Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Olyan - a hétköznapi beszédben előforduló - kifejezéseket, szófordulatokat gyűjtöttem össze, amelyek megkönnyítik a választékos és árnyalt kifejezést.

à vue de nez – első ránézésre, durván, mintegy
à l'allure – ütemben, tempóban
à l’allure où vont les choses – a dolgok ilyetén alakulása mellett
tout simplement – egész egyszerűen
à plus long terme – hosszabb távon

qui n'est pas saine – ami nem egészséges
alors que – miközben
à quelques pas de qch – néhány lépésre vmtől
à cette heure matinal – ebben a korai órában
ça et là – itt-ott

à l’instant même où – ugyanabban a pillanatban
être à bout de souffle – kifogyni a szuszból
à la fois – ugyanakkor, egyszerre
c'est le principal ! – ez a fő ! ez a fontos !
minute par minute – percről percre

faire la tête – duzzog
je t'en prie, ne fais pas cette tête-là! – könyörgöm, ne nézz  így !
être en mesure de (faire qch) – módjában áll (tenni vmit)
arpenter sa chambre – nagy léptekkel rója a szobáját
dans son indignation – felháborodásában

que veux-tu que je fasse quand... ? – mit akarsz, hogy tegyek, amikor... ?
se casser la tête à / pour – töri a fejét vmiben
donner libre cours à sa colère – szabad futást ad haragjának
à la perfection – hibátlanul, kifogástalanul
Qu’il s’en aille (aller subj.) là où il veut !– menjen oda, ahová akar !

d’autre part – másrészről
c’est trop beau pour être vrai – túl szép, hogy igaz legyen
tels que je les connais – ahogy őket ismerem
je suis persuadé(e) que – meg vagyok győződve, hogy
nous sommes tous sains d’esprit – mindannyian normálisak vagyunk

J’ai à te parler ! – Beszédem van veled !
je m’y oppose – tiltakozom !
à franchement parler – őszintén szólva
entre-temps – időközben, közben
dis un seul mot ! – mondj valamit !

ce n’est rien ! – az semmi
tu plaisantes ? – viccelsz ?
avant d'en décider – döntés meghozatal előtt
en colimaçon – csigavonalban
un escalier en colimaçon – csigalépcső

être prêt à confondre le rêve et la réalité – kész  összekeverni a fantáziát (álmot) és a valóságot
mourir d'envie de (faire) qch – sóvárog (tenni vmit) ; meghal a vágytól
je n’en doute pas – nem kételkedek abban
tout ce qu’il nous faut – mindaz, ami nekünk kell
Veinard ! – Mázlista !

il est tellement distrait – annyira szórakozott, figyelmetlen
d’un ton péremptoire – ellentmondást nem tűrő hangon, parancsolva
mais à peine – de alig
pour revenir au théme – visszakanyarodni / térni a témához
fiche-moi la paix!--hagyjál békén!

ne t'en fais pas ! -- ne is törődj vele!
il n'y a rien à faire -- nincs mit tenni
ce ne fut / n'était qu'un instant -- csak egy pillanat volt
il y a des instants comme ça aussi -- vannak pillanatok, mint az is
tout au plus – legfeljebb

avoir un peu  le sens de l'humour – van egy kis humorérzéke
je croise les doigts pour Toi! – szorítok neked ! (drukkolok)
au nom du ciel ! – az ég szerelmére !
pour ma part, ça va – részemről, ok
mais vous n’allez tout de même pas me faire croire que – de ugyanakkor nem fogjátok velem elhitetni, hogy

Folytatjuk!

Kiegészítésed van? Hibát találtál? Segíts azzal, hogy hozzászólsz!

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó