Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

 

Számos esetben előfordul nyelvtanulásunk során - főként a kezdeti időszakban -, hogy nehezen tudjuk eldönteni, melyik múltidőt használjuk : a passé composé-t vagy az imparfait-t. E költői kérdés megválaszolásának könnyítése céljából született meg ez a – nem teljeskörű – segédanyag.

www imparfait nyitó

Az Imparfait igeidő a folyamatos, elejében és végében meg nem határozott cselekvést vagy történést fejez ki.

Ez az igeidő az imparfait tőből és az imparfait igeidőt jellemző ragokból áll.

Az imparfait tő képzése a következő: az ige kijelentő mód jelen idő többes szám első személyű alakjában leválasztjuk az –ons ragot. Pl.: parl | ons.


Az imparfait ragjai az alábbi ábrán láthatóak:

www imparfait

Egyetlen ige képez kivételt, ez pedig – természetesen a leggyakoribb és leghuncutabb ige – az être. Kivételessége abban rejlik, hogy az imparfait szótő képzése nem a többes szám első személyű alakból történik.
Lássuk ragozását:

www imparfait etre

Ezek után beszéljünk arról, mit fejezhet ki az imparfait és milyen esetekben használjuk.

Kifejezhet:

* Egy nem befejezett cselekvést a múltban

Pl.: - Il possédait beaucoup de livres français. – Sok francia könyv volt a tulajdonában.

* Egy akciót, amely megismétlődik a múltban (szokás, rendszeresség)

Pl.: - Tous les jours, il prenait son déjeuner à midi.– Minden nap délben ebédelt.

* Egy múltbeli cselekvést, amely egy másik múltbeli cselekvésre utal

Pl.: - J'ai cru que tu venais ce soir. – Azt hittem, eljöttél akkor este.

* Események, háttértörténetek leírására szolgálhat

Pl.: - Il faisait beau ce jour-là. La matinée était chaude et le ciel clair. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient joyeusement. – Szép idő volt aznap. Langyos volt a reggel és felhőtlen az ég. A nap ragyogott és a madarak vidáman énekeltek.

* Használhatjuk múltbeli egyidejűség kifejezésére

Pl.: - Il dormait profondément quand le téléphone sonna. – Mélyen aludt, amikor a telefon megszólalt.

* Amikor a cselekményt a narrátor, egy kívülálló mondja el

Pl.: - Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des hommes, Mme de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin, quand elle aperçut près de la porte d'entrée la figure d'un jeune paysan presque encore enfant, extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche, et avait sous le bras une veste fort propre de ratine violette. ( Le rouge et le noir )
– Elevenségével és bűbájával, ami természetes volt, amikor eltávolodott a férfiszemek elől, Mme de Rênal kilépett a kertre néző szalon ajtaján át, amikor észrevette a bejárati ajtó közelében lévő fiatal, gyermekarcú, rendkívül sápadt parasztfiút, aki éppen akkor fakadt sírásra. Hófehér inget viselt, karja alatt egy lila frottir zekével.

* Feltételes mondatokban "si" után

Pl.: -Ah ! Si j'étais riche, j'inviterais l'entier groupe de Francia nyelv à prendre un café à Paris ! - Óh, ha gazdag lennék, meghívnám az egész Francia nyelv csoportot egy kávéra, Párizsban.

* Sajnálkozást fejezhetünk ki vele

Pl.: - Ah! s'il se souvenait de tout ce que l'on a fait pour lui. - Ah, ha mindenre emlékezne, amit vele tettek.

* Gyakran előfordul udvarias mondatokban 

Pl.: - Je voulais vous demander pardon. - Bocsánatot akartam kérni öntől.

* Kifejezheti a múltban történő azonnali cselekvést

Pl.: - Il décida de quitter Budapest et à 8h il prenait le train. - Úgy döntött, elhagyja Budapestet és felült a nyolcórási vonatra.

* Imparfait segítségével fejezhetünk ki egy múltban történt akciót, ami a cselekményt a közeljövőben követi

Pl.: - Il bondit dans le wagon. Il était temps : le train partait 2min plus tard. - Beugrott a vagonba. Ideje volt. A vonat két perc múlva indult.

* Az imparfait megegyezik a feltételes múlttal, amikor egy esemény - ami jelen van - majdnem megtörtént

Pl.: - Sans l'aide du maitre-nageur, je me noyais. (= j'allais me noyer) - Az úszómester segítsége nélkül, megfulladtam volna.

Befejezésül vegyük át az avoir ige imparfait ragozását is:

www imparfait avoir 1

 

N'oubliez pas : "Les jours où le ciel est gris, le soleil n'a pas disparu à tout jamais."
/Arnaud Desjardins/

Bon courage !

Forrás: Pour résoudre toutes les difficultés de la langue français ; Conjugez sans fautes ; Précis de grammaire français

 

 

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó