Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Oly sok szó esik a passé composé-ról, mégis hajlamosak vagyunk a bakizásra. Ebben a közel sem teljes összefoglalóban igyekeztünk rámutatni a lehetséges hibaforrásokra.

Az összetett múltidő a leggyakrabban használt francia múlt idők egyike, amely a beszélt nyelvben és az élőbeszéd szó szerinti visszaadásában használatos.

Mint neve is mutatja, két részből áll: egy ragozott és egy ragozatlan részből.

A ragozott rész (j'ai ; tu as ; nous avons ...je me suis ; tu t'es ; nous nous sommes...) a cselekvés számát és személyét mutatja meg a megfelelő időbe tett segédigével (avoir vagy être). A ragozatlan rész (az alapige) pedig magát a cselekvést nevezi meg.

Az avoir segédigével ragozott passé composé múlt idejű melléknévi igenevét nem egyeztetjük: il / elle a mangé; il  / elle a parlé ; il / elle a oublié ; etc.

Az être segédigével ragozott passé composé múlt idejű melléknévi igenevét mindig kell egyeztetni: il est allé / elle est allée ; il est déscendu / elle est déscendue ; nous sommes venu(e)s ; elles sont venues ; etc.

A mozgással kapcsolatos igéket az esetek többségében az être segédigével ragozzuk (ezek láthatók az illusztráción is).

 

 

 avec etre

 

Megjegyzés:
A monter és descendre igék passé composéja az être és az avoir segédigével is képezhető

* avoir + monté vagy descendu(e) quand il y a un COD (complément d'objet direct) juste derrière - amikor a tárgy közvetlen mögötte található

Ex.:
- J'ai monté l'escalier. / Je suis monté par l'escalier.- Lementem a lépcsőn.
- Il a descendu la piste en moins d'un quart d'heure. - Kevesbb, mint negyed óra alatt ért le a pályán.
- J'ai monté les sept étage à pied. - Gyalog másztam meg (jártam meg) a hét emeletet.

* être quand il n'y a pas de COD
Ex.:
- Il est monté dans sa chambre . - Felment a szobájába.
- Je suis monté(e) me coucher vers vingt-trois heures. - Tizenegy körül feküdtem le (estem az ágyba).

 

A passé composé kérdő alakjában fordított sorrendet használunk.

As-tu parlé ? – Beszéltél?

Ont-ils chanté ? – Énekeltek?

Avez- vous oublié ? – Elfelejtettétek?

Es-tu allé(e) à Szeged ? – Elmentél Szegedre?

Êtes-vous monté par l'escalier ? – Felmentetek / felment a lépcsőn?

Êtes-vous monté a cheval ? – Felültetek a ló hátára ?

Sont-elles restées dans le salon ? – A nappaliban maradtak(a nők)?

Trükk : Amíg bizonytalan vagy a fordított sorrendben, használd az « est-ce que » varázsszavakat és egyenes szórendben felteheted a kérdést.

A passé composé tagadó alakjában a tagadószerkezet két tagja a ragozott részt (azaz a segédigét) veszi körül.

Je n'ai pas regardé ces photos. – Nem néztem meg ezeket a fotókat.

Tu n'as pas fermé les fenêtres. ¬– Nem csuktad be az ablakokat.

Nous ne sommes pas allé(e)s à Budapest. – Nem mentünk Budapestre.

Vous n'êtes pas resté(e)s chez votre ami. – Nem maradtatok a barátotoknál.

A passé composé szórendje

A személyes névmás tárgy- és részes esete(le, la, les; lui, leur) passé composé-ban a személyes névmás alanyesete (je, tu, il, on, elle, nous, vous, ils, elles) és az alapige közé kerül (regardé, chanté, oublié, etc).

 

 l’ordre des pronoms

 

Je t'ai donné un livre en cadeau. – Adtam neked egy könyvet ajándékba.

Je te l'ai donné en cadeau. – Ajándékba adtam neked azt.

Je le lui ai donné en cadeau. – Ajándékba adtam neki azt.

Je ne lui ai rien donné. – Semmit nem adtam neki.

Je ne le lui ai pas donné. – Nem adtam neki azt.

 

Ha az összetett igeidőben álló igét megelőzi a hozzátartozó tárgy, akkor a múltidejű melléknévi igenevet e tárggyal nemben és számban egyaránt egyeztetni kell :

Voilà le manteau que j’ai acheté à Bordeaux. – Itt van a kabát, amelyet Bordeaux-ban vásároltam.

Voilà les photos que j’ai regardées à Budapest. – Itt vannak a fotók, amelyeket Budapesten néztem meg.

 

A visszaható igék passé composé-ja

 

A visszaható igék összetett időit mindig az être segédigével képezzük. A múlt idejű melléknév egyeztetésében azonban különbséget kell tennünk aszerint, hogy a visszaható névmás tárgyesetet vagy részes esetet fejez-e ki.

 verbes réfléchis au passé composé

Forrás : Précis de grammairefrançaise ; Larousse de l’orthographe ; Karakai : Francia nyelvtan magyaroknak

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó