Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A "croquer" - ropogtat (ebben a jelentésében), egy nagyszerű hangutánzó szó. Amikor friss almába vagy körtébe harapunk a "croquer" kiejtéséhez hasonló hangot hallunk. De hogyan tároljuk ezeket a gyümölcsöket, hogy még tél derekán is frissek maradjanak? Ehhez ad tanácsokat kétnyelvű írásunk.  

Le bonheur est dans le verger !  

En ce début d'automne, pommiers et poiriers affichent une forme resplendissante. Leurs branches chargées de fruits rutilants sous le soleil matinal excitent les papilles du jardinier qui veille sur eux depuis le printemps. De quoi comprendre, au passage, qu'Adam ait pu «craquer» à la vue du fruit défendu, qui, selon la tradition (la Bible ne précise pas à quelle espèce appartenait «l'arbre de la connaissance du Bien et du Mal»), était, comme chacun sait, une pomme!

A boldogság a gyümölcsöskertben van !

Az idei ősz elején, az alma-, és körtefák ragyogó termést mutatnak. A reggeli napfényben csillogó gyümölcsöktől roskadozó ágaik felizgatják a kertész ízlelőbimbóit, aki tavasz óta felügyel rájuk. Amiből, mellesleg azt is megérthetjük, miért tört meg Ádám a tiltott gyümölcs látványától (a Biblia nem határozza meg pontosan, milyen faj tartozott a jó és rossz Tudásának fájához), ez a gyümölcs egy alma volt, mint mindenki tudja!

La récolte s'annonce, en effet, exceptionnelle tant en quantité qu'en qualité. Le (très) chaud soleil de l'été 2015 a gorgé les fruits d'arômes et de sucre et empêché les maladies, comme la moniliose, de «pourrir» la fête. Reste maintenant à gérer l'abondance. Si c'est nettement plus agréable que d'organiser la pénurie, il n'empêche que vous êtes obsédé à l'idée de perdre le moindre de ces précieux dons de la nature et… de votre travail. Certes, on en donne à la famille, aux voisins, aux amis… On fait des compotes, des confitures, des bocaux en pagaille. Mais ces méthodes éprouvées, ne doivent pas vous oublier qu'il y a moyen de conserver «en frais» certains de vos plus beaux spécimens pendant une partie de l'hiver, voire au-delà.

A termés valóban kivételes mennyiséget és minőséget ígér. A 2015-ös forró nyár zamattal, cukorral töltötte fel a gyümölcsöket és megakadályozta a betegségeket, mint a monilia, hogy elrontsa ezt az ünnepet. Most már csak jól kell kezelni ezt a bőséget. Bár ez sokkal kellemesebb dolog, mint a szükölködés, ennek ellenére folytonosan kísérti önt a gondolat, hogy a lehető legkevesebbet veszítsen a természet értékes adományából ...és munkájából. Bizonyára, adnak belőle a családnak, a szomszédoknak, barátoknak. Kompótot, dzsemet készítenek, üvegek összevisszasága mindenfelé. De ezek a bevált módszerek,  nem valószínű, hogy elfelejtetik önnel : van egy módja a frissen tartásnak a legszebb példányok számára, télire és akár azon is túl.

Pour avoir le plaisir de déguster une pomme ou une poire bien juteuse à Noël, quelques règles simples sont à respecter. Premier point: seules les variétés tardives sont aptes à la conservation: ‘Doyenné du Comice', ‘Conférence' ou ‘Beurré Hardy' pour les poires; ‘Belle de Boskop', ‘Reinette de Brive' (ou ‘Sainte-Germaine'), ‘Clochard' pour les pommes. Ne tentez pas l'expérience avec des variétés précoces comme la ‘Reine des reinettes' ou la poire ‘Williams'. Celles-ci doivent être consommées rapidement ou, s'agissant de la seconde, transformées… en eau-de-vie.

Ahhoz, hogy elnyerjük egy alma vagy egy szaftos körte karácsonyi kóstolásának gyönyörét, néhány egyszerű szabályt kell betartani. 

Első pont: csak a kései fajták alkalmasak a konzerválásra, ezek a ‘Doyenné du Comice', ‘Conférence' vagy ‘Beurré Hardy' a körtékből; és ‘Belle de Boskop', ‘Reinette de Brive' (vagy ‘Sainte-Germaine'), ‘Clochard' az almákból.

Ne próbálkozzon a korai fajtákkal, mint a ‘Reine des reinettes' vagy  Vilmos körte. Ezeket gyorsan el kell fogyasztani vagy át kell alakítani ...pálinkává.

Seconde règle, les fruits véreux, malades ou tombés à terre sont bien sûr à écarter. Ceux que vous destinez à séjourner durablement dans votre fruitier ou dans votre cave doivent impérativement être cueillis mûrs sur l'arbre et par temps sec, une fois séchée la rosée du matin, en les soulevant légèrement et en les faisant pivoter d'un quart de tour. Si le fruit se détache de lui-même, c'est qu'il est à point.

Második szabály: kukacos, beteg, földre esett gyümölcsöt el kell különíteni. Azokat, amelyeket tartósításra szán gyümölcskereskedésébe vagy pincéjébe, feltétlenül mindig éretten szedje le a fáról, száraz időben, a reggeli harmat felszáradását követően, óvatosan emelje meg a gyümölcsöket, egy negyed fordulattal tekerje meg. Ha a gyümölcs magától leszakad, itt a gyümölcsszedés ideje.

Heureux élus

Gardez les heureux élus en observation pendant une dizaine de jours dans des cagettes placées au frais et à l'abri du soleil, le temps de repérer et d'éliminer ceux qui sont infectés par des spores de champignon, et placez-les ensuite côte à côte (queue en bas pour les pommes, en haut pour les poires), sans qu'ils se touchent, dans des clayettes en bois préalablement désinfectées à l'eau de Javel ou à la bouillie bordelaise. Pour finir, le local de stockage doit être faiblement éclairé, ventilé et frais (idéalement en dessous de 10°C), avec une hygrométrie comprise entre 65 et 85 %. Prévoyez ensuite des visites régulières pour éliminer les fruits pourris avant qu'ils ne contaminent leurs voisins et… pour croquer ceux qui auront brillamment passé toutes ces épreuves. Certaines variétés se conservent ainsi jusqu'au printemps. 

À vos couteaux!

Boldog kiválasztottak

Tartsa a kiszemelteket 10 napon át hűvös helyen elhelyezett ládákban, naptól védve – ez a gombaspórával fertőzött egyedek kiválogatásának és elkülönítésének ideje –, majd helyezze őket egymás mellé (az almákat szárral lefelé, a körtéket szárral felfelé), anélkül, hogy egymáshoz érnének az előzőleg kloriddal vagy bordói lével fertőtlenített fapolcokon. Végezetül, a helyi tároló legyen félhomályos, jól szellőző és hűvös (10 °C alatt ideális), 65-85%-os relatív páratartalommal. Ezt követően ütemezze be a rendszeres látogatásokat, távolítsa el a rothadó gyümölcsöket mielőtt azok megfertőznék szomszédjaikat és ... a többi már csak elropogtatásra vár mindazok számára, akik sikeresen teljesítették ezt a feladatot. Egyes fajták tavaszig jól megőrizhetők. 

À vos couteaux!

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó