Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

La triste histoire des enfants de Lidice – A lidicei gyermekek szomorú története

La triste histoire des enfants de Lidice, qui remplissent d'émotion tous ceux qui les regardent dans les yeux. – A lidicei gyermekek szomorú története meghatottsággal tölti el azokat, akik szemükbe néznek.

Malheureusement, trop souvent l'histoire est écrite avec le sang d'innocents. Les deux conflits mondiaux qui se sont déroulés en seulement huit ans d'affrontements effectifs ont marqué tout le XXe siècle, détruisant l'existence de millions de personnes. Voici l'histoire des enfants de Lidice, un épisode qui, même s'il n'a pas une fin heureuse, doit servir à enseigner à tous la valeur de la vie.

  • Sajnos túl gyakran írják a történelmet ártatlanok vérével. A két világháború - amelyek a tényleges összecsapásokat tekintve mindössze nyolc éven át tartottak - emberek millióit elpusztítva megbélyegezte a XX. századot. Ezt bizonyítja a Lidice gyermekeiről szóló történet is, egy olyan esemény, melynek sajnos nem hapy end a vége, arra kell szolgálnia, hogy mindannyiunknak megtanítsa az élet értékét.

L'événement s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale dans la petite ville de Lidice, en Tchécoslovaquie, qui n'était pas encore devenue la République tchèque. Le 27 mai 1942, un groupe de partisans attaqua le convoi sur lequel le général Reinhard Heydrich, l'un des plus puissants nazis, se déplaçait. Le haut gradé allemand mourut quelques jours plus tard des suites des blessures subies lors de l'attaque.

  • Az esemény a második világháború idején, Lidice-ben, egy csehszlovákiai (akkor még nem Csehország) kisvárosban történt. 1942. május 27-én a partizánok egy csoportja megtámadta azt a konvojt, amelyen Reinhard Heydrich, az egyik legjelentősebb náci tábornok tartózkodott. A támadást követő néhány nap múlva a magas rangú tiszt belehalt elszenvedett sérüléseibe.

En représailles, le 10 juin, le village de Lidice, déjà sous contrôle allemand, fut rasé et ses habitants fusillés ou déportés. Au total, 173 hommes âgés de 16 ans et plus ont été tués et 184 femmes ont été envoyées dans les camps de concentration de Ravensbrück et d'Auschwitz. A Lidice il restait ainsi 99 enfants âgés entre 1 et 16 ans, qui ont été envoyés travailler dans l'usine textile de Lodz.

  • Megtorlásként, június 10-én, a német ellenőrzés alatt álló Lidice falut lerombolták, lakóit lelőtték vagy deportálták. Összesen 173 tizenhat évnél idősebb férfit öltek meg és 184 nőt küldtek a ravensbrücki és az auschwitzi koncentrációs táborokba. Lidice-ben így 99 egy és tizenhat év közötti gyermek maradt, akiket a Lodz textilgyárba küldtek dolgozni.

Par la suite, il a été décidé que 17 d'entre eux seraient confiés à des familles allemandes pour être "germanisés". Les 82 enfants restants ont été envoyés au camp d'extermination de Chełmno. Sur les 184 mères envoyées dans les camps de concentration, 153 ont survécu, mais seules celles des 17 enfants adoptés par des familles allemandes ont pu embrasser à nouveau leurs enfants.

  • Ezt követően úgy határoztak, hogy a gyerekek közül 17-et "germanizálódni" német családokra bíznak. A fennmaradó 82 gyereket pedig a chełmnoi megsemmisítő táborba vitték. A 184 koncentrációs táborba küldött anya közül 153 túlélte, de egyedül a tizenhét – német családok által adaptált – gyerek édesanyja ölelhette át gyermekét.

Entre-temps, Lidice avait été retirée des cartes jusqu'en 1949, date à laquelle il a été décidé de la reconstruire près des ruines du vieux village.

  • Időközben az 1949-ig térképről eltávolított Lidice-t, a régi falu romjainak közelében újjáépítették.

En mémoire des 82 enfants victimes de l'extermination nazie, l'artiste tchèque Marie Uchytilová a sculpté un groupe de statues dans une œuvre qui a demandé une réalisation de plus de 20 ans. Malheureusement, la femme a disparu avant qu'elle n'ait pu terminer l'œuvre, mais d'autres sculpteurs locaux ont réussi à l'achever.

  • A náci megsemmisítés 82 gyerek áldozatának emlékére a cseh Marie Uchytilová szobrászművész egy szoborcsoportot faragott, amelynek megvalósítása több mint húsz évet vett igénybe. Sajnos, a szobrásznő eltűnt mielőtt befejezte volna a munkát, de más helyi szobrászoknak sikerült befejezniük.

Aujourd'hui, si vous allez visiter la petite ville de Lidice, vous pouvez visiter le musée de la mémoire et regarder ces statues grandeur nature. Les visages de ces figures sont d'une expressivité impressionnante, avec un regard qui semble implorer pour que cette barbarie inimaginable ne se reproduise plus.

  • Ha Lidice kisvárosában jártok, látogassatok el az emlékmúzeumba és nézzétek meg ezeket az életnagyságú szobrokat. Ezeknek a figuráknak az arcai lenyűgözően kifejezőek, olyan tekintetek, amelyek azért könyörögnek, hogy ez az elképzelhetetlen barbárság többé soha ne ismétlődjön meg.

Source : regardecettevideo

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó