Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
Certainement pas ! Chaque année, plusieurs centaines de mots viennent enrichir la langue de Molière. Mais est-ce forcément bon signe ?
 
Semmiképpen sem! Minden évben több száz szó gazdagítja Molière nyelvét. De vajon ez jó jel ?
 
 
Le linguiste Alain Rey, auteur du Dictionnaire historique de la langue française, s’interroge :

« Non, car il emprunte des mots à d’autres langues. »

Alain Rey, a francia nyelv történelmi szótárának szerzője töpreng ezen :

"Nem, mert más nyelvekből köcsönöz szavakat."

Comme les autres langues romanes et à la différence de l’allemand, le français est très « poreux », dans une foule de domaines. Exemple tout droit tiré de l’actualité, le mot « burkini ». Il est né il y a une dizaine d’années en Australie. Mais on ne l’a jamais autant entendu que lors des débats de l’été dernier. 
 
Mint  más újlatin nyelvek – ellentétben a némettel –, a francia számos területen nagyon "porózus" nyelv.
Vegyünk egy aktuális példát, mégpedig a "burkini" szót. Vagy tíz éve született Ausztráliában, de sosem hallottuk annyiszor, mint az elmúlt nyár vitái során.
 
« C’est un mot-valise ridicule, car le burkini n’a rien de la burqa et encore moins du bikini, tranche le linguiste Alain Rey. Au XIXe siècle, il fallait entre dix et cinquante ans à un mot nouveau pour entrer dans l’usage. Aujourd’hui, une semaine suffit, le burkini l’a montré. Mais gare à la vitesse de propagation et à l’uniformisation ! C’est le signe d’une langue en crise. »
 
"Ez egy vicces szóösszetétel, mert a burkininek semmi köze a burkához és még kevesebb a bikinihez" - zárja le a kérdést Alain Rey nyelvész. A tizenkilencedik században, tíz-ötven év kellett ahhoz, hogy egy új szó elterjedjen. Manapság egy hét is elegendő, a burkini bebizonyította. De vigyázzunk a terjedés sebességével és az uniformizálással! Ez annak a jele, hogy az adott nyelv válságban van.

Il se nourrit de la gastronomie – A francia nyelvet a gasztronómia táplálja

Au XIXe siècle, une seule variété de pâtes était connue des français : les macaronis. Les spaghettis ont suivi, et tant d’autres. Aujourd’hui, ces mots d’origine italienne figurent dans le dictionnaire, au même titre que les smoothies* d’Angleterre, les sushis, sashimis, misos du Japon, et les caïpirinhas du Brésil. Alain Rey sourit : « Un coup d’œil dans les rayons des supermarchés peut contribuer à enrichir le dictionnaire. »
 
A tizenkilencedik században a franciák egyetlen tésztafélét ismertek, a makarónit. Ezt követte a spagetti és annyi minden más. Ma már ezek az olasz eredetű szavak éppúgy megtalálhatók a szótárban, mint az Angliából érkező  "smoothie"-k (gyümölcsturmixok), a japán eredetű szushi, sashimi, miso vagy a brazil caipirinha.
"A szókincs bővítéséhez elég egy pillantást vetni a szupermarketek polcaira" – mosolyog Alain Rey.
 
 

Il est influencé par les nouvelles technologies – Az új technológiák is befolyásolják

La présence de plus en plus massive de mots anglais dans la langue de Molière n’a rien de nouveau. Mais l’évolution du français s’est accélérée avec l’arrivée des nouvelles technologies, venues notamment de la Silicon Valley (Californie). 
 
Semmi új nincs abban, hogy egyre több angol szó jelenik meg Molière nyelvében. A francia nyelv fejlődése az új – különösen a Szilícium-völgyből származó – technológiák érkezésével csak felgyorsult.
 
« Les périodes d’intenses chamboulements linguistiques vont souvent de pair avec des révolutions industrielles ou scientifiques. Au XVIIIe siècle, Lavoisier faisait évoluer la langue en révolutionnant la chimie. Il a par exemple créé les mots oxygène et hydrogène, qui n’existaient pas jusque-là. Les découvertes médicales ont fait entrer dans le vocabulaire courant des mots d’abord familiers aux médecins : cancer, sida. Aujourd’hui, le développement des techniques à vitesse grand, l’apparition d’Internet et le passage au virtuel précipitent le mouvement. »
 
 
"A nagymértékű nyelvi zűrzavarok időszakai gyakran társulnak az ipari és tudományos forradalmakhoz. A tizennyolcadik században, Lavoisier forradalmasította a kémia nyelvezetét. Létrehozta például a korábban nem létező oxigén és hidrogén szavakat. Az orvosi felfedezések olyan szavakkal bővítették a szókészletet, mint a rák vagy az AIDS. Ma, a technológiák nagy sebességű fejlődése, az internet megjelenése és a virtuális világba történő átmenet felgyorsítja ezt a mozgást."
 
Qui se souvient aujourd’hui de l’époque, qui n’est pourtant pas si lointaine, où les termes « hashtag », « email » ou « buzz » n’existaient pas ? Seront-ils un jour remplacés par leurs équivalents français ?
 
Ki emlékszik arra az időszakra, amikor – nem is olyan régen –, a "hashtag", az "email" vagy a "buzz" még nem léteztek? Lesz-e valaha francia megfelelőjük?

Il crée de nouveaux mots si nécessaire – Ha szükséges, új szavakat képez a francia nyelv

L’hilarant Baleinié : dictionnaire des tracas (en 4 tomes, parus au Seuil) créait des néologismes pour nommer les petits problèmes du quotidien, pour lesquels il n’existe pas de termes : le « boustoufla » désigne, par exemple, une recette de cuisine forcément ratée quand c’est vous qui la faites, « l’ertepoul », la distance à partir de laquelle on se demande s’il faut ou non tenir la porte à la personne qui vous suit. L’Encyclopédie des mots qui nous manquent (Calmann-Lévy) rassemble, elle, des mots qui existent dans d’autres langues mais qui n’ont pas d’équivalents en français.
 
 
A szórakoztató Baleinié a kacifántok szótára (négy kötete jelent meg a Seuil gondozásában) összegyűjtötte a már meghonosodott nyelvi újításokat, hogy nevén nevezze a mindennapi élet apró problémáit, amelyekre nincsenek megfelelő francia szavak. Ilyenek a « boustoufla », amely például egy alaposan elfuserált konyhai receptet jelent, amely nem szuperál, amikor az alapján készít valamit; vagy a « l’ertepoul » amely azt atávolságot jelöli, amikor kérdéses, hogy tartsuk-e vagy sem az ajtót a bennünket követő személynek.
A « Les Mots qui nous manquent » (A hiányzó szavak) című enciklopédia (kiadó : Calmann-Lévy) azokat a szavakat gyűjti össze, amelyek más nyelvekben jelen vannak, de a franciában nincs megfelelőjük.
 
 
Source : leparisien
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati
 
A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó