Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Le 23 octobre, fête nationale en Hongrie

Október 23, nemzeti ünnep Magyarországon

Commémorons l'anniversaire de la révolution du 23 octobre 1956 contre le régime communiste.

Emlékezzünk meg a kommunista rezsim elleni 1956. október 23-i forradalom  évfordulójáról.

Budapest se soulève au nom de la Liberté

Le 23 octobre 1956, les habitants de Budapest manifestent contre le gouvernement communiste de Hongrie.

La manifestation tourne rapidement à l'émeute. Cette effervescence puise son origine dans les espoirs soulevés par la mort de Staline.

Budapest a szabadság nevében fellázadt 

1956. október 23-án a budapesti lakosok tüntettek a kommunista kormány ellen.

A tüntetés hamarosan felkeléssé vált. Ez a forrongás a Sztálin halálát követő reményekből merített erőt.

La tentation réformiste

Huit mois plus tôt, en février 1956, Nikita Khrouchtchev, Premier secrétaire du Parti communiste d'URSS, critique son prédécesseur dans un rapport secret au XXe Congrès du Parti communiste d'URSS, à Moscou.

Reformkísérlet

Nyolc hónappal korábban, 1956 februárjában Nyikita Hruscsov, a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára titkos jelentésben bírálta elődjét a Szovjetunió Kommunista Pártjának Moszkvában tartott 20. kongresszusán.

Wladyslaw Gomulka

Le 28 juin 1956, à Poznan, en Pologne, des revendications ouvrières débouchent sur de violentes émeutes qui amènent les Soviétiques à placer à la tête du pays le dirigeant réformiste Wladyslaw Gomulka, emprisonné quelques années plus tôt sur ordre de Staline.

A lengyelországi Poznanban, 1956. június 28-án a munkások követelései erőszakos zavargásokba torkolltak, ami arra kényszerítette a szovjeteket, hogy a reform vezetőjét, a néhány évvel korábban Sztálin parancsára bebörtönzött Wladyslaw Gomulkát, az ország élére állítsák.

Nagy Imre

À leur tour donc, le 23 octobre, les Hongrois réclament le retour à la présidence du Conseil d'Imre Nagy, un communiste modéré expulsé du pouvoir en avril 1955.

A magyarok pedig október 23-án követelték az 1955 áprilisában a hatalomból eltávolított, mérsékelt kommunista Nagy Imre visszatérését. 

Les dirigeants hongrois appellent Nagy à la tête du gouvernement mais décrètent par ailleurs la loi martiale et demandent aux troupes soviétiques qui stationnent autour de la capitale de les aider à rétablir l'ordre.

A magyar vezetők Nagy Imrét nevezték ki a kormány vezetőjének, statáriumot rendeltek el és felkérték a főváros körül állomásozó szovjet csapatokat a rend helyreállítására.

Dans un premier temps, les Soviétiques tentent mollement d'intervenir avant de se retirer le 27 octobre.

Kezdetben a szovjetek megpróbáltak ímmel-ámmal beavatkozni, mielőtt visszavonultak volna október 27-én.

L'impossible déstalinisation

Les Hongrois croient que l'heure de la victoire a sonné. Le pays s'enflamme. L'insurrection dégénère le 30 octobre avec, à Budapest, l'occupation du siège du parti communiste et le massacre de ses occupants ainsi que de gardes qui n'ont rien à voir avec le régime détesté.

Budapest s'enflamme

A megvalósíthatatlan "sztálinmentesítés"

A magyarok úgy vélték, eljött a győzelem órája. Az ország lángokban állt. A felkelés október 30-án a budapesti Kommunista Párt székhelyének elfoglalására, a megszállóknak, valamint olyan őröknek a lemészárlására silányult, akiknek semmi közük sem volt a gyűlölt rezsimhez.

Imre Nagy est gagné par l'euphorie du mouvement populaire. Il s'engage dans la voie de la démocratie et du multipartisme. Le 1er novembre, il forme un gouvernement de coalition.

Nagy Imrét meghódította a népi mozgalom örömmámora. Elindult a demokrácia és többpártrendszer útján. November elsején koalíciós kormányt alapított.

Il annonce aussi le retrait de la Hongrie du pacte de Varsovie... C'est plus que les Soviétiques n'en peuvent supporter.

Azt is bejelentette, hogy Magyarország kilép a Varsói Szerződésből... Ez már több volt annál, amit a szovjetek eltűrhettek.

Des chars sur les rues

Dès le dimanche 4 novembre, l'Armée Rouge investit Budapest. Au total pas moins de 8 divisions et plusieurs centaines de chars du dernier modèle (T54). Les insurgés, étudiants aussi bien que salariés, résistent avec héroïsme mais n'en sont pas moins écrasés.

November 4-én, vasárnap a Vörös Hadsereg ostromzár alá vette Budapestet: összesen nem kevesebb, mint nyolc hadosztállyal és több száz legújabb típusú harckocsival (T54). A felkelők, diákok és munkások hősiesen ellenálltak, de így is mindannyiukat eltiporták. 

La répression fait environ 200.000 morts tandis que 160.000 personnes se réfugient en Europe de l'Ouest. Imre Nagy sera pendu quelques mois plus tard.

A megtorlás körülbelül 200 000 ember halálát okozta, míg 160 ezren kerestek menedéket Nyugat-Európában. Nagy Imrét néhány nap múlva felakasztották.

Inaction occidentale

Pendant toute la durée des événements, la station de radio Radio Free Europe, inspirée par les services secrets américains (la CIA), a encouragé les Hongrois à l'insurrection, les assurant que les armées occidentales seraient à leurs côtés en cas d'intervention militaire soviétique.

Radio Free Europe

A Nyugat tétlensége

Az események folyamán az amerikai titkosszolgálat (CIA) által ösztönzött Szabad Európa Rádió felkelésre bátorította a magyarokat, biztosította őket, hogy a szovjet hadsereg beavatkozása esetén a nyugati hadseregek mellettük állnak.

Cependant, lorsque celle-ci survient, et malgré un appel pathétique d'Imre Nagy à la radio, les Occidentaux restent l'arme au pied. Il est vrai que Français et Britanniques sont au même moment empêtrés dans une opération militaire sur le canal de Suez de concert avec les Israéliens.

Amikor azonban mindez bekövetkezett, Nagy Imre rádióban közzétett drámai felhívása ellenére a nyugati hadseregek nem mozdultak. Igaz, a franciákat és a briteket lefoglalta az ugyanebben az időben az izraeliekkel közösen a Szuezi-csatorna mentén vívott hadművelet.

Quoi qu'il en soit, l'insurrection de Budapest sert en définitive les intérêts du monde libre en mettant en évidence pour la première fois le caractère oppressif et brutal du communisme.

Le 23 octobre est aujourd'hui fête nationale en Hongrie.

Bármi történt is, a budapesti felkelés, végső soron a szabad világ érdekeit szolgálta, kiemelve a kommunizmus elnyomó és brutális jellegét.

Október 23. ma Magyarországon nemzeti ünnep.

Source : herodote
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó