Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Olyan - a hétköznapi beszédben előforduló - kifejezéseket, szófordulatokat gyűjtöttem össze, amelyek megkönnyítik a választékos és árnyalt kifejezést.

 

le soleil tape dur – hétágra süt a nap
ça tape, aujourd’hui ! – micsoda dögmeleg van ma !
au même moment – egyidőben
ca me fait le cafard - ettől halálra unom magam
fiche-moi la paix! - hagyj békén!

fiche-moi le champ! - tünj el!, kotródj innen!
un froid mortel (l'enveloppait) – rettenetes hideg (borította el őt)
cela n'empêche pas que – ennek ellenére ; ez nem akadályozza meg, hogy
être en majorité – többségben van
pour que + subj -- azért, hogy

à la rigueur – ha feltétlen szükséges, szigorúan  véve
à cet instant – ebben a pillanatban
ne sachant ce qui motivait qc – nem tudva mi motivált vkit
en évitant de croiser le regarde de qqn – elkerülve vki tekintetét
dissimuler son émotion – rejtegeti az érzését

un peu plus tard – kicsit később
porter ses fruits – meghozza gyümölcsét
porter secours à qqn – segítséget nyújt vknek
dans les jours à venir – a következő napokban
par rapport à qn, qch – valakihez, valamihez képest

par instants – néha, időnként
au-delà de / delà –  azontúl, a túloldalon
par delà / par-delà – valamin túl
l'au-delà – túlvilág
il y a maldonne – hibás a leosztás ; valami tévedés van

face à face -- szemtől szemben
à l'inverse -- ezzel szemben
on s’attendrait à qc / à inf / à ce que -- vmire számítanánk, arra számítanánk, hogy
se retrouver dans des situations gênantes -- kínos helyzetekben talája magát
à part cela / ça – ezenkívül / azon kívül

pour la première fois – első alkalommal
vers la tombée du jour – alkonyat felé
de minute en minute – percről percre
d'une extrémité à l'autre – egyik végletből a másikba
en vouloir à quelqu'un de qc / inf– hibáztat valakit, haragszik valakire vmiért

à perdre haleine – lélekszakadva
être anxieux,-euse de + inf – alig várja, hogy
il lui tarde de + inf – alig várja, hogy
toute au long de sa vie – egész életében
à peu près – körülbelül

les autres -- a többi(ek)
des autres – mások
d’une seule haleine – egyszuszra
par hasard – véletlenül
le soir de la vie – az élet alkonya

à la différence de – ellentétben vmvel, eltérően vmtől
avec entrain – lendületesen, élénken
prendre sa revanche – visszavág, bosszút áll
en tous cas – mindenesetre
toutes les fois (qu'elle sortait) – valahányszor, mindannyiszor (hogy elment)

il ne perd pas la tête – nem veszti el a fejét
de plus en plus vite – egyre gyorsabban
Dieu sait ce que – Isten tudja azt, hogy
sans prononcer une parole – szó nélkül ; egy szót sem szólni
en premier – elsőnek, elsőként

commencer à s'habituer à qch – elkezd hozzászokni vmihez, kezd megszokni vmit
de toute façon – különben is, egyébként is
tout autour de – körös-körül
faire la queue – sorba állni
à vue d'oeil – láthatóan, kézenfekvő módon

Folytatjuk!

Kiegészítésed van? Hibát találtál? Segíts azzal, hogy hozzászólsz!

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó