Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Le pronom relatif remplace un nom, qui le précède dans la phrase, et qu'on appelle un antécédent. Il lie une phrase principale à sa subordonnée relative.

A vonatkozó névmás egy nevet helyettesít, ami az előző mondatban szerepel, és amit antécédent-nak, azaz utalószónak vagy előzménynek nevezünk. A vonatkozó névmás a főmondatot a mellékmondattal kapcsolja össze. 

Ils sont toujours placés après un nom appelé "antécédent" et auquel ils se rapportent.

Mindig az előzményt követi  és ahhoz kapcsolódik.

– qui

« qui » reprend le sujet, qui peut être un nom de personne ou de chose, de la phrase relative.

A "qui" megismétli az alanyt, ami lehet egy személy vagy egy dolog neve a megelőző  mondatból.

J'ai un ami qui est véterinaire.

Ici, un ami est repris par le pronom qui, sujet de la phrase relative (= un ami est véterinaire).

Van egy állatorvos barátom.

Itt, az "ami"-t helyettesíti a "qui" vonatkozó névmás ( = egy barát, aki állatorvos).

– que

« que » reprend le complément d'objet direct, qui peut être un nom de personne ou de chose, de la phrase relative.

A "que" mesgismétli a tárgyat, ami lehet egy személy vagy egy tárgy neve a megelőző mondatból.

Je vais te montrer les photos que j’ai prises.

Mindjárt megmutatom (neked) a fotókat, amiket készítettem.

Ici, les photos est repris par le pronom « que », complétement d’objet direct de la phrase relative (= j’ai pris les photos).

Ebben az esetben, a fotókat, mint tárgyat, a "que" vonatkozó névmás helyettesíti (fotókat készítettem).

– dont

« dont » reprend le complément d'objet indirect introduit par la préposition « de », un complément de nom ou d'adjectif, qui peu être un nom de personne ou de chose, de la phrase relative.

A "dont" helyettesíti a "de" elöljáróval bevezetett tárgyat, egy kiegészítő főnevet vagy melléknevet, ami a megelőző mondatrészben egy személy neve vagy jelzője lehet.

Ils ont fait le voyage dont ils rêvaient depuis longtemps.

Végre oda utaztak, amiről már régóta álmodtak.

Ici, le voyage est repris par le pronom "dont", le complément d'object indirect de la phrase relative. (= ils rêvaient de ce voyage depuis longtemp).

Itt, az "utazás", az előző mellékmondat tárgya helyett használjuk a "dont"-t. ( erről az utazásról álmodtak régóta).

Je vous présente mon ami dont les parents habitent à Bordeaux. (= les parents de mon ami habitent à Bordeaux)

Bemutatom barátomat, akinek a szülei Bordeaux-ban élnek.

L'hôtel Bellevue est un hôtel dont nous avons été très satisfaits. (= nous avons été très satisfaits de cet hôtel)

A Bellevue Hotel egy szálloda, amellyel nagyon elégedettek voltunk.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó