Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A tárgyesetű személyes névmás

• A mondatban a tárgyat helyettesíti
Je regarde ce film. > Je le regarde.

• Használata kötelezõ:
Tu entends la musique? Oui, je l’entends. - Hallod a zenét? Igen hallom (azt).

A részes esetű személyes névmás

• Az à prepozícióval bevezetett személyt jelölő főnév helyett használjuk.

• Jelentése az ige jelentésétől függ: neki (telefonál), vele (beszél), tőle (kér), stb…

• A leggyakrabban előforduló igék: dire à qqn (mondani vkinek), répondre à qqn (válaszolni vkinek), écrire à qqn (írni vkinek), parler à qqn (beszélni vkivel, vkihez), demander à qqn (kérni vkitõl), stb…

• Kiv.: penser à qqn > Je pense à mon copin. Je pense à lui. - A barátomra gondolok./Rá gondolok.
Je téléphone à ma mère. Je lui téléphone. - Telefonálok az anyámnak./ Telefonálok neki.

A visszaható névmás

• Visszható igékben használatosak.
Je me réveille. - Felébredek.

• A visszaható névmást akkos is egyeztetjük az alannyal ha fõnévi igenévét használjuk
Nous voulons nous lever à six heures. - Hat órakkor akarunk felkelni.

A visszaható a tárgy- és a részes esetű személyes névmás helye

• Általában a ragozott igealak előtt áll (tagadáskor és fordított szórendû kérdésnél is)
Je le regarde. - Nézem (azt/õt).
Je ne le regarde pas. - Nem nézem (azt/õt).
Le reconnaissez-vous? - Felismeri? (õt/azt).


• De futur proche, passé récent illetve félsegédigék (pouvoir, vouloir stb..) használata esetén a főnévi igenév előtt áll:
Je vais lui dire quelque chose. - Mondok neki valamit.
Je viens de lui dire la vérité. - Épp most mondtam meg neki az igazságot.
Je veux le voir. - Látni akarom (azt/õt).
Je ne veux pas le voir. - Nem akarom látni (azt/õt).
Voulez-vous le voir ? - Akarja látni (azt/õt)?


A visszaható, a tárgy- és részes esetű személyes névmás sorrendje

Je te les donne. - Odaadom neked (azokat).
Nous le lui expliquons. - Elmagyarázzuk neki azt.


• A 2. oszlopban szereplõ névmások nem állhatnak egymás mellett, ha találkoznak, a részesalakú személyes névmás hangsúlyossá válik és à prepozícióval az ige mögé kerül.
Il te présente à moi. - Bemutat (téged) nekem.

A személyes névmás hangsúlyos alakjai

Ha a személyes névmást prepozíció elõzi meg vagy önállóan áll, illetve ha hangsúlyozni akarjuk, a hangsúlyos alakot használjuk.
Qui veut venir? Moi et lui. - Ki akar jönni? Én és õ.
Je pars avec lui. - Elmegyek vele.


Megjegyzések:
• A szóvégi e kiesése
Ha az e-re végzõdõ személyes névmást magánhangzóval kezdődő ige követi, az e kiesik. Kivéve elle > Elle aime vivre. - Szeret élni.
J’aime vivre. - Szeretek élni.
Il m’aime. - Szeret engem.
Elle m’écrit une lettre. - Ír nekem egy levelet.

Névmások használata és helye felszólító módban

• A névmások az ige mögé kerülnek és kötőjellel kapcsolódnak hozzá.
Penses-y. - Gondolj erre!
Mange-le. - Edd meg!

• A tárgy és a részes esetű me-bűl moi, a visszható te- bűl toi lesz.
Regardez-moi. - Nézzen engem.
Lève-toi. - Kelj fel!

• Az en és y elõtt moi helyett m’-t, toi helyett t’ használunk
Donne-m’en. - Adjál belőle!
Souviens-t’en. - Emlékezz erre!

• A névmások sorrendje:

Présente-le-nous. - Mutatsd be őt nekünk!

Névmások helye és sorrendje tiltó mondatokban

• A névmások ugyanott és ugyanolyan sorrendben állnak, mint a kijelentő mondatokban
Ne me le donne pas. - Ne add ide (nekem azt.)
Ne le lui donne pas. - Ne add oda neki (azt).

(Forrás: fn)

 

 

 

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó