjük el a cselekvést.

Képzése:

a faire ige ragozott alakja + főnévi igenév (infinitif)

* Az alábbi szerkezetben, az ige bármely időben és módban szerepelhet.
A mondat alanya, aki műveltet, a tárgya az, akivel csináltatják a cselekvést.

– Hier, j'ai fait laver ma voiture. – Tegnap, lemosattam az autómat.
– Aujourd'hui, je fais laver ma voiture. – Ma, lemosatom az autómat.
– Demain, je fera laver ma voiture. – Holnap, lemosatom / le fogom mosatni az autómat

* Szórend tagadó formában
Ne + une forme du verbe, faire + pas + infinitif

– Ne fais-tu laver pas ta voiture aujourd'hui , cet après-midi il pleuvra. – Ne mosasd le az autódat ma, mert délután eső lesz.

* Fordított sorrendű kérdésben a szórend:
pronom + faire-sujet + la reste de la interrogatif phrase

– Où fais-tu nettoyer ce manteau ? – Hol tisztíttatod ezt a kabátot?
– Quand et où faites-vous laver votre voiture ? – Mikor és hol mosatja le az autóját?

* Felszólító módban (à l'impératif ou à l'affirmatif) a tágy a faire ige ragozott alakja után következik:
– Faites travailler ces élèves! – Dolgoztassa meg ezeket a diákokat!
– Faites-les travailler! – Dolgoztassa meg őket!

* Passé composéban, a ragozott faire igét nem egyeztetjük (COD)

– J'ai fait réparer ma bicyclette. – Megjavíttattam a biciklimet.
– Je l'ai fait réparer. – Megjavíttattam azt.

* faire + infinitif + quelque chose à quelqu'un

Ha a cselekvés a tárgyra irányul, akkor a cselekvő (l'agant) az à vagy par prepozíció kíséretében jelenik meg.

– Je fais lire la lettre à Anna. – Felolvastattam Annának a levelet.
– Elle fait faire une robe par sa fille. – A lányával készíttet ruhát.

Megjegyzés:

– Dans ces constructions, l'acteur devient l'objet indirect.
Je fais étudier la leçon aux élèves. – Megtaníttatom a leckét a tanulókkal.

– La chose sur laquelle l'acteur agit devient l'objet direct.
Je leur fais étudier la leçon. – Megtaníttatom nekik a leckét.

– On peut les remplacer avec des pronoms compléments d'objet.
Je la leur fais étudier. – Megtaníttatom azt nekik.

* se faire + infinitif

– Pierre se coupe les cheveux. – Péter levágja a haját.
– Pierre se fait couper les cheveux. – Péter levágatja a haját.
– Marlaine se fait une robe. – Marlaine készít magának egy ruhát.
– Marlaine se fait faire une robe. – Marlaine készíttet magának egy ruhát.

*A se faire visszaható ige használata

Passé composéban, az être ige megfelelő formájában ragozzuk és nem egyeztetjük a visszaható névmással.

– Ma mère s'est fait faire un manteau. – Anyám készíttetett egy kabátot.
– Nous nous sommes fait conduire à la gare en taxi. – Taxival vitettük magunkat az állomásra. (magyarosabb, ha azt mondjuk: taxival mentunk az állomásra)

faire tomber

Végül, nézzünk még néhány állandósult szókapcsolatot a faire igével:

Le boulanger fait cuire le pain. – A pék kenyeret süt.
Je fais bouillir l'eau pour le café. – Vizet forralok a kávéhoz.
La chaleur fait fondre la neige. – A hőség megolvaszja a havat.
Le jardinier fait pousser des fleurs. – A kertész növényeket szaporít.

A franciák különbséget tesznek a cselekvés (l'action) és a cselekvő (l'agent) között, aki végrehajtja a cselekvést.
Ezekben a szerkezetekben bármely időben és módban szerepelhet a faire ige.

faire frire – süt, megsüt (krumplit)
faire rôtir – süt, megsüt (húst)
faire griller – grillez

faire entrer – beléptet, bevezet, beenged (ajtón, kapun)
faire venir – hivat, kéret
faire voir – mutat, megmutat, felvilágosít, jelez, javasol, láttat

faire tomber – hagy leesni, leejt, megbuktat, valakit lebuktat
faire tomber la conversation sur un autre sujet – más tárgyra tereli a beszélgetést
faire chanter – vallat, zsarol, énekeltet ( többnyire negatív értelemben, azaz pénzért szóra bír)
faire suivre – utána küldendő (pl. levélen)

Megjegyzés:

A magyar –tat, -tet képzőnek nem minden estben felel meg a faire + főnévi igenév.

Il s'amuse. – Szórakozik.
Il m'amuse- – Engem szórakoztat.
Il se coche. – Lefekszik.
Il coche son petit fils. – Lefekteti kisfiát.

Forrás :
Précis de grammaire française ; La construction causative, Drobac ; Pataki – Francia nyelvtan

 

 

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó