Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

I. Le pronom "en"

Az en névmás helyettesítheti:


1. A tárgy szerepét betöltõ határozatlan fõnévi csoportot:
• Anyagnévelõvel bevezetett tárgy :
Tu vas acheter du lait? - Veszel tejet?
Oui je vais en acheter. - Igen veszek.


• Határozatlan névelõvel bevezetett tárgy :
Tu as des livres de français? - Vannak francia nyelvkönyveid?
Oui, j’en ai. - Igen, vannak.

• Számnévvel bevezett tárgyat (a számnév megjelenik az ige után).
Vous avez deux enfants? Oui, j’en ai deux. - Két gyereke van? Igen, kettõ.

2. Minden egyéb de-vel bevezetett fõnévi csoport helyett:
Tu parles de ton travail? Oui, j’en parle. - A munkádról beszélsz? Igen, arról.
Tu viens de l’école? Oui, j’en viens. - Iskolából jössz? Igen, onnan.
Tu connais le numéro de téléphone de ce cinéma ? Oui, j’en connais le numéro de téléphone. - Tudod ennek a mozinak a telefonszámát? Igen, tudom (annak a telefonszámát).


3. Kifejezésekben:
Je m’en vais. (s’en aller) > Megyek.
J’en ai assez. > Elgem van.
J’en ai marre. > Elegen van.
Je n’en peux plus. > Nem bírom tovább.
Je lui en veux. > Haragszom rá.
Ne t’en fais pas. > Ne törõdj vele!


Megjegyzések:
• Személyt jelölõ fõnévi csoportot csak akkor helyettesíthet az en névmás ha az a mondatban tárgyi szerepben van ! Egyéb esetekben de + hangsúlyos személyes névmást használunk:
Vous parlez de Jean? Oui, je parle de lui. - Jean-ról beszél? Igen, róla.

II. Le pronom "y"

Az y névmás helyettesítheti:

1. Az à-val bevezett fõnévi csoportot (ha az nem személyt jelöl!)
Tu penses à ton pays? Oui, j’y pense. - A hazádra gondolsz? Igen, arra.

2. Hol, hová kérdésre válaszoló helyhatározókat:
Tu vas à Paris? Oui, j’y vais. - Párizsba mész? Igen, oda.
Tu dors sur le lit? Oui, j’y dors. - Az ágyon alszol? Igen, ott/azon.
Il est dans sa chambre? Oui, il y est. - A szobájában van? Igen, ott.


3. Kifejezésekben:
Il y a. > Van.
Vas-y. > Gyerünk! / Rajta!
On y va ? > Megyünk? / Indulunk?
Ça y est. > Megvan! / Ez az!
Je n’y suis pour rien. > Nem tehetek róla.


Megjegyzések:
• Személyt jelölõ bõvítmény esetén à + személyes névmást használunk:
Je parle à ma mère. Je lui parle. - Az anyámhoz beszélek. Hozzá beszélek.

III. Az "en" és az "y" névmás helye és sorrendje:

1. Helye:
• Az en/y névmás az állítmány ragozott része elé kerül. Kivétel : közeljövõ, közelmúlt és a félsegédigék+fõnévi igeneves szerkezetek.
J’en mange. - Eszem (abból).
Je vais en manger. - Fogok enni abból.
J’y pense. - Gondolok arra/rá.
Je vais y penser. - Gondolni fogok arra/rá.


• Tagadáskor és fordított szórendû kérdésekben megõrzik helyüket az állítmány ragozott rész elõtt:
Je n’en mange pas. - Nem eszem ebbõl.
En prenez-vous? - Kér abból/belõle?
Y vas-tu? - Oda mész?
Vas-tu y penser? - Fogsz gondolni rá/arra?


• Felszólító módban és tiltáskor az ige mögé kerülnek

2. Sorrendje (a többi névmással együtt):

Tu achètes des livres à ton fils? Oui, je lui en achète. - Veszel könyveket a fiadnak? Igen, veszek (neki azokat).
Tu vas les envoyer à Paris? Oui, je les y envoie. - Elküldöd (õket/azokat) Párizsba? Igen, elküldöm (azokat/õket oda).
Il y en a. - Van (abból).

(Forrás: fn)

 

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó