Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

 

Egy nyelvtani probléma, amelynek alkalmazása nemcsak a nyelvtanulók életét keseríti meg, de még egy született franciát is kiver a verejték, ez a kötőmód. 

le subjonctif

A magyarban egyáltalán nincs kötőmód, de mivel ugyanazok az igealakok fejezik ki a felszólító és a kötőmódot, a beszélők többsége nem is gondolná, hogy egy adott mondatban kötőmódot használt. De mi az a kötőmód, és mikor használjuk? Ezt a továbbiakban francia példák segítségével fogjuk megvizsgálni.

Subjonctif használata estén a kötőszó minden esetben a que / qu'.

Többnyire abban az esetben használjuk, ha az egyes tagmondatok alanyai különbözőek. 

Subjonctif

A subjonctif használata a főmondatban szereplő igétől, kifejezéstől függ :

1. Ha a főmondatban akaratot, kívánságot, szükségességet, engedélyt, parancsot, tilalmat kifejező ige van. (vouloir, souhaiter, désirer, avoir envie, demander, prier, conseiller )

P.ex. : Il souhaite que nous fassions un bon voyage. – Azt kívánja, hogy kellemes utazást tegyünk.

J'ai envie que vous me racontiez une histoire. – Arra vágyom, hogy elmeséljetek nekem egy történetet.

2. Ha a főmondatban érzelmet (örömet, bánatot, meglepetést, félelmet) kifejező ige vagy szerkezet áll. (aimer, détester, préférer, regretter, avoir peur que, être content que, être triste, être heureux, être désolé, être furieux, être surpris etc.)

P.ex. : Je n'aime pas que tu sois toujours en retard. – Nem szeretem, hogy folyton késésben vagy.

Tu es content que je parte ? – Örülsz, hogy elmegyek?

3. Ha a főmondatban bizonytalanságot, kétkedést, lehetségest, lehetetlent, valószínűséget, tagadást kifejező ige van. (ne pas penser, ne pas croire, ne pas espérer, nier, douter, contester, ne pas être certain, ne pas être sûr)

P.ex. : Je ne pense pas qu'il soit fatigué. (tagadás) – Nem gondolom (hiszem), hogy fáradt lenne.

Penses-tu qu'il soit fatigué ? (bizonytalanság, kétkedés) – Gondolod, hogy fáradt?

Elle n 'est pas sûre que le magasin soit ouvert samedi soir. (bizonytalanság, kétkedés) – Nem biztos, hogy a bolt nyitva van szombat este.

DE !

Kijelentő mód áll a következő igék után : penser, croire espérer, ne pas nier, ne pas douter, ne

pas contester

P.ex. : Je pense qu'il est fatigué. – Gondolom (azt hiszem), fáradt.

4. Személytelen szerkezetek után

il faut que

il est impossible que

il n'est pas certain que

il est bon que

il est possible que

il n'est pas sûr que

il est mauvais que

il est naturel que

il n'est pas clair que

il est étonnant que

il est nécessaire que

il n'est pas vrai que

il est important que

il est temps que

il est dommage que

P.ex. :

Il faut que tu fasses de la gymnastique. - Tornáznod kell.

Je ne suis pas sûr qu'elle vienne. - Nem vagyok biztos abban, hogy eljön. 

verbes qui introduise le subjonctif

DE !

Kijelentő mód áll a következő szerkezetek után : il est certain que, il est sûr que, il est clair que, il est vrai que, il me semble que

P.ex. :

Il est certain que le professeur arrive à l'heure. - Biztos / bizonyos (kétségtelen), hogy a tanár időben érkezik.

5. Bizonyos kötőszavak után

pour que

jusqu'à ce que

afin que

en attendant que

avant que

bien que

à condition que

sans que

etc...

P.ex. :

Je suis allé à la piscine bien que je sois malade. – Bár beteg vagyok, elmentem a fürdőbe.

Megjegyzés :

Előfordul, sőt az írott nyelvben kötelező, hogy például az « avant que » vagy az « avoir peur que » kifejezések után « ne » áll, amely azonban nem tagadást fejez ki.

P.ex. :

Fais-le avant qu'il ne soit trop tard. – Tedd meg, mielőtt késő lenne.

J'ai peur qu'elle ne tombe malade. – Attól tartok, beteg lesz.

6. Ha a főmondatban felsőfokú mn. vagy más megszorító értelmű szó vagy kifejezés szerepel, akkor a vonatkozói mellékmondatban subjonctif-ot használunk. (le seul / la seule, le premier / le premiѐre, le dernier / la derniѐre, l'unique, le meilleur, le pire, peu, rien, personne, pas un seul(e) etc...)

P.ex. :

L'homme le plus intelligent que je connaisse s'appelle Michel. – A legintelligensebb ember, akit én ismerek, Michel.

La seule personne qui puisse m'aider c'est ma copine. – Az egyetlen ember, aki segíteni tud nekem, a barátnőm.

Je ne trouve personne qui soit capable de m'aider. – senkit sem találok, aki segíteni tudna nekem.

Megjegyzés :

Ha a tagmondatok alanyai megegyeznek, ill. személytelen szerkezetek esetén a subj. helyett infinitif-et használhatunk.

P.ex. :

Je regrette d'être malade. - Sajnálom, hogy beteg vagyok.

Ils ont peur d'arriver en retard. - Félnek, hogy későn érkeznek.

Il est nécessaire d'ouvrir la fenêtre. - Ki kell nyitni az ablakot.

A subjonctif képzése : Jelen idő tsz. 3. sz. töve + subjonctif-ragok.

 

A kijelentő mód többes szám harmadik személyének végződését (az -ent ragot) levágjuk és hozzáillesztjük a

 

-e; -es; -e; -ions; -iez; -ent ragokat.

 
P.ex. : regarder, (ils) regard|ent +
 -e → que je regarde
- es → que tu regardes
- e → qu'il / qu'elle regarde
 
- ions → que nous regardions
- iez → que vous regardiez
- ent → qu'ils / qu'elles regardent
 
Néhány ige esetében, többes szám 1. és 2. személyben némileg módosul a subjonctif-tő :

 

prendre, (ils) prenn|-ent 
 
que je prenne 
que tu prennes 
qu'il prenne 
que nous prenions
que vous preniez
qu'ils prennent
 
devoir, (ils) doiv|-ent 
 
que je doive 
que tu doives 
qu'il doive 
que nous devions
que vous deviez
qu'ils doivent
 
venir, (ils) vienn|-ent
 
que je vienne 
que tu viennes 
qu'il vienne 
que nous venions
que vous veniez
qu'ils viennent
 
Rendhagyó igék :
 
être 
 
que je sois 
que tu sois 
qu'il soit 
que nous soyons
que vous soyez
qu'ils soient
 
avoir 
 
que j'aie 
que tu aies 
qu'il ait 
que nous ayons
que vous ayez
qu'ils aient
 
pouvoir 
 
que je puisse 
que tu puisses 
qu'il puisse 
que nous puissions
que vous puissiez
qu'ils puissent
 
vouloir 
 
que je veuille 
que tu veuilles 
qu'il veuille 
que nous voulions
que vous vouliez
qu'ils veuillent
 
savoir 
 
que je sache 
que tu saches 
qu'il sache 
que nous sachions
que vous sachiez
qu'ils sachent
 
faire 
 
que je fasse 
que tu fasses 
qu'il fasse 
que nous fassions
que vous fassiez
qu'ils fassent
 
aller
 
que j'aille 
que tu ailles 
qu'il aille 
que nous allions
que vous alliez
qu'ils aillent

quelques verbes

Igeidőegyeztetés subjonctif-ban

Főmondati jelen és múlt után egyaránt egyidejűséget és utóidejűséget subjonctif présent-nal

előidejűséget subjonctif passé-val fejezünk ki.

A subj. passé képzése : « avoir » vagy « être » segédige subj. présent-ban + a szükséges ige participe passé-ja

P.ex. :

que je sois parti(e) – que j'aie parlé

que tu sois parti(e) – que tu aies parlé

qu'il soit parti – qu'il ait parlé

qu'elle soit partie – qu'elle ait parlé

que nous soyons partis(es) – que nous ayons parlé

que vous soyez parti(e,s,es) – que vous ayez parlé

qu'ils soient partis – qu'ils aient parlé

qu'elles soient parties – qu'elles aient parlé

 

Forrás: Précis de grammaire française

 

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó