Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A szavakat gyakoriságuk sorrendjében közöljük. Főneveknél zárójelben szerepel a nem: (m)asculin - hímnemű, (f)éminin - nőnemű, (pl)uriel - többes szám.

(4) Liste des mots les plus fréquents de la langue française. A leggyakoribb francia szavak listája.

Noms–Főnevek II.

(m)caractère–jelleg, jellem, jellegzetesség, írásjel ; (f)attention–figyelem, gondoskodás ; (m)or–arany, színarany ; (m) faible–gyengeség, gyenge pontja valaminek ; (f) scène–színpadi jelenet, szín, veszekedés ; (f)foi–hit, hitel, bizalom ;(f)musique–muzsika, zene ; (m)oncle–nagybácsi ; (m) événement–esemény, történés ; (m)village–falu, község

(f)envie–irigység, kedv, vágy, szükséglet, inger ; (m)midi–dél, déli fekvésű ; (f)expression–kifejezés, kifejezésmód, szókapcsolat ; (f)herbe–fű, gyógynövény ; (f)pluie–eső ;(m)général–parancsnok, tábornok ; (f)lutte–küzdelem, harc, bírkózás ; (f) réponse–felelet, válasz, reagálás ;(f)grâce–kegy, szivesség, kegyelem ; (m)espace–hely, terület, tér, űr

(f)habitude–szokás, gyakorlat, megszokás ; (f)mémoire–emlékezet, emlékezőtehetség, emlék, (m)mémoire–értekezés ; (m)verre–üveg, pohár ; (f)campagne–síkság, mező, vidék, falu, választási kampány, hadjárat ; (m)juge–bíró ; (m)genou–térd ; (f)fête–ünnep, névnap, munkaszünet, ünnepély, ünnepség ; (f,m)parent–szülő, rokon, atyafi ;(f)colère–harag, düh ; (f)étoile–csillag, csillagzat, sztár

(m)devoir–feladat, kötelesség, dolgozat ; (f)conscience–tudat, lelkiismeret ; (f)existence–lét, létezés, életmód ; (f)puissance–erő, hatalom, teljesítőképesség ; (f)matière–anyag, per, ügy ; (m)sable–homok ;(m)accord–egyetértés, összhang, egyezség, beleegyezés, megállapodás, összhang, akkord ; (m)hiver–tél ;(m)retour–visszatérés, visszautazás, visszafordulás ; (m)genre–fajta, -mód

(m)acte–tett, cselekedet, cselekvés, cselekmény, okmány, okirat ; (f)image–kép, arculat ; (m)horisont–láthatár, látóhatár, horizont ; (m)danger–veszély, veszedelem ; (m)rôle–szerep, funkció, lajstrom, jegyzék ; (m)escalier–lépcső, lépcsőház ; (m)goût–íz, ízlelés, ízlés, kedv, hajlandóság ; (f)bête–állat, ostoba, buta (f)recherche–keresés, kutatás, nyomozás ;(m)membre–tag

(m)pain–kenyér, kalács ; (f)phrase–mondat ; (m)terme–szó, kifejezés, végcél, vég ; (f)eau–víz ; (m)moyen–eszköz, mód, képesség, tehetség ; (f)police–rendőrség ; (m)rocher–szikla ; (m)type–tipus, fajta, szabvány ;(m)vin–bor ; (m)supérieur–felettes

(f)justice–igazság, igazságosság, méltányosság, bíróság, igazságszolgáltatás ;(f)époque–kor, korszak, idő, valaminek az ideje ; (m)passage–áthaladás, átjárás, átkelés, átjáró ; (f)somme–összeg ; (m)somme–álom, szundítás ; (f)science–tudomány, tudás ; (f)côte–borda, oldalas, lejtő, kiugró rész ; (f)gauche–baloldal ; (f)faute–hiba, vétség, mulasztás ; (f)école–iskola ; (m)ensemble–egység, egyezés, halmaz ; (m)rayon–sugár, sugárzás, küllő

(m)sujet–téma, tárgy, állampolgár ; (f,m)dernier, -ère–utolsó, leggyengébb ; (m)avis–vélemény, nézet, felhívás ; (m)poète–költő ; (m)paysan–paraszt ; (f)chair–hús (emberi) ; (m)succès–siker ; (f)île–sziget ; (m)détail–részlet, rész, részletezés ; (f)arme–fegyver

(f)réalité–valóság, valami valós volta ; (f)confiance–bizalom ; (f)masse–tömeg, sokaság, nagy kalapács ; (f)crise–krízis, roham, kitörés, válság ; (f)poste–posta ; (m)poste–őrhely, őrállás, poszt, munkahely, szolgálati hely ; (m)faux–hamisítvány ; (m)principe–kezdet, eredet, forrás, alapelv, elv ; (f)direction–irány, igazgatás, vezetőség ; (f)taille–magasság, termet, méret, nagyság ; (f)santé–egészség ;

(m)ventre–has, gyomor ; (m)marché–piac, vásár, üzlet ; (m)trou–lyuk, gödör ; (m)pont–híd, fedélzet ; (f)lune–hold ; (m)dehors–külső, látszat ; (f)robe–női ruha, vöröshagyma héja ; (f)entrée–belépés, megérkezés, bejárat, előétel ; (f)source–forrás, eredet, lelőhely ; (f,m)camarade–társ, barát, cimbora

(f)dent–fog ; (f)connaissance–ismeret, tudás, öntudat, eszmélet, ismerős ; (m)cou–nyak ; (m)but–cél ; (f)vague–hullám ; (m)vague–bizonytalanság, határozatlanság ; (m)élément–elem, alkotóelem, személy, egyén ; (m)fil–szál, cérna, fonál, drót, huzal ; (f)voie–út, útvonal, pálya, vágány ; (m)nez–orr, szimat ;(m)discours–beszéd, fecsegés, társalgás, beszélgetés ; (f)maladie–baj, betegség, kór ; (f)chaleur–meleg, hőség, forróság, hő

(f)gloire–dicsőség, hírnév ; (f)aide–segítség, támogatás ; (m)début–kezdet, kezdete valaminek ; (m)ennemi–ellenség ; (m)második, társ, segítő ; (f)aile–szárny ; (f)flamme–láng, hevesség, szenvedély ; (f)chaise–szék ; (m)sein–kebel, mell ; (m)véritable–igaz, való

(m)toit–tető, födél, hajlék, ház ; (m)nu–meztelen testrész, akt ; (m)nord–észak, északi rész ; (f)émotion–izgalom, felindulás, meghatottság, emóció ; (f)révolution–forradalom, körforgás, forgatás ; (m)théâtre–színház, szinpad, szinjátszás, szinészet ;(f)armée–hadsereg, haderő, sokaság, tömeg ; (m)appartement–lakás, lakosztály ; (f)haine–gyűlölet, gyűlölködés ; (m)jeune–fiatal, ifjú

(f)position–hely, helyzet, állás, fekvés, testtartás ; (f)seconde–másodperc, egy pillanat; (m)frais–kellemes hűvösség, hűvös hely ; (m)appel–hívás, felhívás, jeladás, behívás ; (f)espoir–remény, reménység ; (f)poitrine–mellkas ; (f)mort–halál, (f,m)halott, hulla ; (f)jeunesse–ifjúkor, ifjúság ; (m)bureau–íróasztal hivatal, vezetőség ; (m)sac–táska, zsák, zacskó, erszény

(m)courage–bátorság, merészség, lelkierő, buzgalom ; (f)page–lap, oldal ; (m)étranger–külföld, idegen ország ; (m)chaud–meleg, hőség, forróság ; (m)propos–szó, beszéd, mondás, elhatározás, szándék ; (f)occasion–alkalom, lehetőség, ok ; (f)voile–vitorla, vitorlázás, fátyol, főkötő ; (m)quartier–negyedrész, negyed, lakónegyed ; (m)auteur–szerző, alkotó, író, előidéző ; (f)réligion–vallás, hit, kultusz, meggyőződés

(m)palais–palota, szájpadlás ; (m)flot–ár, dagály, (pl)hullámok, habok ; (f)intelligence–ész, értelem, intelligencia ; (m)voisin–szomszéd ; (f)carte–kártya, térkép, étlap ; (m)secret–titok, rejtély, rejtelem ; (m)animal–állat ; (m)été–nyár ; (m)morceau–darab, falat, részlet, szemelvény

(f)souffrance–szenvedés, elszenvedés ; (m)titre–cím, főcím, megszólítás ; (m)désert–sivatag, pusztaság, üres/ lakatlan/ elhagyott hely ; (m)spectacle–előadás, látvány, látványosság ; (m)départ–indulás, elindulás, elutazás, kezdet ; (f)demande–kérés, kívánság, kérelem ; (f)lueur–villanás, szikra, gyenge fény ; (f)joue–arc, orca ; (f,m)saint–szent, szent ember ;  (f)prière–ima, kérés

(f)fonction–hivatali beosztás, működés, funkció ; (m)aspect–szemlélet, kinézet, megvilágítás, aspektus ; (m)sommeil–alvás, álom ; (m)éclat–kitörő lárma, felcsattanó zaj/ nevetés ; (f)moitié–fél, fele, párja valakinek ; (f,m)demi,-e–fél, fele valaminek ; (m)calme–nyugalom, higgadtság, hidegvér ; (m)contraire–valaminek az ellenkezője, ellentét ;(f)colline–domb, halom ;(m)terrain–telek, tér, liget

(m)poids–súly, teher, fontosság ; (m)changement–változás, csere, váltás ; (f)charge–teher, terhelés, felelősség, megbizatás, töltés ; (f)poche–zseb ; (m)son–hang ; (m)intérieur–valaminek a belseje, otthon/ lakás belseje ; (f)veille–ébrenlét, előest, éjszakai őrség ; (m)fruit–gyümölcs, jövedelem, nyereség ; (f)croix–kereszt ; (m)trésor–kincs, kincstár

(f)compagnie–kiséret, társaság, társulat ; (f)cuisine–konyha, főzés ; (m)égal–egyenlő, egyenértékű, egyenrangú ; (m)empire–uralom, uralkodás, császárság ; (f)nation–nemzet ; (f)conversation–társalgás, beszélgetés, beszédkészség ; (f)soirée–est, estély, esti előadás ; (f)impression–benyomás, impressió, nyomás, lenyomat ; (m)trait–vonás, vonal, jelleg, jellegzetesség ; (m)désespoir–kétségbeesés, reménytelenség

(m)témoin–tanú, tanúság, kontroll ; (f)visite–látogatás, látogató, vizsgálat ; (m)respect–tisztelet ; (f)solitude–magány, magányosság, egyedüllét ; (m)officier–hivatalnok, tisztviselő, tiszt ; (m)fauteuil–karosszék, fotel ; (f) rélation– összefüggés, kapcsolat, viszony, reláció ; (f)fumée–füst, gőz ; (f)branche–ág, elágazás ; (f)malade–beteg, nagybeteg ; (f)circonstance–helyzet, körülmény

(m)ouvrage– feladat, munka, alapvető munka ; (m)compagnon–társ, tanulótárs, útitárs ; (f)expérience–tapasztalat, gyakorlat ; (m)port–kikötő, kikötőváros, valami hordása ; (f)goutte–csepp, csöpp ; (m)chant–ének, éneklés, dal ; (m)combat–harc, verekedés, küzdelem ; (m)personnage–személy, személyiség, kiválóság, szereplő, alak, figura ; (f)aventure–kaland ; (f)absence–hiányzás, mulasztás, távolmaradás, hiány

(f)machine–gép, motor, írógép ; (f)grâce–kegy, szívessé, kegyelem ; (f)chaîne–lánc, láncolat, iga, TV adó/ csatorna ; (f)honte–szégyen, gyalázat, szégyenkezés ; (m)fait–tény, tett, eset, esemény ; (f)faim–éhség, vágy ; (f)plaine–síkság, alföld ; (f)pointe–hegy, csúcs, él, tüske ; (f)preuve–bizonyíték, bizonyság ; (f)bataille–csata, dulakodás, csatározás

(f)énergie–energia, erő ; (f)victime–áldozat ; (m)usage–használat, rendeltetés ; (m)double–valaminek a kétszerese, másolat, képmás ; (f)tache–folt, pecsét, pötty, szeplő ; (f)hauteur–magasság, magaslat ; (f)curiosité–kiváncsiság, érdeklődés, kiváncsiskodás, ritkaság, érdekesség ; (f)glace–jég, , fagylalt, tükör ; (m)froid–hideg, nagy téli hideg ; (f)prison–börtön, fogház

(m)étage–emelet, rang, fokozat ; (m)billet–jegy, bankjegy ; (m)droit–jog, jogosultság, illeték ; (f)rose–rózsa ; (f)attitude–hozzáállás, fellépés, magatartás, testtartás ; (f)mode–divat, ízlés, stílus, szokás, mód ; (f)crainte–félelem ; (m)vêtement–ruházat, öltözet ; (f)vague–hullám ; (f)violence–hevesség, vadság, szilajság

(m)courant–ár, áramlat, huzat, légmozgás, folyam ; (f)folie–őrület, téboly, őrültség ; (f)pitié–szánalom, szánakozás, irgalom ; (f)intention–akarat, szándék ; (f)trace–nyom, lábnyom, döféspont ; (f)toile–pókháló, háló, vászon ; (f)poésie–költészet, költemény, vers ; (m)sommet–csúcs, orom, tető ; (f)avance–haladás, előrehaladás ; (f)autorité–hatalom, jogosultság, engedély, hatóság, szaktekintély

(f)inquiétude–aggodalom, nyugtalanság, szorongás ; (m)choix–választás, kiválasztás, választék ; (f)tombe–, sír, sírhalom, sírkő ; (m)marchand–kereskedő, árus ; (f,m)muet–néma ;

(m)cercle–kör ; (m)défaut–hiány, hiba, hiányosság ; (f)enfance–gyerekkor, gyermekévek ; (f)faveur–szívesség, kegy, pártfogás ; (m)sourds–siket, süket

(m)dimanche–vasárnap ; (f)erreur–tévedés, hiba, tévelygés ; (m)cerveau–agy, ész, kopony ; (f)arrivée–megérkezés, eljövetel, cél, finis, érkezési oldal ; (m)vol–repülés, járat, lopás, tolvajlás, rablás ; (m)seuil–küszöb ; (f)perte–veszteség, elvesztés, veszte valakinek, valaminek ; (f)chance–szerencse, jószerencse, véletlen, esély, eshetőség, lehetőség ; (f)douceur–édesség, finomság, gyengédség, jóság ; (f)droite–jobboldali irány

(f,m)drôle–suhanc, gazfickó ; (f)ruine–rom, romhalmaz, romos épület ; (m)rang–sor, rang, rendfokozat ; (m)chiffre–szám, számozás ; (m)voisin–szomszéd ; (m)militaire–katona, katonai pálya ; (f)roche–szikla, kőzet ; (f)distance–távolság, eltérés, időköz ; (f)apparence–kinézet, külső, látszat ; (f)discussion–megvitatás, eszmecsere, szóváltás

(m)banc–pad, ülőhely, munkapad ; (f)terreur–rémület, rettegés, terror ; (f)course–futás, futam, verseny, hajsza ; (f)portière–ajtófüggöny, kocsiajtó ; (m)chat–macska ; (f)tempête–vihar ; (m)public–nagyközönség, nyilvánosság, lakosság ; (f)race–nemzetség, származás, faj ; (f)barbe–szakáll, állat bajsza ; (f)couche–réteg, vonulat, pólya

(m)colon–telepes, ültetvényes ; (m)rideau–függöny ; (f)fatigue–fáradtság ; (f)règle–vonalzó, szabály, előírás, szabályzat ; (m)présent–jelenlegi, jelenlevő, jelenidő ;(f)naissance–születés, származás, eredet ; (m)loup–farkas, ifjú titán, hiba, hiányosság ; (f)chute–leesés, esés, zuhanás, vízesés, zuhatag ; (f)résistance–ellenállás, állóképesség, rezisztancia, kitartás ; (f)chemise–ing

(m)siège–székhely, ülés, mandátum ;  (m)as–ász, sztár ; (m)patron–főnök ; (m)calme–nyugalom, békesség, csend ; (m)printemps–tavasz ; (f)angoisse–aggódás, szorongás, rettegés ; (m)habitant–lakó, lakos ; (m)métier–foglalkozás, mesterség, szakma ; (f)note–jegyzet, feljegyzés, jegyzék, közlemény ; (m)passé–múlt, múltidő

(f)fine–ritkaság, jó minőségű borpárlat ; (m)fusil–puska ; (m)rond–kör, karika, körzés ; (m)agent–rendőr, alkalmazott, tisztviselő ; (m)roman–regény ; (f)plante–növény, talp ; (f)réflexion–töprengés, gondolkodás, elmélkedés, visszatükröződés ; (m)accent–hangsúly, hangsúlyozás, hanghordozás ; (m)repas–étkezés ; (f)étendue–terület, kiterjedés

(m)secours–segítség, elsősegély, segély, adomány ; (m)commencement–kezdet, eleje/ kezdete valaminek, kezdés; (f)corde–kötél, húr, zsinór ; (m)secretaire–titkár, kis íróasztal ; (f)saison–évszak, idény, időszak, szezon ; (f)paupière–szemhéj ; (m)tapis–szőnyeg, takaró ; (f)chasse–vadászat, hajsza, űzés, üldözés ; (m)commun–átlagemberek, közönséges emberek ; (f)clef–kulcs

(f)sueur–izzadság, verejték, veríték ; (f)ferme–gazdaság, tanya ; (m)instinct–ösztön, érzék, tehetség ; (m)drame–tragikus esemény, katasztrófa, színdarab, dráma ; (f)vision–látás, látomás, vízió ; (m)sentier–ösvény, járt út ; (f)planche–deszka, rajztábla, ágyás, virágágyás ;

(m)salut–üdvözlés, tisztelgés, üdvösség, üdvözülés, köszöntés ;  (f)tâche–feladat, dolog ; (f)fin–vég, befejezés, cél, szándék

(m)abri–menedék, bunker, fedezék, óvóhely ; (m)professeur–tanár, egyetemi tanár, professzor ; (m)lien–kötelék, összefűzés, kapcsolat, link ; (f)queue–farok, csóva, farktoll, edény nyele ; (f)bande–csík, szalag, sáv, banda, galeri ; (m)grain–szem, gabonaszem, szemcse, heves zivatar ; (m)mensonge–hazugság ;(f)illusion–illúzió, látszat, hiú remény, csalóka ábránd ; (f)épreuve–próba, erőpróba, megpróbáltatás

(f)attente–várakozás, várás, elvárás ; (m)instrument–eszköz, műszer, készülék, hangszer ; (f)explication–értelmezés, magyarázat, mentség, indok ; (m)reproche–szemrehányás ; (m)souci–gond, aggodalom ; (m)extrême–véglet, szélsőség ; (f)leçon–lecke, óra, intés, tanítás, intelem ; (m)parfait–parfé ; (f)manche–ruha ujja, nyél, fogó ; (f)rage–düh, harag, veszettség ; (m)gré–bemutatás, fitogtatás, megnyilatkozás

A sorozat többi része:

  1. rész
  2. rész
  3. rész
  4. rész
  5. rész
  6. rész
  7. rész

A lista átvétele csak a szerző és a forrás feltüntetésével engedélyezett!
Az esetleges hibák jelzésére hozzászólásban van lehetőség, pirospont jár érte.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó