Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

I. TÉRBELI LOKALIZÁCIÓ

I. Les villes – Városok

I.1. Névelő: A városoknak kevés kivételtől eltekintve nincs névelőjük (néhány kivétel: Le Havre, Le Caire (Kairó), La Haye (Hága), Les Sables-d’Olonne..)

I.2. Hol/hová (où) kérdésre a válasz: à + városnév (ha van névelő> összeolvad: au Havre, à la Haye, aux Sables-d’Olonne)
- Où vas-tu? A Paris. - Hová mész? Páriszba.
- Où habites-tu? A Budapest. - Hol laksz? Párizsban.


I.3. Honnan (d’où) kérdésre a válasz: de + városnév (ha van névelő >> összeolvad: du Havre, de la Haye, des Sables-d’Olonne…)
- D’où viens-tu? De Paris. - Honnan jössz? Párizsból.

II. Les pays, les continents et les régions – Országok, kontinensek és országrészek

II.1. Névelő: Kevés kivételtől eltekintve van névelőjük.
- nőnem: általában az –e – re végződőek
- la France, la Hongrie, la Russie, l’Europe (néhány kivétel: le Mexique, le Zaïre, le Cambodge, le Mozambique…)
- hímnemű: az összes többi: le Japon, le Canada,…
- többes szám: les États-Unis (Egyesült Államok), les Pays-Bas (Hollandia), les Alpes (Alpok),…
- nincs névelő: Chypre (Ciprus), Haïti, Israël, Cuba, Malte, Madagascar…+ néhány távoli szigetország

II.2. Hol/hová (où)
- nőnem: en + országnév >> en Hongrie, en France, en Asie, en Afrique
(Figyelem! Hongrie „h"-ja un. hehezett „h", tehát tilos a hangkötés az „en" és „Hongrie" között!)
- hímnem: au (à + le) >> au Japon, au Mexique, au Canada
- kivétel: minden magánhangzóval kezdődő >> en >> en Iran, en Angola)
- többes szám: aux (à + les) >> aux Etats-Unis, aux Pays-Bas,…
- nincs névelő: à + országnév >> à Cuba, à Malte (kivétel: en Israël)

II.3. Honnan (d’ où)
- nőnem: de + országnév >> de Hongrie, d’Espagne (mgh előtt: d’), de France, d’Asie, d’Afrique
- hímnem: du (de + le) >> du Japon, du Maroc ( de ! minden magánhangzóval kezdődő d’> d’Iran,)
- többes szám: des (de + les)> des États-Unis, des Pays-Bas
- nincs névelő: de + országnév >> de Cuba, de Malte (magánhangzó előtt: d’> d’Israël)

III. Les régions et les états - országrészek és államok

Mint az országnevek, kivétel
- Hol/hová (où)
- hímnem: dans le > dans le Devonshire
- többes szám: dans les> dans les Alpes, dans les Andes (Andokban)

IV. Quelques expressions de lieu- Néhány térbeli lokalizálásra szolgáló kifejezés

Dans – ban, ben
- Je suis dans la maison. - A házban vagyok.
- dans la rue - az utcán (viszont! sur le boulevard – a körúton, sur la place – a téren )
- dans le train – a vonaton
- dans le journal – az újságban (viszont!à la télé - a tévében, à la radio – a rádióban)
Dedans – belül, bent
- Où est le chien? Dedans. - Hol a kutya? Bent.
A l’extérieur (de) – kint, vmin kívül
- Ne restez pas à l’extérieur. Il fait froid. - Ne maradjatok kint! Hideg van.
Dehors – kívül, kint
- Où est le chien? Dehors. - Hol a kutya? Kint.
Sur – on, -en, -ön
- Le livre est sur la table. - A könyv az asztalon van.
Dessus – fölül, fent, rá
- Cette chaise est solide. Asseyez-vous dessus. - Ez a szék masszív. Üljön rá!
Au-dessus de – vmi fölé, vmi fölött
- On est au-dessus de la mer. - A tenger fölött vagyunk.
Sous – alatt, alá
- Le stylo est sous la table. - A toll az asztal alatt van.
Dessous – alul, alatta, alá
- Le chat est sous le divan? Oui, il est dessous. - A macska a heverő alatt van? Igen alatta van.
Au-dessous (de) – vmi alá, vmi alatt (mint sous, de nem fejez ki közvetlen kontaktust két dolog között> Tes lunettes sont sous le journal.> A szemüveged az újság alatt van >> egymáshoz érnek)
- Mets tes chaussures au-dessous de la chaise. - Tedd a cipõdet a szék alá.
A côté (de) – vmi mellett, vmi mellé
- Mon copain habite à côté de nous. - A barátom mellettünk lakik.
Près (de) - vmi közelében
- Gödöllõ est près de Budapest. - Gödöllõ Budapest közelében van.
Loin (de) –messze vmitõl
- Paris est loin de Budapest. - Párizs messze van Budapesttõl.
De ...à – tól-ig, között
Il y a 1600 kilomètres de Budapest à Paris. - 1600 km van Budapest és Párizs között.
Entre – között (ha pontosan meghatározott számú dologról van szó)
Il y a beaucoup de différences entre toi et moi. - Sok különbség van közötted és közöttem.
Il est enfermé entre quatre murs.
Parmi – között (ha több, nem meghatározott számú dologról van szó)
Notre maison se trouve parmi des collines. - A házunk dombok között helyezkedik el.

II. AZ IDő KIFEJEZÉSE

I. LE JOUR, LA DATE ET LES SAISONS

Dátum jelölése
- Nous sommes/on est + le + nap (szóban lehet: c’est…)
Nous sommes/on est le 10 octobre 2003. - Ma 2003. október 10-e van.
Nous sommes le samedi 15 aoÛt. - Ma augusztus 15-e van.

- levélben:
Budapest, le 10 octobre 2003

A hét napjai
- A hét napjait névelõ nélkül használjuk (kivéve ha rendszerességet akarunk kifejezni)
J’arrive lundi. - Hétfõn érkezem.
Le lundi je suis à Paris. - Hétfõként Párizsban vagyok.


A hónapok
Nous sommes en janvier/en férvier… - Január/február…van.
Nous sommes au mois de janvier/au mois de férvier…

Az évszakok
Nous sommes en été/ en automne / en hiver. - Nyár/õsz/tél van.
Nous sommes au printemps. - Tavasz van.


Év, század
Nous sommes en 2003. (2003 van.)
Nous vivons au XXIe siècle. (A XXI. században élünk.)

II. QUELLE HEURE EST-IL ? – MENNYI AZ IDŐ?

Ezt a témát tanuld és gyakorold még itt videókkal.

Quelle heure est-il ? Il est + heure
9 h 00 neuf heures
9 h 12 neuf heures douze
9 h 15 neuf heures et quart / neuf heures quinze
9 h 30 neuf heures et demie / neuf heures trente
9 h 45 dix heures moins le quart / neuf heures quarante-cinq
9 h 50 dix heures moins dix / neuf heures cinquante
12 h midi
24 h minuit
Je suis arrivé en avance. - Korán/elõbb értem ide.
Je suis à l’heure. - Idõben vagyok.
Je suis en retard. - Késésben vagyok.
Il est environ deux heures.
(Il est + eviron és nem vers!) - Két óra körül van.
Je reviens vers deux heures. - Kér óra körül jövök vissza.


III. LA DURÉE - IDŐTARTAM KIFEJEZÉSE

- il y a – múltidő: … ezelõtt (egy adott idõpillanatot jelöl a múltban)
Je l’ai rencontré il y a dix ans. - Tíz évvel ezelõtt találkoztam vele.
- dans – jövõidõ: múlva (egy adott idõpillanatot jelöl a jövõben)
Je reviendrai dans dix ans. - Tíz év múlva jövök vissza.
- depuis – jelen/múlt + dátum/idõtartam (óta)
Je vis ici depuis 1980. - 1980 óta élek itt.
Je vis ici depuis 23 ans. - Huszonhárom éve élek itt.

Je n’ai rien fait depuis deux jours. (múlt idõ jelen értékkel: Két napja semmit sem csinálok.)
- il y a …que, ça fait…que – mondat elején + idõtartam > óta
Il y a trois heures que je t’attends. - Három órája várlak.
Ça fait trois heures que je t’attends. (uaz)
- pour + elõre látható idõtartam
Je reste à Londres pour dix mois. - Tíz hónapot maradok Londonban.
- pendant – keresztül (meghatározott idõtartam)
J’ai nagé pendant une heure. - Egy órát/egy órán keresztül úsztam.
- en – belül, alatt (azt fejezzük ki vele, hogy mennyi idõt vett igénybe egy cselekvés megvalósítása)
Je vais le réparer en dix minutes. - Tíz perc alatt megjavítom.
- à + heures (-kor)
J’arrive à 10 heures. - 10-kor jövök/érkezem.
- de –à (tól-ig)
Je travaille du lundi au vendredi. - Hétfõtõl péntekig dolgozom.
- jusqu’à (ig)
On va vivre jusqu’à cent ans. - 100 évig fogunk élni.
Je travaille jusqu’à dix heures. - Tízig dolgozom.

- à partir de (-tól, kezdve)
Je travaille à partir du 10 octobre. - Október 10-étõl dolgozom.

IV. LA CHRONOLOGIE - KRONOLÓGIA

LA CHRONOLOGIE - KRONOLÓGIA

(Forrás: fn)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó