Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
(image : Mazeppa d'Eugene Delacroix, wikigallery)

Compréhension écrite – Szövegértés

Le début du XIXe siècle fut une période de grand enthousiasme pour les jeunes Français. Napoléon Bonaparte, en qui le peuple avait mis toute sa confiance, étendait alors son empire. Ce contexte semblait présager une carrière militaire glorieuse et riche de promesses pour les enfants nés avec le siècle.

A XIX. század eleje volt a francia fiatalság nagy lelkesedésének kora. Bonaparte Napóleon – akinek az emberek minden bizalmat megadtak – kiterjesztette birodalmát. Ezen körülmények összessége szemmel láthatóan dicsőséges katonai pályafutást és ígéretek gazdagságát vetítette előre a században született gyermekek számára.

Cependant, Napoléon tomba en 1815 et, avec lui, périrent les plus beaux rêves de la jeunesse française roturière. Ce fut le début de la période de la Restauration, c’est-à-dire le retour de la noblesse et d’une nouvelle monarchie, constitutionnelle cette fois, qui prémunissait le peuple (les bourgeois surtout) contre certains abus de la royauté.

Napóleon azonban 1815-ben megbukott, és vele együtt elvesztek a francia fiatalság legszebb álmai is. Ez volt a Bourbon-restauráció időszakának kezdete, vagyis a nemesség és egy új alkotmányos monarchia visszatérése, amely megvédte a lakosságot (különösen a polgárságot) a királyság bizonyos túlkapásaival szemben.

C’est dans cette atmosphère que se sont créés les héros romantiques de Musset, Stendhal ou Balzac. Ils ressemblent à ces jeunes gens qui avaient le tort de n’être pas nés d’une famille noble et qui virent tout à coup s’anéantir tous leurs espoirs. Assoiffés de gloire et de conquêtes, ils se sont vus condamnés à vivre dans une société conformiste et pour laquelle seule l’acquisition de biens matériels comptait.

Ebben a légkörben láttak napvilágot Musset, Stendhal vagy Balzac romantikus hősei. Azokhoz a fiatalokhoz hasonlítottak, akiknek az volt a hibája, hogy nem nemesi családból származtak és akik egycsapásra megsemmisülni látták minden reményüket. Dicsőségre és hódításra szomjazva, egy megalkuvó társadalomban találták magukat, ahol csak az anyagi javak megszerzése számított.

L’ennui, l’insatisfaction sont ainsi provoqués par les événements sociohistoriques. C’est de la platitude du temps, de l’avenir peu prometteur et de rêves évanouis que découle la désillusion du héros romantique.

A gond és az elégedetlenség tehát társadalomtörténeti események előidézői. A bizonytalan időszakból, a kevésbé ígéretes jövőképből és a szertefoszló álmokból származik a romantikus hősök kiábrándultsága.

Source : ladictée

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó