Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

La patience et le silence sont les principales vertus des personnes fortes . – A türelem és a hallgatás az erős emberek erénye.

Le silence et la patience sont les deux faces d'une même médaille, deux éléments qui, bien cultivés et combinés, peuvent nous aider à mieux vivre et à rendre nos actions plus efficaces. Beaucoup de personnes - les plus chanceuses - sont déjà nées avec ces inclinations, mais d'autres doivent en revanche apprendre à les mettre en œuvre, via un travail sur elles-mêmes et l'analyse des expériences de vie. Voyons quelles sont les caractéristiques de ces deux attitudes bénéfiques.

  • A hallgatás és a türelem egyazon érme két oldala, az a két jól kiművelt és kombinált elem, amely segíthet abban, hogy jobban éljünk és hatékonyabbá tegyük tevékenységeinket. Sokan - a legszerencsésebbek - már ezzel a hajlammal születtek, míg másoknak meg kell tanulniuk, hogyan kell ezeket megvalósítani önmagukon dolgozva és az élettapasztalatok elemzésén keresztül. Lássuk, mi k a jellemzői ennek a két jótékony hatású magatartásnak.

La patience – A türelem

Être patient, c'est avoir une grande vertu, une qualité rare et que, plus rarement encore, on peut apprendre ou appliquer quand on en a besoin. Dans la vie aucun résultat n'est garanti, souvent les choses ne vont pas dans le sens de nos désirs, mais cela ne veut pas dire qu'en sachant attendre, les mêmes situations ne peuvent changer en notre faveur.

  • Türelmesnek lenni nagy erény, egy ritka tulajdonság és még ritkábban tudjuk megtanulni és alkalmazni, amikor szükség van rá. Az életben semmilyen eredmény nem garantált, gyakran a dolgok nem vágyaink irányában haladnak, de ez nem jelenti azt, hogy tudva várakozni, ugyanazon helyzetek nem tudnak javunkra megváltozni.

La patience est la capacité de ne pas abandonner, le calme dans l'acceptation de ce qui se passe, afin d'être assez lucides pour réagir et mettre en œuvre les contre-mesures appropriées. Ce n'est qu'avec le temps que l'on apprend à attendre, à saisir le bon moment pour agir.

  • A türelem az a képesség, hogy ne adjuk fel, a történés elfogadásának nyugalma, hogy elég tisztán lássunk reagálni és végrehajtani a megfelelő ellenintézkedéseket. Csak idővel tanulunk meg várakozni, a cselekvésre alkalmas megfelelő pillanatot megragadni.

Ceux qui sont trop pressés pensent souvent qu'ils ont raté leur dernier train, alors qu'ils étaient juste en retard. Cela peut paraître étrange, mais il faut du temps pour rattraper le temps perdu, il suffit d'avoir le courage d'attendre son moment et de ne pas cesser d'espérer.

  • Azok akik túlságosan sietnek, azt gondolják lemaradtak az utolsó vonatról, amikor éppen késésben voltak. Furcsának tűnhet, de időbe telik az elveszett idő pótlása, elegendő bátran várakozni a pillanatra és nem felhagyni a reménnyel.

Le silence – A hallgatás

Se taire ne signifie pas ne pas donner la parole à sa propre opinion, mais simplement comprendre quand il est temps de se taire. Le silence est la pause qui nous permet d'écouter les autres, puis nous donne le droit de parler quand c'est notre tour. Le silence est une forme discrète de respect, et c'est aussi un moyen d'exprimer la complicité.

  • A hallgatás nem jelenti azt, hogy nem adunk hangot saját véleményünknek, hanem egyszerűen megértjük, mikor van itt a hallgatás ideje. A csend az a szünet, ami lehetővé teszi számunkra mások meghallgatását, majd megadja nekünk a jogot a beszédre, amikor sor kerül ránk. A hallgatás a tisztelet diszkrét formája, és egyben az összejátszás egyik kifejező eszköze.

Souvent, lorsque l'on est avec un inconnu et qu'il y a trop de silence, on est amené à dire n'importe quoi parce qu'on se sent mal à l'aise. Inversement, quand il y a familiarité et compréhension, on n'a même pas besoin d'un mot, il suffit d'être présent et profiter du plaisir d'être ensemble, unis par un lien profond et invisible.

  • Gyakran előfordul, hogy amikor idegennel vagyunk és túl nagy a csend, már-mát bármit mondunk, mert kényelmetlenül érezzük magunkat. Ezzel szemben, ha barátság vagy megértés van, nincs szükség szavakra, elegendő csak jelen lenni és élvezni az együttlét örömét, melyet egy mély és láthatatlan kapcsolat egyesít.

Le silence est aussi un don parce qu'il nous donne l'occasion de réaliser tout ce qui nous entoure, des choses aux personnes, de la nature à notre intériorité.

  • A hallgatás is egy adottság, mert megadja nekünk a lehetőséget, hogy felismerjük mindazt, ami körülvesz bennünket, a tárgyaktól az emberekig, a természettől belső jellegünkig.

Patience et silence, les faces d'une même médaille, qui nous aident à développer notre personnalité et à devenir de meilleurs individus.

  • Türelem és hallgatás, ugyanazon érme oldalai, amelyek segítenek személyiségünket fejleszteni és jobb személyekké válni.

Source : regardecettevideo

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó