Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Enseignons à nos enfants à être heureux plutôt que parfaits. – Arra tanítsuk gyermekeinket, hogy boldogok legyenek, mintsem tökéletesek. 

Les premières années de la vie sont fondamentales pour tous les êtres humains : le besoin de protection, la dépendance envers ses parents, la soif d'amour et de satisfaction sont ce qui déterminera dans une large mesure leur vie âge d'adulte. Mais la plupart des cultures ignorent les besoins fondamentaux des enfants et le but de la vie afin de leur faire suivre une carrière à laquelle ils ne sont pas préparés, leur apprendre la compétitivité, l'indépendance, adopter des attitudes qui aident à se distinguer des autres.

  • Az első életévek alapvető fontosságúak minden ember számára: a védelem szükségessége, a szülőktől való függőség, a szeretet és az elégedettség vágya nagyban meghatározza a felnőtt életét. A legtöbb kultúra azonban figyelmen kívül hagyja a gyermekek alapvető szükségleteit és az élet célját annak érdekében, hogy karriert építsen, amelyre még nem készült fel, hogy megtanítsa számukra a versenyképességet, a függetlenséget, olyan hozzáállást alkalmazzon, amely segít abban, hogy megkülönböztessük magukat másoktól.

Les enfants, comme les éponges, absorbent tout ce que leurs principales sources d'influence leur offrent. Les enfants n'ont pas besoin d'apprendre à aller aux toilettes à l'âge de deux ans, ni de lire à l'âge de quatre ans, ni d'accrocher des médailles sur un mur. Cela ne veut pas dire que c'est un mal, mais un enfant ne doit pas être forcé de faire autre chose que ce qui le rend heureux, il ne doit pas être comparé aux autres, ni ne doit subir un "pronostic" de sa vie pour qu'il se distingue de ses pairs.


  • A gyerekek olyanok, mint a szivacsok, mindent felszívnak, amit alapvető forrásuk számukra felkínál. A gyermekeknek nem kell kétéves korukban megtanulniuk a fürdőszobába menni, sem négyéves korukban nem kell tudni olvasniuk, vagy a falra akasztani kitüntetéseiket. Ez nem azt jelenti, hogy mindez rossz dolog, de a gyermeket nem szabad arra kényszeríteni, hogy bármi mást csináljon, mint ami boldoggá teszi, nem szabad összehasonlítani másokkal, és nem kell elszenvedniük az élet "előrejelzéseit" azért, hogy különbözzenek társaiktól.

Nous sommes tous spéciaux dans quelque chose, et cette "spécialité" ne se traduit pas nécessairement par une pression sur un enfant pour qu'il excelle dans un sport, sacrifiant ses heures de jeu, encore moins lorsque c'est le résultat des caprices des parents ou de leurs rêves frustrés reposés sur leur progéniture. Si on apprend aux enfants à écouter, à faire ce qu'ils veulent, à penser, à gérer leurs émotions, on leur donnera certainement des outils pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes leurs options de vie, même à un jeune âge.

  • Valamennyien különlegesek vagyunk, és ez a "különlegesség" nem feltétlenül jelenti azt a nyomást, amely a gyermeket arra ösztönzi, hogy feláldozza a játék óráját azért, hogy kiemelkedjen a sportban, még kevésbé, ha ez a szülők szeszélyeinek vagy az utódaikra rótt, csalódott álmaik eredménye. Ha a gyerekeket megtanítják figyelni, azt tenni, amit akarnak, gondolkodni, érzelmeiket kezelni, minden bizonnyal olyan eszközöket adnak majd kezükbe, hogy már fiatalon is megválaszthassák saját életmódjukat.

Les conseils des parents sont toujours utiles, et même certaines suggestions, mais l'imposition ne devrait pas être une ressource car, bien souvent, les talents de l'enfant ne se développent pas parce qu'on l'encourage à faire toute activité que nous pensons être la meilleure pour lui.

  • A szülők tanácsai mindig hasznosak, sőt néhány javaslat is, de a ráerőszakolás nem képezhet szabad forrást, mert így a gyermek adottságai gyakran nem fejlődnek ki, hiszen arra ösztönözzük őt, hogy bármilyen tevékenységet végez – amit mi gondolunk –, számára mindig az a legjobb.

Les enfants heureux

La contribution la plus précieuse que nous pouvons offrir à nos petits est l'amour, le respect de leur temps, de leurs goûts, de leurs préférences, du temps libre que nous leur offrons, de l'intérêt que nous portons à leurs choses, même si nous les considérons comme très "petits". C'est ce qui définira leur confiance en soi, leur estime de soi, leur sentiment d'appartenance. Ce qu'il faut encourager, c'est l'impulsion d'être meilleur qu'eux-mêmes, de concrétiser leur meilleure version d'eux-mêmes jour après jour, indépendamment de ce que font les frères et sœurs, camarades de classe ou les enfants du voisin.

  • A legértékesebb dolog, amelyet a kicsiknek tudunk nyújtani, a szeretet, az idejük, ízlésük, kedvelt tevékenységük iránti tisztelet, a számukra felajánlott szabadidőnk, a dolgok iránti érdeklődésük tisztelete, még akkor is, ha nagyon kicsiknek tekintjük őket. Ez határozza meg önbizalmukat, önértékelésüket, hova tartozásukat. Amit ösztönözni kell, az a lendület, hogy jobbak legyenek, mint önmaguk, hogy nap mint nap megvalósíthassák a maguk legjobb verzióját, függetlenül attól, amit testvérek, osztálytársak vagy a szomszéd gyermekei csinálnak.

Chaque être est unique et a le droit d'être heureux, entouré de personnes qui l'apprécient pour ce qu'il est, guidé sans être forcé ; quand ces bases seront bien établies, il y aura peu de chances que l'enfant ne puisse être aligné avec sa conception du bonheur, et il se démarquera sûrement dans la vie future, non pour son esprit de compétition, mais parce qu'il saura ce qu'il veut, ce qui le rend heureux. Il ne sera pas parfait, mais il aura les idées claires sur le but de la vie, qui n'est rien d'autre que... d'être heureux !

  • Minden lény egyedi, és joga van ahhoz, hogy boldog legyen, hogy olyan emberek vegyék körül, akik kényszerítés nélkül értékelik, ki is ő valójában; és amikor ezek az alapok jól megalapozottak, kevés esély van arra, hogy a gyermek ne igazodjon a boldogság elképzeléséhez, és biztosan kiemelkedjen jövőbeli életében, nem versenyszellemben, hanem azért, mert tudni fogja, mit akar, ami boldoggá teszi. Nem lesz tökéletes, de világos elképzelései lesznek az élet céljáról, ami nem más, mint ... hogy boldog legyen!

Source : regardecettevideo

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó