Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
La musique – A zene
Compréhension écrite – Szövegértés
 
Quelles que soient les époques que la musique ait traversées, quels que soient les instruments qu’elle ait utilisés, quels que soient les genres qu’elle ait abordés, elle a toujours exercé un pouvoir fascinant sur les gens. Elle exalte les passions, émeut, électrise, enthousiasme, excite, etc., tout comme elle adoucit les moeurs, attendrit les coeurs, chasse les tensions, détend l’esprit fatigué et... endort l’insomniaque invétéré.
 
Legyen az bármelyik kor, amelyben a zene megjelenik, legyen az bármelyik eszköz, amellyel elővarázsolja, legyen az bármilyen műfaj, amelyben megszólal, mindig lenyűgözi az embereket. Felfokozza a szenvedélyeket, megmozgat, felvillanyoz, lelkesít, felizgat, etc... megszelídíti a modort, megérinti szíveket, elűzi a feszültséget, ellazítja a fáradt elmét és ... elaltatja a makacs álmatlanságban szenvedőt.
 
Les grands compositeurs qui ont laissé leur marque (les Vivaldi, Mozart, Bach et j’en passe) ne se posaient pas trop de questions sur les effets produits par la musique. Pour eux, composer et jouer étaient des activités vitales. En fait, les auteurs qui se sont succédé partageaient sensiblement les mêmes buts : maîtriser leur art, innover et intéresser le plus de personnes possible. Les oeuvres qui ont franchi les âges et qui sont parvenues jusqu’à nous confirment le talent plus qu’évident des maîtres qui les ont créées.
 
A nagy zeneszerzők, akik ránk hagyták névjegyüket (Vivaldi, Mozart, Bach és így tovább) nem tettek fel maguknak túl sok kérdést a zene hatásait illetően. Számukra a zeneszerzés és a játék létfontosságú tevékenység volt. Tény, hogy az egymást követő szerzők ugyanazokért az alapvető célokért tevékenykedtek: mesterfokra emelni művészetüket, újat alkotni és érdeklődővé tenni a lehető legtöbb embert. Műveik, amelyeket korokat léptek át eljutottak hozzánk, beigazolták, hogy a tehetséges ember valóban mestere  annak, amit megteremtett.
 
Aujourd’hui, certains préfèrent le rock ou le jazz à la musique dite classique. Ne dit-on pas que tous les goûts sont dans la nature ? Peut-être verrons-nous la musique populaire, par exemple, portée aux nues dans quelques siècles... à moins que, et c’est ce que je soupçonne, elle ne soit complètement reléguée aux oubliettes !
 
Manapság egyesek szerint a rock vagy a jazz muzsika mondható klasszikus zenének. Ne hogy azt mondjuk, hogy minden ízlés benne van a természetben? Nézzük például a popzenét, amelyet egekig magasztaltak néhány évszázadon át ... hacsak nem, és gyanítom, hogy teljesen feledésbe merül.
 
Source : ladictée
 

Vocabulaire

 
exalter les passions – felfokozza a szenvedélyeket
émeuter – fellázít, megmozgat
électriser – felvillanyoz
enthousiasmer – lelkesít
exciter – gerjeszt, felizgat
adoucir les moeurs – megszelíditi a modort
l’esprit fatigué (m) – fáradt elme
l’insomniaque – álmatlanságban szenvedő
invétéré – konok, makacs, megátalkotott
laisser sa marque – otthagyja védjegyét / névjegyét, nyomot hagy 
le talent – tehetség, tehetséges személy, talentum
porté(e) aux nues – egekig magasztalt, csodált, túlbecsült
à moins que – hacsak nem; kivéve, ha
porter aux nues – magasztal, egekbe emel
reléguer aux oubliettes – feledésbe merül, félre tesz, háttérbe szorul
 
A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó