Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az elszigeteltség öt pszichológiai fázisa – Les 5 phases psychologiques du confinement

Semmi sem idegenebb, mint ami most történik velünk. Nincsenek referenciák, minden az ismeretlen kór szabályai szerint zajlik. Kivéve, ami nem: mások máshol már átélték (vagy átélik, egy kis előrelépéssel) ezt az elszigetelést. Most értékes tanácsokat adunk e karantén különféle mentális szakaszaival kapcsolatban.

 • Rien n’est plus étrange que ce qui nous arrive en ce moment. Nous n’avons pas de références, tout est de l’ordre de l’inconnu. Sauf que non : ailleurs, d’autres ont vécu (ou vivent encore, avec un peu d’avance) ce confinement. Et nous transmettent de précieux conseils sur les différentes étapes mentales de cette quarantaine.

* A túlélési szakasznak nevezett első fázis a legbonyolultabb. Ez az új életmódhoz való alkalmazkodás fázisa, ahol megjelenik a pánik, a rossz alvás, stb ... leggyakrabban "automatikus reakció" módban vagyunk, állandóan figyelve a vírus terjedéséról szóló híreket.

Tanácsok erre a szakaszra: mindenekelőtt ne töltsük minden időnket a nap híreinek fürkészésével és a karanténra történő felkészülés tervével. Foglalkozzunk azzal, mit akarunk csinálni? Hogyan tudjuk ezt a lassú időszakot kvalitatív (minőségi) idővé alakítani? Hogyan fogjuk napjainkat tölteni?

 • * La phase 1, dite phase de survie, est la plus compliquée. C’est la phase d’adaptation à ce nouveau mode de vie, teintée de panique, de mauvais sommeil, etc... On est le plus souvent en mode “réactif”, à regarder sans arrêt les news sur l’évolution du virus.
 • Les conseils pour cette phase : ne surtout pas passer ses journées à regarder les infos et se concentrer sur le plan de préparation de cette quarantaine. Que veut-on en faire ? Comment transformer ce temps lent en temps qualitatif ? Comment va-t-on occuper ses journées ?

* A második fázis a biztonsági fázis. Fokozatosan hozzászokunk ehhez az életmódhoz, csökkentjük ellenállásunkat, rendezzük a szekrények tartalmát és elkezdünk megbékélni ezzel a hosszú időszakkal.

A tanács ebben a szakaszban: hagyjuk el a WhatsApp vagy más internetes alkalmazásokat, és használjuk inkább ezt az időt arra, hogy felfedezzünk olyan szenvedélyt vagy tevékenységet, amelyet soha nincs időnk gyakorolni, mint például a főzés.

 • * La phase 2 est la phase de sécurité. On s’habitue progressivement à ce mode de vie, on baisse nos défenses, on range nos placards et on commence à embrasser ce temps long.
 • Les conseils pour cette phase : se retirer des boucles Whatsapp ou autres trop intempestives, mettre à profit ce temps pour explorer l’une des passion/activités que l’on n’a jamais le temps de pratiquer - par exemple la cuisine.

* A harmadik szakasz az elfogadás szakasza. Ekkor válnak a dolgok igazán érdekessé, amikor az új normák beindulnak. Végül megtanuljuk kezelni időnket, zsonglőrködünk a munkával és a családdal otthon, berendezkedünk saját tempónknak megfelelően. Ez nem a legegyszerűbb szakasz, de ez az új norma és az élet rendhagyó egyensúlya, érdekes módon, meglehetősen jól rendeződik.

Az erre a fázisra vonatkozó tanácsok: ne emlegessük a karantént úgy, mint egy börtönt, inkább úgy, mint nekünk szóló időt, alkossunk egy családi menetrendet, ahol megfelelően elválasztjuk a munkaidőt a családra fordított időtől, annak érdekében, hogy ne gabalyodjunk a kettő közé.

 • * La phase 3 est considérée comme la phase d’appartenance. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, lorsque la nouvelle normalité s'installe. On apprend enfin à gérer son temps, à jongler entre travail et famille à la maison, à s’installer dans son rythme. Ce n’est pas la phase la plus facile mais cette nouvelle norme et cet équilibre de vie inédit s’installent, curieusement, plutôt bien.
 • Les conseils pour cette phase : ne plus évoquer la quarantaine comme une prison mais plutôt comme du me time, créer un calendrier familial pour bien séparer les temps de famille et les temps de travail, ne plus être dans l’entre-deux.

* A negyedik szakasz a nagy jelentőségű fázis. Az összes előző szakasz átlépését követően, rövid idő alatt nagyon sok változáson mentünk keresztül. A kérdés az, hogy ezeket felhasználjuk-e a lehetséges átalakuláshoz: tehát figyeljünk az új ötletekre, amelyek munkavégzésünk, megélhetésünk módjáról születnek és arra, amit valójában meg akarunk tenni.

Erre a fázisra vonatkozó tanács: a lehető legnagyobb mértékben tartsuk fenn az előző fázisban megtalált egyensúlyt. Bizonyára különféle kapcsolatokat alakítottunk ki családunkkal vagy kollégáinkkal amióta együtt éltük meg ezt a válságos időszakot. Mit akarunk tenni?

 • * La phase 4 est appelée phase de l’importance. Après avoir traversé toutes les phases précédentes, vous avez vécu beaucoup de changements en très peu de temps. Il s'agit de les mettre à profit pour une transformation potentielle : soyez donc attentif à toutes les nouvelles idées qui pourraient naître, sur votre façon de travailler, de vivre et sur ce que vous avez vraiment envie de faire.
 • Les conseils pour cette phase : maintenir le plus possible l'équilibre trouvé dans la phase précédente. Vous avez sûrement développé des relations différentes avec votre famille ou vos collègues depuis que vous avez traversé cette crise ensemble. Que voulez-vous en faire?

* Az ötödik szakasz az önfrissítő szakasz. Amint a környezeti pánik és az új esetek száma csökkenni kezd, az élet lassan alkalmazkodik az új szabványhoz. Legyünk éberek és hálásak, hogy végre felemelkedhetünk, még akkor is, ha egy potenciálisan pusztító világjárvány okozta mindezt.

Tanácsok erre a szakaszra: Használjuk ki a gyors változások előnyeit az életmód, a munka stb. változásának felgyorsítása érdekében.

 • * La phase 5, c’est la phase d’auto-actualisation. Alors que la panique ambiante et le nombre de nouveaux cas commencent à baisser, la vie s'ajuste lentement à la nouvelle norme. Rester vigilant et reconnaissant d'avoir enfin émergé, même si usés par une pandémie potentiellement dévastatrice. Prendre du recul par rapport à sa transformation.
 • Les conseils pour cette phase : Tirer parti du changement rapide pour accélérer des changements dans son style de vie, son travail, etc.

Courage !

Source : seasonly

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó