Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

„A világbéke a te kezedben van!”  
Vajon teszel is azért valamit, hogy a béke megvalósuljon?

« La paix mondiale est entre vos mains! » 
Est-ce vous faites quelque chose pour parvenir à la paix?

 

A béke nemzetközi világnapját, minden évben, világszerte, szeptember 21-én tartjuk. A Közgyűlés ezt a napot szentelte a béke eszméjének megerősítésére, mind a nemzetek, mind a népesség keretén belül.

La Journée internationale de la paix est observée chaque année, partout dans le monde, le 21 septembre. L'Assemblée générale a consacré cette Journée au renforcement des idéaux de paix, tant au sein des nations et des peuples qu’entre ceux-ci.

Az idei év tárgya a  "Partnerség a békéért - Méltóság mindenki számára", azt szándékozik igazolni, hogy minden társadalom számára alapvető fontosságú együtt dolgozni a békéért.

Le thème de cette année, « Partenariats pour la paix – Dignité pour tous », vise à démontrer qu’il est primordial que toutes les sphères de la société travaillent ensemble pour la paix. 

A béke nemzetközi napjáról 1981-ben, a 36/67-es határozatában döntött az ENSZ közgyűlése, mert a béke az Egyesült Nemzetek alapokmányának egyik fő célkitűzése.

La Journée internationale de la paix a été décidée en 1981 en vertu de la résolution 36/67 de l’Assemblée générale des Nations Unies  car la promotion de la paix fait partie des principaux buts de l'Organisation des Nations Unies en vertu de sa Charte.

2001-ben a Közgyűlés az 55/282-es határozatában egyhangúlag elfogadta szeptember 21-t, mint az év erőszakmentes, tűzszüneti napját.

En 2001, l’Assemblée générale a unanimement adopté la résolution 55/282, établissant le 21 septembre comme journée annuelle de non-violence et de cessez-le-feu.

2015-ben, a Béke Nemzetközi Világnapjával együtt az UNESCO 70. évfordulóját is ünnepeljük.

En 2015, nous célébrons la Journée internationale de la paix en même temps que le 70e anniversaire de l’UNESCO.

Hetven éve ugyanaz az üzenetünk. Nők és férfiak szellemében egyaránt békét kell építeni az alapvető emberi jogok és méltóságok alapzatára, az oktatással, tudománnyal, kultúrával karöltve éppúgy, mint a kommukikációval és információval. A szolidaritás és a párbeszéd a béke legszilárdabb alapja, élén az egyenlőséggel, tisztelettel és kölcsönös megértéssel.  

Depuis soixante-dix ans, notre message reste le même. C’est dans l’esprit des femmes et des hommes qu’il faut construire la paix, sur le socle des droits fondamentaux et de la dignité, par la coopération dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture ainsi que de la communication et de l’information. La solidarité et le dialogue sont les fondements les plus solides de la paix, guidés par l’égalité, le respect et la compréhension mutuelle.

Ezekben a viharos időkben, amikor minden társadalom felismeri az átalakulásokat és amikor a kultúra támadások célpontja, ez az üzenet még soha nem látott fontossággal bír.

En ces temps agités, alors que toutes les sociétés connaissent des transformations et que la culture est prise pour cible, ce message n’a jamais revêtu une telle importance.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó