Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Válogatás a gazdaság és jog kifejezéseibõl - Droit et économie (petit glossaire des expressions utiles)

société (f) commerciale
gazdasági társaság

avoué (m) / avocat (m) chargé de représenter qqn devant le tribunal

jogi képviselõ
- contrat (m), accord (m)
- pacte (m), traité (m)

szerzõdés
- magán
- állami

conclure /passer un contrat
szerzõdést kötni

annuler/résilier un contrat
szerzõdést érvényteleníteni

prolonger un contrat
a szerzõdést meghosszabbítani

prolongation (f) du contrat
szerzõdéshosszabbítás

signer un contrat
a szerzõdést aláírni

résilier/ dénoncer un contrat
a szerzõdést felmondani

délai-congé (m)
délai (m) de dénonciation
délai (m) de préavis
felmondási határidõ

donneur/euse d’ordre
commettant/e

client (m)
megbízó

contrat (m) d’entrepreneur
vállalkozói szerzõdés

contrat (m) de commission
megbízási szerzõdés

dédit (m)
pénalité (f)
kötbér

violation (f) du contrat
szerzõdésszegés

décision (f) judiciaire/de tribunal
bírósági határozat

déposer /présenter une pétition
kérelmet/kérvényt benyújt

pétitionner
kérvényez (jog)

aller en appel / faire appel
fellebbez vmi ellen

cour (f) d’appel
tribunal (m) d’appel
instance (f) supérieure
fellebviteli bíróság

tribunal (m) de première instance
tribunal (m) de deuxième instance
elsõ-/másodfokú bíróság

conditions (pl,f)/clauses (pl,f) / stipulations (pl,f) contractuelles / du contrat
szerzõdési feltételek

contractant/e
partie (f) contractante
szerzõdõ fél

objet (m) du contrat
a szerzõdés tárgya

dispositions (pl,f) finales
dispositifs (pl,m)
záró rendelkezések

Le client s’engage à …
A megbízó köteles …

- confidentialité (f)
- obligation (f) du secret professionnel - titoktartási kötelezettség
- (szerzõdésben)
- ált.

introduire une demande
déposer une plainte
keresetet benyújtani

commanditaire (m)
Bt. kültagja

commandité/e
Bt. beltagja

Loi no ….. du ….(jour) ….(mois)…..(an) sur/relative à…
(la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives )
A …-ról/rõl szóló … évi … számú törvény

règle (f) de droit /juridique
jogszabály

assemblée (f) générale
taggyûlés

convoquer / réunir l’assemblée générale
taggyûlést összehív

contrat (m) de société
társasági szerzõdés

charte (f)
alapító okirat

assemblée (f) générale
közgyûlés

procès-verbal (m)
protocole (m)
jegyzõkönyv

dresser le procès-verbal
jegyzõkönyvet felvesz

rédacteur (m) de procès-verbal
verbalisateur/trice
jegyzõkönyvvezetõ

consigner au procès-verbal
a jegyzõkönyvben rögzít

porter plainte
panaszt tesz

conférer procuration
meghatalmazást adni

être responsable de qqch
felelõs vmiért

(Forrás: fn)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó