Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A « tourner » igét igen gyakran használjuk különböző összefüggésekben, ezekre adunk példamondatokat. 

Az illusztráción szereplő kifejezések :

Elle se tourne. – A lány megfordul.
Tu tournes la clé. – Elfordítod a kulcsot. / Kizárod az ajtót.
Les hélices tournent vite. – A légcsavarok gyorsan forognak.
Vous tournez un film. – Filmet forgattok. / Önök filmet forgatnak.
Je tourne la page. – Lapozok. / Lapozom a könyvet / újságot.
Nous tournons à droite. – Jobbra fordulunk.

Láthatjuk, hogy ezekben a példákban : megfordul, elfordít, forog, forgat, fordít / lapoz, fordul jelentést vehet fel.

Ezeken kívül még számos esetben alkalmazhatjuk, melyeket az alábbi példákkal szemléltetünk.

tourner la sauce – kavarja a mártást
tourner et retourner une idée dans la tête – ide-oda forgat egy gondolatot a fejében
il était assis, le dos tourné à la fenêtre – az ablaknak háttal ült
les gens tournent la barrière – az emberek megkerülik a sorompót
Silence, on tourne ! – Figyelem, filmforgatás !
Cet auteur tourne dans plusieurs film à la fois – Ez a színész egyszerre több filmben is forgat.

Il tourne tout à son avantage. – Mindent a maga hasznára fordít.
tourner bien / mal – jól / rosszul sül el
La plaisanterie a mal tourné. – A tréfa rosszul sült el.
Finalement, l’affaire a bien tourné. – Végül, jól alakult az ügy.
Cette jeune femme a mal tourné. – Ez a fiatal nő rossz útra tért.

Si les choses avaient tourné autrement … – Ha a dolgok másképp alakultak volna …
le temps a tourné au chaud / au froid – az idő melegre / hidegre fordult
le feu tourne au rouge / au vert – a lámpa pirosra / zöldre vált
les choses ont failli tourner au drame – a dolgok kis híján tragikus fordulatot vettek
le moteur toune à vide – a motor üresen jár

le sentier tourne à gauche – a vadászösvény balra fordul
la Terre tourne autour de Soleil – a Föld a Nap körül kering
l’avion a tourné plusieurs fois autour de l’aéroport avant d’atterir – a repülő a leszállás előtt a repülőtér körül körözött
toutes ses pensées tournent autour de l’argent – minden göndolata a pénz körül forog

ce gars tourne sans cesse autour des filles – ez a srác folyton a lányok körül legyeskedik (forgolódik)
Arrête de tourner autour de moi ! – Ne sürgölődj állandóan köröttem !
L’usine tourne à plein régime. – A gyár teljes kapacitással dolgozik / működik.
Sur quel matériel tourne-t-il ce système d'exploitation ? – Milyen gépen fut ez az operációs rendszer ?

ça tourne / tout tourne – forog körülöttem a világ
la tête me tourne – szédülök
tourne-toi de l’autre côté – fordulj a másik oldaladra
se tourner vers qn pour lui demander aide – segítségért fordul valakihez
se tourner contre quelqu’un – valaki ellen fordul

il sait bien tourner ses articles – ügyes cikkeket tud kanyarítani
faire tourner le lait – megaltatja a tejet
le vin a tourné au vinaigre – a bor megecetesedett
tourner en rond – pazarolja az idejét; nem halad előre; mindig ugyanazt csinálja, nem tudja, mit tegyen, hogy kijusson belőle; nem lát kiutat a helyzetből

Tourne la page ! – Lépj túl rajta!
La tromperie tourne souvent sur le trompeur. – Aki másnak vermet ás, maga esik bele.
Chacun a les paumes de ses mains vers soi-même tournées. – Minden szentnek maga felé fordul a keze.
Bon charretier tourne en petit lieu. – Jó bornak nem kell cégér.
Il faut tourner le moulin lorsque souffle le vent. – Addig üsd a vasat, amíg meleg.
Il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. – Kétszer mérj, egyszer vágj. / Bölcsebb a reggelre halasztott tanács. / Előbb gondolkozz, aztán beszélj!


Forrás: Francia nyelv

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó