Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

1. A főnevek neme

A francia főnevek lehetnek hímneműek vagy nőneműek. A nem ismerete a beszédhez és az íráshoz egyaránt nélkülözhetetlen, ugyanis a főnévvel nemben is egyeztetni kell a mellette, illetve helyette használt névelőt, melléknevet és névmást. Sajnos a francia főnév végződése a nem tekintetében általában nem igazít el bennünket.

Vannak ugyan bonyolult - gyakran nyelvtörténeti hátterű - törvényszerűségek arra nézve, hogy mely főnevek hímneműek és melyek nőneműek, de ezek inkább csak a nyelvész számára érdekesek, a gyakorlati nyelvhasználat szempontjából - a kivételek nagy száma miatt - inkább buktatót jelentenek, mintsem segítséget.

Nincs jobb módszer tehát, mint az, hogy minden főnév nemét megtanuljuk, illetve hogy a főneveket a nemüket jelző névelővel együtt tanuljuk meg. Íme néhány példa azonos végződésű, de eltérő nemű főnevekből:

HÍMNEMŰEK
NŐNEMŰEK
un garçon 'fiú' une leçon 'lecke'
un âge 'kor'une rage 'düh'
un parlement 'parlament'une jument 'kanca'
un coeur 'szív'une soeur nőver
un bastion 'bástya'une question 'kérdés'
un comité 'bizottság'une vérité 'igazság'
un musée múzeum'une fusée 'rakéta'
un squelette 'csontváz'une omelette 'rántotta'
le graphite 'a grafit'la bronchite 'a hörghurut'

ECKHARDT SÁNDOR Mai francia nyelvtanában 87 (!) csoportra osztja a főneveket végződésük szerint, megkülönböztetve a hímnemre, illetve nőnemre „utaló" végződéseket, MAURICE GREVISSE Le bon usage című nagy francia nyelvtanának 13. kiadásában pedig 70 apróbetűs oldalon tanulmányozhatja a kérdést az érdeklődő olvasó.

Azonos alakú, de eltérő nemű főnevek

Vannak olyan kétnemű főnevek, amelyek egészen mást jelentenek nőnemben, mint hímnemben, tehát ezek esetében a nemnek jelentés-megkülönböztető szerepe van. Néhány a gyakrabban előfordulók közül:


HÍMNEMŰEKNŐNEMŰEK
un crêpe 'krepp' une crêpe 'palacsinta'
un critique 'kritikus' une critique 'kritika'
un guide 'idegenvezető; útikönyv' une guide 'gyeplő'
un livre 'könyv' une livre ''1/2 kiló'
un manœuvre 'segédmunkás' une manoeuvre 'manőver'
un mémoire 'feljegyzés; dolgozat' une mémoire 'memória, emlékezet'
un moule 'öntőforma; tortaforma' une moule 'kagyló'
un mode 'mód' une mode 'divat'
un œuvre 'életmű'une œuvre 'mű'
un office 'hivatal'une office 'tálaló'
un page 'apród'une page 'oldal'
un physique 'fizikum, külső'une physique 'fizika'
un poêle 'kályha'une poêle 'nyeles serpenyő'
un poste 'állás; készülék'une poste 'postahivatal'
un somme 'szundítás' une somme 'összeg'
un tour 'eszterga; körutazás' une tour 'torony'
un vase 'váza' une vase 'iszap'
un voile 'fátyol, lepel' une voile 'vitorla'

 

• Hímnemű vagy nőnemű?

Az alábbi táblázatban néhány olyan főnévre hívjuk fel a figyelmet, amelynek a nemét néha még a franciák is eltévesztik. Érdemes ezeket külön is megjegyezni:

HÍMNEMŰEK
NŐNEMŰEK
un abîme 'szakadék' une apostrophe 'hiányjel'
un atome 'atour'une dent 'fog'
un automate 'automata'une dot 'hozomány'
un concombre 'uborka'une dynamo 'dinamó'
un échange 'csere'une échappatoire 'kibúvó'
un éloge 'dicséret'une épigramme 'epigramma'
un emblème jelvény, embléma'une épithète 'jelző'
un épilogue 'epilógus'une équivoque 'kétértelműség'
un épisode 'epizód'une foi 'hit'
un espace 'tér; világűr'une fourmi 'hangya'
un finale 'finálé' une idole 'bálvány'
un foie 'máj'une impasse 'zsákutca'
un humour 'humor'une insulte 'sénés'
un incendie 'tűzvész'une mi-temps 'félidő'
un intervalle 'időköz'une molécule 'molekula'
un moustique 'szúnyog'une offre 'ajánlat'
un musée 'múzeum' une orbite 'röppálya'
un ongle 'köröm'une primeur primőr áru
un vase 'váza'une vis [vis] 'csavar'

 


ÁLLATNEVEK ÉS ÁLLATHANGOK, FOGLALKOZÁSNEVEK, GÉPKOCSI-, REPÜLŐ- ÉS HAJÓNEVEK, ORSZÁGNEVEK, VÁROSNEVEK.

2. A főnevek többes száma

A többes számot az egyes számú alakból s képzővel képezzük. Ez az s a beszédben nem hangzik; a beszélt nyelvben csak a névelő jelzi, hogy egyes vagy többes számú főnévről van-e szó: la table [latabl] 'az asztal' - les tables [letabl] 'az asztalok'.

A többes számmal kapcsolatos speciális esetek és szabályok:

• Az -s, -x és -z végű főnevek többes száma megegyezik egyes számukkal: un puits 'kút' - des puits 'kutak', un prix 'ár' -des prix 'árak', un nez 'orr' - des nez 'orrok'.

• Az -al végű főnevek többes számban -aux végződést kapnak: un journal 'újság' - des journaux 'újságok'. Fontosabb kivételek: un bal 'bál' - des bals 'bálok', un carnaval 'karnevál' - des carnavals 'karneválok', un chacal 'sakál' - des chacals 'sakálok', un festival 'fesztivel' - des festivals 'fesztiválok'.

• Az -au, -eau és -eu végű főnevek, valamint néhány -ou végű főnév többes számának jele -x: un tuyau 'cső' - des tuyaux 'csövek', un manteau 'télikabát' - des manteaux 'télikabátok', un cheveu 'hajszál' - des cheveux 'haj', un bijou 'ékszer' - des bijoux 'ékszerek'. (Azonban: un bleu 'munkaruha' - des bleus 'munkaruhák', un pneu 'autógumi' - des pneus 'autógumik').

A többes számukat x-szel képező -ou végű főnevek memorizálásához ROBERT DESNOS a következő (magyarra szinte lefordíthatatlan) versikét írta a francia gyerekeknek:

 

Ce sont les mères des hiboux 'baglyok'

Qui désirent chercher les poux 'tetvek'

De leurs enfants, leurs petits choux 'káposzta' (kedveskedő hangnemben: 'picinyem')

En les tenant sur les genoux. 'térd'

Leurs yeux d'or valent des bijoux 'ékszerek'

Leur bec est dur comme cailloux 'kavicsok'

Ils sont doux comme des joujoux. 'játékok'

• Az -ail végű főnevek szabályosan képzik többes számukat: un détail 'részlet' - des détails részletek'. Néhány -ail végű főnév azonban -aux végződést kap. A fontosabbak: un bail 'bérlet', un émail 'zománc', un travail 'munka', un vitrail 'színes templomi ablaküveg'.

• A virág-, zöldség- és gyümölcsneveket a francia többes számban használja: Ces roses sont très belles. 'Nagyon szép ez a rózsa.' J'ai mangé des pommes. 'Almát ettem.' Egyes számot kell használni, ha egy szál virágról vagy egy szem almáról van szó: Voulez-vous une pomme ? 'Kér egy almát?'

Szintén egyes számban használják a raisin 'szőlő', melon 'sárgadinnye' és pastèque 'görögdinnye' szavakat: J'ai mangé du raisin / du melon / de la pastèque. 'Szőlőt / sárgadinnyét / görögdinnyét ettem.'

• A francia többes számban használja a páros testrészek és a hozzájuk tartozó ruha, cipő stb.. nevét is: Il a les pieds très grands. 'Nagyon nagy a Iába.' Ses chaussures sont très grandes. 'Nagyon nagy a cipője.'

• A tulajdonnevek többes számával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze:

A családnevek és a kiadványnevek általában nem veszik fel a többes szám jelét: les Thibault 'Thibault-ék', deux Monde 'két Le Monde'.

A gépeket - autókat, repülőgépeket, rakétákat stb. - jelölő főnevek általában szintén változatlan alakban szerepelnek többes számban is: deux Citroën 'két Citroën (személygépkocsi)', trois Caravelle 'három Caravelle (repülőgép)', quatre Ariane 'négy Ariane (rakéta)'.

A tulajdonnévvel jelölt márka- és fajtanevek (pl. ital- vagy gyümölcsnevek) esetében ingadozik a nyelvhasználat: ha nagybetűvel írják őket, akkor többes számban is változatlanok, ha kisbetűvel, akkor felveszik a többes szám jelét: deux Martini/martinis 'két Martini', des Golden/goldens 'Golden alma'.

• A kötőjellel írt összetett szavak többes számának írását tanácsos szótárban ellenőrizni. Általános szabály, hogy csak a főnévi és melléknévi elemek vehetik fel a többes szám jelét: un chef-lieu 'székhely' - des chefs-lieux 'székhelyek', un grand-père 'nagyapa' - des grands-pères 'nagyapák', un tire-bouchon 'dugóhúzó' - des tire-bouchons 'dugóhúzók.

• Vannak csak többes számban használatos főnevek (pluralia tanrum). Pl.: alentours (h) 'környék', archives 'levéltár' (n), arrhes 'foglaló' (n), directives 'utasítás' (n), échecs 'sakkjáték' (h), environs 'környezet' (h), fiançailles 'eljegyzés' (n), frais 'költségek' (h),honoraires 'honorárium' (h), mœurs 'erkölcs' (h), obsèques 'temetés' (n), pourparlers 'megbeszélés' (h), représailles 'elnyomás' (n),tenailles

'harapófogó' (n), vivres 'élelem, táplálék' (h) stb..

• Vannak olyan főnevek is, amelyek mást jelentenek egyes számban és többes számban. Pl: un ciseau 'véső' - les ciseaux 'olló', une humanité 'emberiség, emberiesség' - les humanités 'humán szakok', une lunette 'távcső' - les lunettes 'szemüveg', une ouïe 'hallás' -les ouïes 'kopoltyú', une vacance 'megüresedés' - les vacances 'vakáció, szabadság' stb..

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó