Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Olyan - a hétköznapi beszédben előforduló - kifejezéseket, szófordulatokat gyűjtöttem össze, amelyek megkönnyítik a választékos és árnyalt kifejezést.

 

foncièrement – alapjában véve ; természeténél fogva
en effet / à savoir / j’ai nommé – tudniillik
c’est-à-dire –azaz ; tudniillik ; úgymint ; vagyis ; illetve
accroupie sur le sol – földön guggolva
être à l’eau et au pain sec – száraz kenyéren és vízen

se trouver nez à nez avec qn – szembe találja magát vkivel
être au bord d'un précipice – szakadék szélén lenni
à qui parles-tu? – kinek beszélsz ?
en admettant que +subj – elismerve, hogy
pourvu que / supposant que / à condition que – feltéve, hogy

dormir à poings fermés – mély alvás
se jeter à la plat ventre – hasra vágja magát
écarquiller les yeux – kidülleszti a szemeit
Que dis-tu ? – Mit mondasz ?
c’est impossible – ez lehetetlen

de temps à autre – időről-időre
de temps en temps –időnként
en même temps – ugyanakkor, egy időben
en ce temps-là – annak idején, akkor
en un rien de temps – se perc alatt

mettre le comble à – megtetéz, teljessé tesz
tout de même pas – mégsem
après tout – végül is, elvégre
avant tout – mindenekelőtt
c'est tout dire – többet nem is kell mondani, ennyi elég is (--)

en tout et pour tout -- mindösszesen
ce n'est pas le tout de+ inf -- nem elég az, hogy
à premier vue – első látásra
être vieux jeu – ódivatú, régi vágású
mince (alors)! – az ördögbe ! a fenébe ! a kutyafáját !

ma parole ! – szavamra !
par ailleurs – másfelöl, más tekintetben, máskülönben, másrészt
c’est juste ! – helyes ! így van !
de la même manière – ugyanígy
peut-être bien – meglehet, talán

en aucun cas – semmi esetre / esetben sem
le cas échéant – adott esetben
comme c'est souvent le cas – ahogy ez gyakran előfordul
au cas / dans le cas / pour le cas où –  abban az esetben, ha /amikor
en / dans tous les cas où  – minden esetben, ha / amikor

par rapport à quelque chose – valamihez viszonyítva
après tout – végül is, elvégre
de mauvaise grâce – nem szívesen, kelletlenül, vonakodva
de point de vue santé / côté santé – egészségügyi szempontból
peut-être on aura l'occasion de (se revoir) – talán lesz lehetőségünk, hogy  (találkozzunk)(--)

au juste – pontosan
tu verras à quel point ils sont justes –  látni fogod, hogyan helyesek, igazak
d’ailleurs – egyébként, mellesleg, különben is
un long moment – jó darabig, jó ideig
je n’en doute pas – nem kételkedek abban

reléguer qch / qn au second plan – háttérbe szorít vkit, vmit
avoir ras-le-bol – torkig van ; tele van a hócipője
ta gueule! – fogd be a szád! pofa be!
en ce cas – ebben az esetben
en tout cas – mindenesetre

je n'entrerai pas dans la polémique – nem megyek bele a vitába
tout à fait d'accord avec vous – teljesen egyetértek veletek
en tout et pour tout une fois – összesen, mindössze egyszer
les uns après les autres – egyik a másik után
qui est né(e) au gré de ma fantaisie – képzeletem szüleménye

le / la plus approprié(e) – a legmegfelelőbb
d'une façon ou d'une autre – így vagy úgy
il n’y a rien de mieux au monde que – nincs jobb a világon, mint
un type très courant de qch – nagyon gyakori tipusa vminek
par conséquent – következésképpen, ezért

à cet effet – erre a célra
aux yeux de certains personnes – némely ember szemében
je n’ai pas de mot ! – nincs szavam ; nincs mit mondanom
rien ne remplace qch – semmi nem helyettesít vmit
comme une marque de respect et de souvenir – a tisztelet és emlékezés jeleként (--)

Folytatjuk!

Kiegészítésed van? Hibát találtál? Segíts azzal, hogy hozzászólsz!

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó