Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
De gauche à droite : Addy (6 ans), Sarah Levine (mère biologique d'Oscar), Viviane (22 mois), Darvin (15 mois), Aimée Melton (mère porteuse d'Oscar), Elly (10 ans) et Oscar (3 ans et demi).

"Lehetőséget adtam egy másik nőnek, hogy anya lehessen"

« J’ai donné la possibilité d’être mère à une autre femme »

A párizsi Sarah Levine otthonában, öt egy és tíz év körüli gyermek ül az asztal körül. Elly, Addy, Darvin, Oscar és Viviane tesvérek vagy unokatestvérek lehetnének, de a valóság ettől sokkal bonyolultabb. Semmilyen rokoni kapcsolatuk nincs, mégis egy családot alkotnak. Furcsa, szokatlan, de mégis család. A kapcsolat kettős a gyerekek között ülő asszonyoknál, akik azt mondják magukról, hogy nővérek. Tény, hogy egyikük szüli a gyermeket a másiknak. A 41 éves Aimée Melton hozta világra a most 4 éves Oscar-t, aki a 46 éves Sarah fia. Mindketten amerikaiak. Sarah tíz éve költözött Párizsba és feleségül ment egy franciához. Aimée egy hetet tölt Sarah-nál három gyermekével.

Dans la maison parisienne de Sarah Levine, cinq enfants âgés de 10 ans à 1 an jouent autour de la table de la salle à manger. Elly, Addy, Darvin, Oscar, et Viviane pourraient être frères et sœurs, ou cousins. La réalité est plus compliquée. Ils n’ont pas tous de lien de famille, et pourtant ils en forment une. Biscornue, atypique, mais une famille tout de même. Son lien est le duo de femmes assises avec les enfants, qui se disent « comme des sœurs ». En fait, l’une a porté l’enfant de l’autre. Aimée Melton, 41 ans, a mis au monde Oscar, 4 ans, le fils de Sarah, 46 ans. Elles sont toutes deux américaines. Sarah est installée à Paris depuis dix ans, et mariée à un Français. Aimée passe une semaine chez Sarah avec ses trois enfants.

Hogy teljes legyen a kép, hiányzik Sarah második gyermekének, Viviane-nek a béranyja. Mint Aimée, ő is Denver-ben él az Egyesült Államokban. Sarah egy harmadik gyermeket is vár ... egy harmadik béranyától. Ez a kis világ együtt köszönti a nemzeti ünnepet július 4-én az USA-ban, Sarah családjával. "Különleges kapcsolatom van azokkal a nőkkel, akik gyermekeimet hordják - mondja Sarah. Különösen Aimée-vel, első gyermekem anyjával." "Amikor nincs másunk csak a szeretet" címmel jelent meg a könyv a Flammarion kiadónál, amit együtt írtak. februárban. Oscar születése óta, a két "anya" évente kétszer látja egymást.

Pour que le tableau soit complet, il manque la mère porteuse de Viviane, le deuxième enfant de Sarah. Comme Aimée, elle vit à Denver aux États-Unis. Sarah a mis un troisième enfant en route, avec… une troisième mère porteuse. Tout ce petit monde fêtera ensemble la fête nationale du 4 Juillet aux Etats-Unis, dans la famille de Sarah. « J’ai une relation spéciale avec les femmes qui ont porté mes enfants, confie Sarah. En particulier avec Aimée, la première. » Elles ont écrit un livre ensemble, Lorsqu’on n’a que l’amour, paru chez Flammarion en février (304 p., 19 euros). Depuis la naissance d’Oscar, les deux « mères » se voient deux fois par an.

Sarah és Aimée amerikai stílusú dolgot művelnek: pénzt csinálnak. Kendőzetlenül feltárják történetüket, megadva családi nevüket és elfogadják, hogy gyermekeiket lefotózzák. "Ők igazi gyerekek, nem padig ál-polgárok - erősködik Sarah. Ez egy ritkaságszámba menő hozzáállás Franciaországban, ahol a béranyaság tabunak minősül, annak ellenére, hogy az egyesületek szerint 200 család alkalmazná évente.

Sarah et Aimée font les choses à l’américaine : cash. Elles dévoilent leur histoire sans fard, donnent leurs noms de famille, et acceptent que leurs enfants soient photographiés. « Ce sont de vrais enfants, de vraies personnes, pas des sous-citoyens », insiste Sarah. Une attitude rare en France, où la gestation pour autrui (GPA) est un sujet tabou, même si 200 familles y auraient recours chaque année selon les associations.

"Nem pénzért csináltam"

Aimée ötlete volt a könyv. "Aggódtam az egész érzelmi hatása miatt" - magyarázza angolul. De azt gondoltam, a kisbabának később majd el kell olvasnia ezt a történetet. Magas, masszív felépítésű, flanc nélkül öltözködő nő, aki soha sem hagyta el szülésznői szakmáját. És a kérdés, ami felvetődik: miért hordja ki mások gyermekeit? "Csodálatosnak, fontosnak és hatalommal bírónak érzem magam általa" - magyarázza. Mielőtt nevetve hozzáteszi: "Vagy talán egoizmus miatt."

« Je ne l’ai pas fait pour l’argent »

C’est Aimée qui a eu l’idée du livre. « J’étais inquiète des répercussions émotionnelles de tout cela, explique-t-elle en anglais. Et je pensais que le bébé devrait pouvoir lire cette histoire plus tard. » Grande, solidement bâtie, habillée sans chichis, elle n’a jamais quitté sa profession de sage-femme. La question brûle les lèvres : pourquoi porter l’enfant d’un autre couple ? « Cela m’a fait me sentir merveilleuse, importante, puissante », explique-t-elle. Avant d’ajouter en riant : « C’est peut-être un truc égomaniaque ! »

Vajon kapzsiság ez? Sarah és férje 110 ezer eurós teljes költségéből 27 ezer Aimée zsebébe vándorolt.  "Ha figyelembe vesszük, hogy mindez két évig tartott, nem is olyan sok. - válaszolja. Nem tettem volna meg fizetség nélkül, de nem pénzért csináltam. Elsősorban arra szolgált, hogy bizonyítsak a családom és a férjem előtt."

Est-ce l’appât du gain ? Sur les 110 000 euros dépensés au total par Sarah et son mari, 27 000 euros sont allés à Aimée. « Si on tient compte du fait que cela a pris deux ans au total, ce n’est pas énorme, répond-elle. Je ne l’aurai pas fait sans l’argent, mais je ne l’ai pas fait pour l’argent. Il a surtout servi à me justifier vis-à-vis de ma famille et de mon mari. »

Sarah egyik közeli rokona lépett kapcsolatba Aimée-vel, mert elárulta szíve vágyát, hogy béranya legyen.  Sarah és férje, négy éven keresztül próbálkoztak gyereknemzéssel. A méhnyálkahártya rákot követő méh eltávolítással minden reményük elveszett, hogy egyedül sikerüljön. "A megoldásom neve a béranyaság volt, foglalta össze Sarah. De férje véleménye Franciaország hivatalos álláspontjával, a határozott ellenzéssel egyezett. 

C’est une proche de Sarah qui l’a mise en relation avec Aimée, car elle lui avait confié son désir de devenir mère porteuse. Sarah et son mari tentaient depuis quatre ans d’avoir un enfant. Un cancer de l’endomètre suivi d’une ablation de l’utérus venait de leur enlever tout espoir de concevoir seuls. « Ma solution avait un nom : gestation pour autrui », résume Sarah. Mais son mari Éric a un avis « conforme à la position officielle de la France » : résolument hostile.

Aimée nem anyának, hanem őrangyalnak érzi magát

Meg kellett meggyőznie férjét. "Lassacskán megnyílt az elméje, azzal a feltétellel, hogy az illetőnek megfelelő kockázattudata legyen, és hogy ne zsákmányolják ki" - meséli Sarah. Sarah és Aimée között különös kapcsolat játszódik le. Sarah és Eric ivarsejtjeiből in vitro** embriókat ültettek be Aimée méhébe. Elvetélt, majd ezt követően kialakult a terhesség, ami Oscar születését eredményezte. Aimée pótmamának és nem anyának érezte magát. "Mindig kérdezik, nem volt-e nehéz átadni a gyermekem. - meséli. De sosem tekintettem a saját gyermekemnek.  Nem egy babát adtam át. A lehetőséget adtam egy másik nőnek, hogy anya lehessen."

Aimée se sent "gardienne" pas mère

Il a donc fallu le convaincre. « Il a peu à peu ouvert son esprit, à condition que la personne ait une bonne conscience du risque, et qu’on ne l’exploite pas », raconte Sarah. Entre Sarah et Aimée, le courant passe. Des embryons formés in vitro à partir des gamètes de Sarah et Eric sont implantés dans l’utérus d’Aimée. Une fausse couche, puis les rebondissements de la grossesse qui aboutira à la naissance d’Oscar.  Aimée se sent « gardienne », pas mère. « On me demande toujours si cela n’a pas été difficile de donner mon bébé, argumente-t-elle. Mais je ne l’ai jamais considéré comme mon enfant. Je n’ai pas donné un bébé. J’ai donné la possibilité d’être mère à une autre femme. »

"Bér-testvér"

Semmit sem titkol az ürességből, ami a szülést követően rátör, amikor készakarva a gyerek és maga közé helyezi a törölközőt, mert úgy érzi, nem szabad hozzáérnie, nehogy elárassza az elsöprő szeretet. "Nem hagyom el Sarah-t és babáját. Valójában, Sarah-t jobban figyelem, mont Oscart. Figyelem örömét, abból merítek erőt, meséli könyvében. A dublőr átadja helyét az igazi anyának. (...) . Annyi türelmetlen várakozás, annyi befektetett energia az előkészületek során. És aztán hirtelen semmi. Mindennek vége."

« Surro-brother »

Elle ne cache rien, pourtant, du vide qui l’a envahi après l’accouchement, quand elle a volontairement placé une serviette entre elle et l’enfant, qu’elle ne se sentait « pas autorisée à toucher de peur que l’amour déferle ». « Je ne quitte pas des yeux Sarah et son bébé. Je regarde Sarah bien plus qu’Oscar, en fait. Je contemple sa joie et je m’en nourris, raconte-t-elle dans le livre. La doublure a cédé sa place à la vraie maman. (…) Tant d’attente impatiente, tant d’énergie investie en préparatifs. Et puis soudain plus rien. Tout est fini. »

Nincs benne megbánás. "Minden jelentősebb vállalkozás után ürességet érzünk magunkban." - teszi hozzá. Védelmező, de nem birtokló szeretetet érez Oscar iránt. Gyermekei ismerik őt és "surro-broter"-nek hívják, azaz bér-testvérnek az angol béranya (surrogate mother) kifejezésből. Sarah szereti a francia "mère porteuse" kifejezést. A "gestatrice" (béranya) túl száraz, mondja. Aimée lehetővé tette számomra, hogy anya legyek. Nem akarom kitörölni a dolog érzelmi oldalát."

Elle n’a pas de regrets. « On ressent un vide après chaque grand projet », assume-t-elle. Elle a aujourd’hui pour Oscar un sentiment d’amour « protecteur mais pas possessif ». Ses enfants le connaissent et l’appellent leur « surro-brother », de l’anglais surrogate mother, qui signifie mère de substitution. Sarah aime l’expression française de mère porteuse. « Gestatrice, c’est trop sec, dit-elle. Aimée m’a permis de devenir mère. Je ne veux pas enlever ce côté émotionnel. »

A két nő azt állítja, feministák. "Az Egyesült Államokban ez azt jelenti, hogy a nők szabadon rendelkezhetnek testükkel, gúnyolódik Aimée. A feministáknak, akik ellenzik a dajkaterhességet, magukkal kellene foglalkozniuk ahelyett, hogy másoknak mondják, mit kell tenniük." Habár, jól tudják, hogy tapasztalataik távol állnak azoktól az indiai vagy ukrán nőktől, akik a túlélésért vállalják a terhességet, néha nehéz anyagi körülmények között, legtöbbször nem tartva a kapcsolatot a gyermekkel. Ebben az egy dologban a két barátnő nem ért egyet. Sarah azt állítja, nem tenné ilyen körülmények között. Aimée úgy gondolja, hogy "ha ez a legjobb megoldás számukra", akkor ezeknek a nőknek kell meghozniuk a döntést.

Les deux femmes se revendiquent féministes. « Aux États-Unis, cela veut dire que les femmes sont jugées libres de disposer de leurs corps, ironise Aimée. Les féministes qui s’opposent à la GPA devraient s’occuper du leur au lieu de dire aux autres ce qu’elles doivent faire. » Elles savent pourtant que leur expérience est à mille lieues de celle des Indiennes ou des Ukrainiennes qui portent des enfants pour survivre, dans des conditions matérielles parfois difficiles, la plupart du temps sans garder de lien avec l’enfant. Sur ce point seulement, les deux amies ne sont pas d’accord. Sarah affirme qu’elle ne l’aurait pas fait dans ces conditions. Aimée estime que « si c’est la meilleure solution pour elles », c’est à ces femmes de décider.

Source: Le Monde - Gaëlle Dupont

Fordította: Párducz Erzsébet

nem az élő szervezetben, hanem azon kívül, ellenőrzött körülmények között, például kémcsőben vagy Petri-csészében elhelyezett ivarsejteket termékenyítenek meg, majd visszaültetik a szervezetbe

Hibát találtál? Te máshogy fordítanád? Mondd el hozzászólásban!

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó