Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Existe-t-il la fatigue printanière ou il s'agit juste d'une excuse d'être fatigué ? – Létezik a tavaszi fáradtság vagy csak egy ürügy a fáradtságra?

Avec l’arrivée du printemps, vous ressentez peut-être de la fatigue et la fameuse dépression saisonnière. La fatigue printanière existe aussi.

A tavasz érkeztével utól érhet bennünket egy fajta fáradtság és a híres szezonális depresszió. A tavaszi fáradtság létezik.

Avec le printemps, la nature tout entière reprend une activité intense ; dans le règne végétal, de nombreux changement s’opèrent afin de préparer un nouveau cycle. C’est aussi une vraie renaissance dans notre organisme. Mais il lui faut s’adapter, modifier son métabolisme, relancer son activité physique.

Tavasszal a természet visszanyeri aktivitását; a növényvilágban számos változás megy végbe az új ciklusra való felkészülés miatt. Ez valós ujjászületés jelenik meg szervezetünkben is. A szervezetnek alkalmazkodnia kell a megváltozó anyagcseréhez, a fokozódó fizikai aktivitáshoz.

Ainsi près d’une personne sur deux aurait des difficultés au printemps et se plaindrait de fatigue printanière : marquée par des difficultés à se lever le matin, un manque de concentration, cette fatigue va ensuite s’associer fréquemment à des allergies printanières.

Ezért majdnem minden második embernek  nehézségei vannak tavasszal, és úgynevezett tavaszi fáradtságra panaszkodik: reggel nehéz felkelni, hiányzik az összpontosítás, ráadásul a tavaszi fáradtság gyakran társul tavaszi allergiával.

La fameuse "flemme printanière" a bien une explication biologique. Dès l’équinoxe de printemps, le métronome qu’est la lumière bat une mesure très soutenue que l’organisme ne peut suivre. Et pour cause, dès le 20 mars, le temps d'ensoleillement augmente de quatre minutes chaque jour. Pour être en phase, il faudrait donc se lever quatre minutes plus tôt chaque jour !

A nevezetes "tavaszi lustaság"-nak van biológiai magyarázata. A tavaszi napéjegyenlőséget követően a test nem képes követni a napfény okozta élénk változást. Ugyanis, március 20-tól a nappalok hossza naponta 4 perccel növekszik. Hogy követni tudjuk ezt az állapotot, naponta négy perccel kellene korábban kelni.  

“A la fin de la semaine, cela fait près d'une demi-heure. L'organisme doit donc s'adapter, et cela le fatigue”, explique Martine Perret, du département écologie et gestion de la biodiversité au CNRS de Brunoy.

"A hét végén, ez már egy fél órát tesz ki. A szervezetnek alkalmazkodnia kell, és ez a fáradtság" - magyarázza Martine Perret a CNRS brunoy-i ökölógiai és biodiverzitás tanszék kutatómenedzsere.

Le regain des hormones explique aussi cette fatigue. De plus, sous l’effet du soleil, les hormones ”bouillonnent”, qu'elles soient sécrétées par les glandes du cerveau, les surrénales et les gonades. Or, les équilibres entre celles qui éveillent et celles qui endorment, comme la mélatonine, se déplacent. Toutes ces réactions chimiques grignotent notre énergie.

A megújuló hormonháztartással magyarázható ez a fáradtság. Ezen túlmenően, a napfény hatása az agy, a mellékvesék és az ivarmirigyek által kiváltott hormonok burjánzását okozza. Az alvó és ébredező hormonok közötti egyensúly áthelyeződik. Minden fellépő kémiai reakció emészti energiánkat.

Dans le même temps, sous l'effet des premières chaleurs, notre vascularisation augmente et la tension artérielle chute, ce qui accentue encore un peu la fatigue. Heureusement, en trois semaines, l'équilibre hormonal et métabolique est adapté à ce nouveau rythme.

Ugyanakkor, az első meleg napokon, fokozódik a vérellátás, csökken a vérnyomás, ami tovább növeli a fáradtságot. Szerencsére, három hét leforgása alatt a hormonális anyagcsere-egyensúly alkalmazkodik az új ritmushoz.

Vocabulaire
la fatigue printanière – tavaszi fáradtság
la dépression saisonnière – szezonális depresszió
s'opérer – végbemegy, történik
une renaissance – újjászületés
le métabolisme – anyagcsere
un activité physique – fizikai aktivitás
un manque de concentration – koncentráció / összpontosítás hiánya
s’associer – társul, hozzájárul
la flemme printanière – tavaszi lustaság
l’équinoxe (m) de printemps – tavaszi napéjegyenlőség
soutenue – tartós, élénk, erős, emelkedett
le temps d'ensoleillement – napfényes idő
le regain des hormones – megújuló hormonháztartás
l’effet (m) du soleil – napfény / napsütés hatása
sécréter – kiválaszt, áraszt
le cerveau – agy
la glande – mirigy
glandes surrénales (pl) – mellékvese
la gonade – ivarmirigy
bouillir – forr, burjánzik, buzog
la vascularisation – vérellátás, érburjánzás
la tension artérielle – vérnyomás
accentuer - kihangsúlyoz, növel
l'équilibre (m) hormonal - hormonális egyensúly
l'équilibre métabolique - anyagcsere egyensúly

Source : sience-et-vie

Traduit par P.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó