Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

 

Cet évènement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Le Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde.

Ezt az eseményt, 1970. április 22-én ünnepelték először. A Föld napja ma már a világ legelismertebb környezetvédelmi rendezvénye.

Journé Mondial La terre

Le fondateur de cet événement est un ancien élève, maintenant sénateur américain Gaylord Nelson. Il encouragea les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leurs communautés.
Aujourd'hui, le Jour de la Terre est célébré, à travers le monde, par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays.

Ennek az eseménynek az alapítója Gaylord Nelson, egykori diák, jelenleg amerikai szenátor. Arra bátorította a diákokat, hogy dolgozzanak ki környetettudatos projekteket közösségeikben.
Manapság, világszerte –184 országban –, több mint 500 millió ember ünnepli a Föld napját.

La Journée Internationale de la Terre nourricière 2014 met l'accent sur les villes vertes, et mobilise des millions de personnes qui veulent créer un environnement sain et durable grâce à une transformation écologique de communautés du monde entier.

A Földanya Nemzetközi Napja 2014-ben, elsősorban a zöld városokra fektet hangsúlyt és emberek millióit mozgósítja, akik egy egészséges és fenntartható környezeti átalakulást szeretnének létrehozni világszerte.

Journée Mondiale de la Terre 1

Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. La population urbaine augmentant et les effets du changement climatique s'aggravant, nos villes doivent évoluer pour tenir compte de ces changements.

Ma már a népesség több mint fele városokban él. A városi lakosság száma növekszik és az éghajlat változásának hatásai romlanak, városainknak át kell alakulniuk, hogy számba vegyék ezeket a változásokat.

Il est temps pour nous d'investir dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, de reconstruire nos villes et villages, et de commencer à résoudre la crise climatique.
Au cours des deux prochaines années, et en particulier à l'occasion de la Journée de la Terre 2014, la campagne « Des villes vertes », devrait engager un mouvement mondial pour accélérer cette transition.

Számunkra itt az ideje, hogy befektessünk az energiahatékonyságba és a megújuló energiába, hogy újjáépítsük városainkat és falvainkat, hogy elkezdjük megoldani az éghajlati válságot.
Az elkövetkező két évben, és különösen a Föld Napja 2014 alkalmából, a « Des villes vertes » (zöld városok) kampányt globális mozgalommá kell fejleszteni, hogy felgyorsítsuk az átmenetet.

Qu'est-ce qu'une Ville verte ?

Une Ville verte tire son énergie des ressources renouvelables comme le solaire. Elle est constituée de bâtiments en éco-construction, à haut rendement énergétique pour conserver l'eau et réduire les déchets.

Plus de marche à pieds, plus de vélo et de transports dits propres, cette ville est plus saine et plus agréable à vivre.

Journée Mondiale  la nature

Mi az a "Ville vert" (zöld város) ?

Egy "zöld város" megújuló forrásokból, mint a napfény, nyeri az energiát. Épületei magas hatásfokú öko-szerkezetek, amelyeket a vízek megóvására és a hulladék csökkentésére terveznek.

Több gyaloglással, több kerékpározással és több, úgynevezett tiszta közlekedéssel, a város egészségesebb és kellemesebb.

Notre planète en danger

Le 30 mars 2005, l'Unesco publiait la première évaluation des écosystèmes pour le millénaire, un rapport accablant sur l'impact de l'homme sur la planète. Au cours des dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibre et d'énergie...
Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses puisque le bien-être de l'homme est menacé.

Veszélyben a bolygónk

2005. március 30-án - az évforduló kapcsán -, , az UNESCO közéttette az ököszisztéma első értékelését , egy elmarasztaló jelentést, az emeber hatátását a bolygóra. Az utóbbi években, az emberi tevékenységek megváltoztatták az ökszisztémát, a növekvő táplálék-, tiszta víz-, fa-, farost-, és az energia -igények miatt.
Egy visszafordíthatatlan romlás vészjósló következményekkel, hiszen az emberi jólét került veszélybe.

 

Journée Mondiale la Nature

La nature

Il faut faire attention à la nature,
car la nature et très très jolie.
Il y a quelque fois des choses qui sont dangereuses,
alors il faut faire attention!!!

 

 

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó