Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Fruits de mer – Tenger gyümölcsei

Compréhension écrite – Szövegértés

Qu'est-ce qui les rend toxiques ? – Mi teszi ezeket mérgezővé?

Tout le monde sait que manger une huître ou une moule avariée lors d'un repas de fruits de mer peut avoir des conséquences très déplaisantes. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que l'on peut souffrir non pas d'une, mais de quatre sortes d'intoxication par les fruits de mer. Chacun de ces types d'empoisonnements est causé par des composés chimiques différents et présente des symptômes distincts, qui dans certains cas peuvent être très graves.

Mindenki tudja, hogy egy poshadt osztriga vagy egy kagyló a tenger gyümölcseiben kellemetlen következményekkel járhat. Ami talán kevésbé ismert, hogy nem csupán egy, hanem négyféle mérgezéstől szenvedhetünk: ezeket a mérgezéseket  különböző kémiai vegyületek okozzák, és különböző tüneteik vannak, amelyek egyes esetekben nagyon súlyosak lehetnek.

Les coquillages sont des organismes filtreurs ce qui signifie qu'ils se nourrissent en faisant circuler l'eau dans leur coquille pour retenir les particules nutritives. On estime que les huîtres filtrent environ cinq litres d'eau à l'heure. Leur régime est constitué en particulier de dinoflagellés, des organismes unicellulaires et de plancton. De grandes concentrations marines de ces organismes peuvent provoquer des « marées rouges » ou « efflorescences algales ». Ces proliférations peuvent être nuisibles à la vie marine et empoisonner les coquillages par l'accumulation importante des toxines présentes dans les dinoflagellés ou les algues qu'ils absorbent.

A kagylók szűrő életmódot folytató szervezetek, amely azt jelenti, hogy a víz megszűrésével táplálkoznak, visszatartva a táplálékrészecskéket. Az osztrigák - becslések szerint -, óránként körülbelül öt liter vízet szűrnek át. Táplálékuk különösen páncélos ostorosokból (Dinoflagellata), egysejtű organizmusokból és planktonokból áll. Ezeknek az organizmusoknak a magas tengeri koncentrációja úgynevezett "vörös dagályt" vagy "algavirágzást" okozhat. Ezek a túlszaporodások károsak lehetnek a tengeri életre és mérgezhetik a kagylóféléket a páncélos ostorosok (dinoflagellés) vagy algák által felszívott és jelentősen felhalmozódott méreganyagok hatására.

Les marées rouges

Les quatre sortes d'intoxication par les fruits de mer sont des pathologies diarrhéique, neurotoxique, amnésique et paralysante.

A tenger gyümölcsei által okozott négyféle mérgezés a hasmenés, neurotoxicitás hatása az idegrendszerre, amnézia, emlékezetkiesés, és bénulás.

Des efflorescences algales

Les intoxications les moins graves – A kevésbé súlyos mérgezések

La moins grave des quatre sortes d'intoxication est peut-être celle qui provoque des diarrhées. Elle se manifeste également par des nausées, des crampes d'estomac et des vomissements. Un type particulier de dinoflagellés est responsable de la production du poison, l'acide okadaïque. Une quantité aussi faible que 48 mg peut déclencher les symptômes qui peuvent durer trois jours, et l'acide okadaïque n'est pas altéré par la cuisson. Il agit en rendant les cellules très perméables à l'eau, ce qui déséquilibre les échanges d'eau dans les intestins et conduit à la diarrhée. Bien que ses effets soient désagréables, on ne recense aucun décès suite à un empoisonnement de ce type. 

A négyfajta mérgezés közül a legkevésbé súlyos a hasmenés. Hányinger, gyomorfájás és hányás jelentkezik. A dinoflagellátumok egy bizonyos tipusa a felelős a méreg (okadaic-sav) előállításáért. Egy 48 mg-ig terjedő mennyiség három napig tartó tüneteket okozhat, és az okadiac sav hatását a főzés sem befolyásolja. A sejteket nagyon vízáteresztővé változtatja, ami kiegyensúlyozatlanná teszi a vízcserét és hasmenéshez vezet. Noha hatásai kellemetlenek, következményeként nem tartunk nyilván halált okozó mérgezést.

Vous survivrez sans doute aussi à un empoisonnement neurotoxique, quoiqu'il y ait déjà eu des hospitalisations. Dans ce type d'intoxication, une dizaine au moins de composés, les brévétoxines, sont responsables des symptômes. Ils comprennent la nausée, les vomissements, les troubles de l'élocution, une sensation de picotement dans la bouche, sur les lèvres ou la langue, et même, dans des cas plus rares, une paralysie partielle et temporaire. Ces composés non plus ne sont pas détruits par la chaleur et restent donc nocifs, même après cuisson.

Kétség kívül már önök is szenvedtek neurotoxikus mérgezésben, kórházi kezelésben. Ilyen tipusú mérgezésért legalább tíz vegyület felelős. Ezen mérgezések közé tartozik az émelygés, a hányás, az elmosódott beszéd, a szájban és ajkakon vagy nyelven fellépő bizsergő érzés, ritkán részleges és ideiglenes bénulás. Ezek a vegyületek nem pusztulnak el hő hatására, még főzés után is károsak maradnak.

Les intoxications aux fruits de mer les plus graves – A tenger gyümölcsei legsúlyosabb mérgezései

Le troisième type d'empoisonnement, l'intoxication amnésique, est provoqué par la production d'acide domoïque par des algues, les diatomées. Ses symptômes sont des nausées, des vomissements et des diarrhées, ainsi que des symptômes neurologiques comme la migraine, la perte de mémoire à court terme, et dans les cas les plus sévères, des troubles du rythme cardiaque ou la mort. Une fois encore, l'acide domoïque n'est pas détruit pas la cuisson, et il n'existe pas d'antidote.

A mérgezések harmadik tipusát, az amnéziás mérgezést az algák által termelt diatomiák (domoic sav) okozza. Tünetei: hányinger, hányás és hasmenés, valamint idegrendszeri tünetek, például migrén, rövid távú memóriavesztés és a legsúlyosabb esetekben szívritmuszavarok vagy halál. A domoic sav nem bomlik el főzés hatására és nincs ellenszere.

L'intoxication paralysante, la dernière des quatre, est potentiellement la plus grave. Elle est causée principalement par la saxitoxine produite par des dinoflagellés et des cyanobactéries. La saxitoxine interfère avec la transmission de l'influx nerveux, ce qui peut conduire à la paralysie ; outre les symptômes habituels, la paralysie graduelle des tissus musculaires peut entraîner une insuffisance respiratoire et l'arrêt cardiaque.

A négyből az utolsó, potenciális legsúlyosabb mérgezés a paralitikus mérgezés. Főleg a dinoflagellák és cianobaktériumok által termelt szaxitoxin okozza. A szaxitoxin összejátszik az idegimpulzusok átvitelévelt, ami bénuláshoz vezethet; a szokásos tünetek mellett az izomszövet fokozatos bénulása légzési elégtelenséghez és szívmegálláshoz vezethet.

En raison des effets potentiellement mortels des intoxications par les coquillages, leur récolte peut être interdite lors des épisodes de marées rouges. Si vous ressentez les symptômes d'un empoisonnement après un repas de fruits de mer, il est conseillé de consulter un médecin immédiatement.

A kagylómérgezés potenciálisan halálos következményei miatt a kagylók gyűjtése tilos a vörös dagály időszakában. Ha a tenger gyümölcseinek fogyasztását követően mérgezés tüneteit tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz.

Source : futura-sciences

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó