Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Képzése:
être ige ragozott alakja + participe passé + (par/de + aktív mondat alanya)

Megjegyzések:
• Aktív > passzív átalakítás ott lehetséges, ahol az aktív mondatnak van tárgya.

• Az aktív mondat tárgya (1) lesz a passzív mondat alanya (1a).

• A passzív mondatban az ige személye, száma, ideje és módja az être segédigéjében jelenik meg (azaz az être segédigét ragozzuk az adott számban, személyben, idõben és módban) és az ige participe passé alakban követi az être segédigét (2).

• A passzív mondatban a participe passé-t számban és nemben egyeztetjük a passzív mondat alanyával. (2)
Pl.: Aktív: On a construit (2) cette église (1) en 1840. - 1840-ben építették ezt a templomot.
Passzív: Cette église (1a) a été construite (2) en 1840.

• Az aktív mondat alanya par (vagy de) prepozícióval megjelenhet a passzív mondatban mint határozó (de el is tûnhet) (3).
Pl: Mon père a retrouvé les clés. - Az apám megtalálta a kulcsot. (3)
Les clés ont été retrouvées par mon père.

• par után sosem használunk névmást > *Cette photo a été prise par moi.

• Néhány igénél par helyett de-t használunk. > aimer, connaître, respecter, admirer, suivre, accompagner…(4)
Elle est aimée de tous. - Mindenki szereti (õt).(4)

A passzív mondat fordításánál gyakran aktív mondatot használunk.

Használata:
A francia nyelvben a szenvedõ szerkezet használata sokkal elterjedtebb, mint a magyar nyelvben. A szenvedõ szerkezetet az alábbi esetekben használjuk:

1. Ha a cselekvõ megjelölése nem lehetséges vagy nem fontos.
Mon mari a été licencié. - A férjemet elbocsátották a munkahelyérõl.

2. Ha a közlésünk témája nem a cselekvõ, hanem a cselekvés tárgya, annak kiemelésére
Le téléphone a été inventé par Alexander Graham Bell. - A telefont Alexander Graham Bell találta fel.

3. Ha az ige a cselekvés eredményét, az alany állapotát jelöli:
Ma chambre est peinte en jaune. - Sárgára van festve a szobám.

4. Ha az aktív mondat alanya túl hosszú, a szerkezet túl nehézkes lenne:
Ce livre a été écrit par un écrivain anglais ayant vécu au XIXe siècle. - Ezt a könyvet egy XIX. században élt angol író írta.

• a se névmással is képezhetünk passzív szerkezetet, ha az átalakított mondat alanya (=az aktív mondat tárgya) élettelen és a valódi cselekvõ, többnyire az on, nem jelenik meg az átalakított mondatban:
Pl.: De nos jours le lait se vend en boîte. - Manapság a tejet dobozban árulják. // Cette plante s’utilise comme remède. - Ezt a növényt orvosságként használják.

• se faire / se laisser szerkezet:
Az être-rel képzett szenvedõ szerkezetbõl nem derül ki, hogy a passzív mondat alany részt vett- e cselekvésben, ez a két szerkezet azonban igen.

• se faire: az alany a cselekvés kiváltója: Elle s’est fait embrasser par ce garçon. - Elérte, hogy megcsókolja ez a fiú.
se laisser: az alany tétlen: Elle s’est laissé embrasser par ce garçon. - Hagyta, hogy megcsókolja ez a fiú.

(Forrás: fn)

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó