Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Képzése:

faire ragozott alakja + fõnévi igenév

Pl.: Je fais travailler Pierre. - Megdolgoztatom Pétert.

A cselekvés elvégzõje a következõ képpen jelenik meg:

• Ha az eredeti mondatnak nincs tárgya, a cselekvõ a mûveltetõ mondat tárgyaként fog szerepelni: Je fais travailler Pierre. // Il fait entrer les invités. - Beereszti a vendégeket.

• Ha az eredeti mondatnak van tárgya, akkor a cselekvõt az à vagy a par prepozícióval kapcsoljuk a mondat végére.
Pl: Je ferai écouter ce disque à ma mère / par ma mère. - Meg fogom hallgattatni ezt a lemezt az anyámmal.

Megjegyzés:

Ha az à prepozíció félreértésre ad okot, mindenképpen a par-ral vezessük be a cselekvõt.

Pl: Elle fait faire une robe à sa fille. ≠ Elle fait faire une robe par sa fille. - A lányának csináltat ruhát. ≠ A lányával csináltat ruhát.

(Forrás: fn)

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó